Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 768
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Abbasi, Hassan
  Nedbrytning, avdunstning, adsorption och extraherbarhet av oljehaltiga jordar. Laboratorieförsök1993Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Jordterminologi och teori; (2) Oljor, förändringsprocesser; (3) Fakta om oljeprodukter; (4) Experiment

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2. Adestam, Lennart
  Lätt bärbar geoteknisk fältutrustning1980Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3. Adestam, Lennart
  et al.
  Rosén, Bengt
  Mätning av infiltrationskapacitet och permeabilitet in situ1982Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4. Ahlberg, Per
  Grundvattenplanering. Styrning av grundvattennivåer i tätort. Delrapport 1: Nulägesbeskrivning från fyra kommuner1991Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5. Ahlberg, Per
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Berggren, Bo
  Johansson, Lars
  Schälin, Jan
  Geotekniska utredningar för stabilitetsanalyser. Allmänna råd för omfattning och kvalitet1993Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6. Ahlberg, Per
  et al.
  Lindmark, Alf
  Mätanordning vid markradonmätningar. Radonsond 21984Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7. Ahlberg, Per
  et al.
  Lundgren, Tom
  Grundvattensänkning till följd av tunnelsprängning1977Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8. Ahlberg, Per
  et al.
  Sundén, Jim
  Grundvattenplanering. Styrning av grundvattennivåer i tätort. Delrapport 2: Förutsättningar för planering1992Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Grundvatten som naturresurs; (2) Grundvattenplanering hittills; (3) Motiv för grundvattenplanering; (4) Strategifrågor; (5) Kunskapsförsörjning; (6) Planeringsprocessen

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9. Ahlberg, Per
  et al.
  Sundén, Jim
  Grundvattenplanering. Styrning av grundvattennivåer i tätort. Slutrapport: Strategi, organisation, teknik1992Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Behov av målsättning; (2) Förslag till politiska beslut; (3) Planering med stöd av PBL; (4) Övrig kommunal planering; (5) Behöver grundvattenplanering organiseras?; (6) Några förutsättningar; (7) Förslag till organisation; (8) Förslagets innebörd

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10. Alén, Claes
  et al.
  Bengtsson, Per-Evert
  Berggren, Bo
  Johansson, Lars
  Johansson, Åke
  Skredriskanalys i Göta älvdalen - Metodbeskrivning2000Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En utförlig introduktion till den statistiska/sannolikhetsbaserade metod för skredriskanalys som använts i två utredningar längs Göta älvdalen. I arbetet redovisas den skredriskanalys som genomförts i två etapper längs två sträckningar av Göta älvdalen, södra resp. nordöstra älvdalen. Totalt har ett tjugotal sektioner analyserats för varje delsträcka. Avståndet mellan de analyserade sektionerna kan ibland vara några kilometer. Därav följer att summariska antaganden har varit nödvändiga för mellanliggande områden. Den utförda utredningen betraktas därför som översiktlig. Mer detaljerade analyser måste genomföras i ett senare skede av projekteringsprocessen för de då aktuella sträckorna längs älvdalen. Utgångspunkten har varit en traditionell stabilitetsanalys med en beräknad säkerhetsfaktor mot brott. Denna traditionella stabilitetsanalys har kompletterats med en sannolikhetsbaserad analys i ett antal typsektioner. Denna senare analys har skilt sig något åt för de bägge etapperna (älvsträckorna), beroende på olika geotekniska förutsättningar. Tre olika metoder för att beskriva skredsannolikheten har utvecklats.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Alén, Claes
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Olsson, Mats
  Statens geotekniska institut.
  Utbyggnad av E45 - Norge / Vänerbanan. Erfarenheter från flytande kalk-cement pelare2009Inngår i: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, nr 1, s. 26-28Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Utbyggnaden av E45 och Norge / Vänerbanan pågår för fullt. Mellan Göteborg och Trollhättan byggs ca 75 km motorväg och en ny hög hastighetsjärnväg på mycket lös, högplastisk, lera. För att reducera sättningarna och förbättra stabiliteten av bankarna installeras kalkcement (KC) pelare i stor omfattning, ca 9 miljoner löpmeter.

 • 12. Andersson, Hjördis
  Sättningsuppföljning vid funktionsanpassad design. E6 Stenungssund - Uddevalla1999Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13. Andersson, Hjördis
  et al.
  Bengtsson, Per-Evert
  Berglund, Christina
  Larsson, Rolf
  Sällfors, Göran
  Öberg-Högsta, Anna-Lena
  Skredet i Vagnhärad. Teknisk/vetenskaplig utredning om skredets orsaker1998Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den 23 maj 1997 inträffade ett större skred i en bebyggd lerslänt i Ödesby, Vagnhärad. Skredet kom att omfatta en ca 200 m lång sträcka längs Trosaån och sträckte sig ca 60 m upp i slänten. Vid skredet totalförstördes eller underminerades sju villor, en gång- och cykelväg med tillhörande bro över ån och åfaran försköts ca 15 meter. Det större skredet hade föregåtts av ett mindre skred inom ett begränsat område vid släntfoten.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14. Andersson, Hjördis
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Jonforsen, Håkan
  Ottosson, Elvin
  Konsekvensanalys NR - SBN 80. Tekniska konsekvenser av övergång till Nybyggnadsregler för Geokonstruktioner (NR)1990Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15. Andersson, Hjördis
  et al.
  Ottosson, Elvin
  Horisontalrörelser och portryck i en lerslänt vid olika säkerhetsnivåer. Karls Grav, Vänersborg1997Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Utförda undersökningar; (2) Jord- och grundvattenförhållanden; (3) Utförda mätningar; (4) Stabilitetsberäkningar; (5) Beräkning av förskjutningar; (6) Jämförelser

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16. Andersson, Hjördis
  et al.
  Ottosson, Elvin
  Sällfors, Göran
  Skredet i Ballabo, Västerlanda1999Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar den teknisk/vetenskapliga utredning som gjordes av det skred som inträffade den 16 april 1996 längs Göta älv, i Ballabo, Västerlanda, söder om Göta samhälle. Skredet utgjordes av åkermark och inga byggnader eller anläggningar berördes eller hotades av följdskred. Syftet med utredningen har varit att klarlägga förhållandena vid skredtillfället och att analysera skredorsak och skredförlopp. Erfarenhet från inträffade jordskred är av stort värde vid framtida tekniska värderingar och riskbedömningar i liknande områden.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17. Andersson, Mattias
  et al.
  Andersson, Jon Vium
  Hallingberg, Anders
  Lind, Bo
  Löfroth, Hjördis
  Förbättrade kontrollsystem för uppföljning av sättningar2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vid byggande av vägar och järnvägar utförs mätning och uppföljning av sättningar både på anläggningsobjekten och i omgivningen. Det finns en lång rad olika kontrollsystem för uppföljning av sättningar som kan vara användbara i olika situationer. Det handlar om att mäta sättningsförloppen både hos markytan och ytliga objekt och sättningens fördelning ner genom markprofilen. Inom detta projekt har tillgängliga metoder inventerats och en analys har gjorts av användningsområden samt möjligheter och begränsningar hos metoderna. Metoderna har delats in i tre olika typer: (I) Fasta geotekniska system som bygger på installerade mätkroppar i eller på marken; (II) Geodetisk mätning/ Terrestra metoder som i huvudsak bygger på mätning från marken; (III) Geodetisk mätning/ Luftburna/ Fjärranalys som avser analys av större ytor med fjärrtekniker (från flygplan eller satellit).

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18. Andersson, Mattias
  et al.
  Lundström, Karin
  Rankka, Wilhelm
  Rydell, Bengt
  Erosion och sedimenttransport i vattendrag2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Geomorfologi och vattendrag; (2) Hydrologi; (3) Hydraulik för vattendrag, kanalströmningslära; (4) Erosion; (5) Sedimenttransport; (6) Sedimentation

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Rogbeck, Yvonne
  Statens geotekniska institut.
  Westerberg, Bo
  Statens geotekniska institut.
  Deep stabilisation in sulphide soil for embankments in Sweden - laboratory and field studies2015Inngår i: Proceedings of the International Conference on Deep Mixing 2015, San Francisco, USA, June 2-5, 2015 / [ed] Sehn, A, Large, ME, Marzano, IP, Takahashi, H, Hawthorne, New Jersey: Deep Foundations Institute, DFI , 2015, s. 965-974Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Deep stabilisation has been used in Sweden for decades. The method has been improved to allow it to be used in different types of soils and with new binders. One challenging soil type in Sweden is so- called sulphide soil, a fine-grained soil which contains organic material and iron sulphides. There have been some cases in Sweden of problems when using deep stabilisation in this type of soil, and in one case a slope failure occurred. This paper shows that it is possible to achieve good results with deep stabilisation in sulphide soils. Laboratory and field studies from a test site along the Botniabanan railway line in Sweden are presented. Geotechnical and chemical properties of the natural soil were investigated in the laboratory and one or more of these properties may explain the differences in the stabilising effect of sulphide soils. The strength of the laboratory samples and the columns in the field were tested and compared. It is shown that a satisfactory stabilization effect can be achieved with the proper choice of binder, amount of binder added, curing time and mixing energy. In sulphide soils, more binder additive is needed than in "ordinary" inorganic clays.

 • 20. Andersson, Mattias
  et al.
  Rogbeck, Yvonne
  Westerberg, Bo
  Djupstabilisering i sulfidjord - laboratorie- och fältstudie. Botniabanan delen Stöcke - centrala Umeå2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Provlokal; (2) Laboratorieförsök; (3) Fältförsök; Bilagor: (1) Installationsplan för djupstabilisering; (2-11) Pelarsonderingar; (12) Spetstrycksmätning med CPT i naturlig jord; (13) Pelarsondering i naturlig jord; (14) Resultat av CPT-sonderingar i naturlig jord; (15) Kemiska undersökningar

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Rogbeck, Yvonne
  Statens geotekniska institut.
  Westerberg, Bo
  Statens geotekniska institut.
  Djupstabilisering i sulfidjord längs Botniabanan2009Inngår i: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, nr 4, s. 48-52Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Byggande i sulfidjord har ökat de senaste åren, exempelvis i projekt som Botniabanan, Ådalsbanan, Haparandabanan och olika ombyggnationer av E4:an. Skärpta miljökrav har lett till att tidigare vanligen använda metoder som till exempel urgrävning kan bli jämförelsevis kostsamma beroende på merarbete avseende hantering och omhändertagande av sulfidjordsmassor.

 • 22.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Westerberg, Bo
  Statens geotekniska institut.
  Etablering av provbankar på sulfidjord. Provfält - en investering för framtiden2013Inngår i: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 105, nr 1, s. 50-52, 54 - 55Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Problemställning - sättningar i sulfidjord; (2) Fält- och laboratorieundersökningar; (3) Byggande av provbankar, instrumentering och mätningar; (4) Sättningsprognostisering.

 • 23. Andersson, Olof
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Ottosson, Elvin
  Palmgren, Caroline
  Rydell, Bengt
  Mät- och undersökningsmetoder vid tillämpad markvärmeteknik – en studie av förekommande metoder. Etapp I och II1984Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24. Andersson, Robert
  Back, Pär-Erik
  Statens geotekniska institut.
  Söderqvist, Tore
  Rosén, Lars
  What's the point? The contribution of a sustainability view in contaminated site remediation2018Inngår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 630, s. 103-116Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Decision support tools (DST) are often used in remediation projects to aid in the complex decision on how best to remediate a contaminated site. In recent years, the sustainable remediation concept has brought increased attention to the often-overlooked contradictory effects of site remediation, with a number of sustainability assessment tools now available. The aim of the present study is twofold: (1) to demonstrate how and when different assessment views affect the decision support outcome on remediation alternatives in a DST, and (2) to demonstrate the contribution of a full sustainability assessment. The SCORE tool was used in the analysis; it is based on a holistic multi-criteria decision analysis (MCDA) approach, assessing sustainability in three dimensions: environmental, social, and economic. Four assessment scenarios, compared to a full sustainability assessment, were considered to reflect different possible assessment views; considering public and private problem owner perspectives, as well as green and traditional assessment scopes. Four real case study sites in Sweden were analyzed. The results show that the decision support outcome from a full sustainability assessment most often differs to that of other assessment views, and results in remediation alternatives which balance trade-offs in most of the scenarios. In relation to the public perspective and traditional scope, which is seen to lead to the most extensive and expensive remediation alternatives, the trade-off is related to less contaminant removal in favour of reduced negative secondary effects such as emissions and waste disposal. Compared to the private perspective, associated with the lowest cost alternatives, the trade-off is higher costs, but more positive environmental and social effects. Generally, both the green and traditional assessment scopes miss out on relevant social and local environmental secondary effects which may ultimately be very important for the actual decision in a remediation project.

 • 25. Andersson-Sköld, Yvonne
  Collocation of experiences with SGI Matrix based decision support tool (MDST) within SAWA2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Bergman, Ramona
  Energieffektiv vägkonstruktion - Pilotstudie Väg 1612012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Bergman, Ramona
  Nyberg, Lars
  Johansson, Magnus
  Persson, Erik
  Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS). En kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Stabilitetskarteringar och utredningar; (2) Resultat från tidigare studier om nyttjande av karteringar; (3) Riskanalyser och förebyggande arbete; (4) Lärande från tidigare händelser; (5) Intervjuer; (6) Resultat av intervjuer; Bilagor: (1) Frågor till användare av skrednett.no; (2) Intervjufrågeunderlag för kommuner

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Enell, Anja
  Blom, Sonja
  Rihm, Thomas
  Angelbratt, Alexandra
  Haglund, Kristina
  Wik, Ola
  Bardos, Paul
  Track, Thomas
  Keuning, Sytze
  Biofuel and other biomass based products from contaminated sites - Potentials and barriers from Swedish perspectives2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  (1) Marginal land in Sweden; (2) Phytoremediation - remediation, control or increased natural attenuation; (3) Bioenergy; (4) Available additional resources - recycled manure, compost and municipal waste; (5) Bioenergy from contaminated land; (6) Environmental impacts; (7) Social and economical aspects; (8) Opportunities and barriers in Sweden; Appendices: (1) Arable area of potential contaminated sites in Sweden; (2) Phyto remediation measures, advantages and disadvantages; (3) Brief summary of biofuel methods/techniques and the level of development, advantages and disadvantages; (4) Examples of ongoing activities and reseach promoting bioenergy and other alternatives to fossil fuel

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Falemo, Stefan
  Statens geotekniska institut.
  Suer, Pascal
  Statens geotekniska institut.
  Grahn, Tone
  Landslide risk and climate change - economic assessment of consequenses in the Göta river valley2011Inngår i: Geotechnics of Hard Soils - Weak Rocks: Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Athens, 12-15 September, 2011 / [ed] Anagnostopoulos, A, Pachakis, M, Tsatsanifos, C, Amsterdam: IOS Press, 2011, Vol. 3, s. 1313-1318Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  According to climate change scenarios, Swedish summers will be drier, but in large parts of Sweden there will also be increased annual precipitation, more intensive precipitation and periods with increased water flows. In many areas the risk for landslides is expected to increase accordingly. In response to this the Swedish Geotechnical Institute on the commission of the Swedish Environmental ministry has started a risk analysis for the Göta river valley. The results of the risk analysis will be used in the surveillance of the safety along the Göta river valley. The results can also serve as basis for land use planning of municipalities in the valley. The Göta river valley is one of the most frequent landslide valleys in Sweden. The area has a long history of anthropogenic activities such as settlements, shipping, harbours, industry, contaminated soil and infrastructure including large roads and railroads. A number of landslides occur every year. In general they are fairly small, shallow and caused by erosion. Larger landslides have also occurred in the river valley, with one or more mortalities. The landslide risk analysis of Göta river valley is performed by traditional technical risk analysis, i.e. the risk is a product of hazard probability and the consequences of the hazard. One part of the risk analysis of the Göta river valley is to achieve an increased knowledge of the coupling of climate change and the probability and potential extension of a landslide event. In parallel to hazard assessments the project takes on the challenge to identify, map and when possible assess consequences of potential landslides throughout the studied area. Elements at risk in the valley include human life, transport (shipping, road and rail road) and other infrastructure, residential and other properties, industrial activities, contaminated land, agriculture and forestry, and intangibles such as biodiversity. Exposure, vulnerability and the monetary value related to the landslide are used to estimate the consequence of the landslide. This paper shows the process and structure of this consequence analysis for natural hazards by presenting suggestions on how to describe, quantify, value and visualise these widely different consequences. The consequence analysis methodology can be applied generic both nationally and internationally and for several types of natural hazards such as landslides and flooding.

 • 30.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Falemo, Stefan
  Statens geotekniska institut.
  Tremblay, Marius
  Statens geotekniska institut.
  Development of methodology for quantitative landslide risk assessment - Example Göta river valley2014Inngår i: Natural Science, ISSN 2150-4091, E-ISSN 2150-4105, Vol. 6, nr 3, s. 130-143Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Effective landslide risk management requires knowledge of the landslide risks. This paper presents a risk assessment methodology for semi-regional scale. The landslide probability is assessed taking into account expected climate change in the case study area (the Göta river valley). Climate change is expected to result in increased erosion and water fluctuations. There are large areas with marine clays, often quick clay, in the area and the landslide process can be rapid with extensive damages and casualties. The consequence methodology includes a wide range of consequences assessed by monetary valuation. The consequences and the landslide probability are combined as pairs of values in a risk matrix and the risk is also presented on a map. The map has been used as discussion and decision bases in the municipalities in the Göta river valley, in the county administration and on governmental level to estimate the needs of risk mitigation and to make priorities.

 • 31. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Göransson, Gunnel
  Enell, Anja
  Larsson, Lennart
  Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Litteraturstudie2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Kreosot; (2) Kreosot i mark vid banverksområden; (3) Nedbrytning och omvandling av kreosotkomponenter; (4) Utlakning av kreosot från impregnerat trä

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Helgesson, Helena
  Enell, Anja
  Suer, Pascal
  Bergman, Ramona
  Matrisbaserat beslutsstödsverktyg för bedömning av miljö- och samhällsaspekter vid markanvändning2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Matrisverktyget; (2) Arbetsprocessen; (3) Arbetet med matrisverktyget; (4) Råd och tips vid tillämpning; (5) Utveckling av resultat och process; Bilagor: (1) Grundmatriser: Matris 1 - Matris 4 http://www.swedgeo.se/upload/publikationer/Varia/pdf/SGI-V612.xls (2) Ett exempel på hur det matrisbaserade beslutsverktyget kan användas

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Helgesson, Helena
  Enell, Anja
  Suer, Pascal
  Bergman, Ramona
  Matrix decision support tool for evaluation of environmental, social and economic aspects of land use2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  (1) The Matrix Decision Support Tool; (2) The Work Process; (3) Preparation; (4) The work with the MDST; (5) Further application advices; Appendix: (1) The Matrix Decision Support Tool: Matrix 1 - Matrix 4 http://www.swedgeo.se/upload/publikationer/Varia/pdf/SGI-V613.xls

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Nyberg, Henrik
  Göransson, Gunnel
  Lindström, Åsa
  Nordbäck, Johan
  Gustafsson, Martin
  Föroreningsspridning vid översvämningar - Etapp II2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Spridning i mark och vatten; (2) Kort summering av inverkan av förändrat klimat på föroreningsspridningen; (3) Förutsättningar för beräkning av potentiell föroreningsspridning vid översvämning; (4) Beräkningar av potentiell föroreningsspridning vid översvämning; (5) Utsläpp av olja och diesel i samband med olycka eller annat större spill; (6) Gruvor och gruvavfall; (7) Förändrad föroreningsbelastning vid ändrad nederbörd - Göta älv ett exempel; (8) GIS-analyser och kartbearbetning; Bilagor: (1) Underlagsdata för fallstudieberäkningar; (2) Hälso- och miljöeffekter av beaktade föroreningar

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Nyberg, Henrik
  Nilsson, Gunnel
  Föroreningsspridning vid översvämningar - Etapp I2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Genomgång av erfarenheter av föroreningsspridning vid översvämningar, höga kraftiga flöden samt skyfall nationellt och relevanta fall internationellt; (2) Känslighet för översvämningar i olika verksamheter; (3) GIS-analyser och kartbearbetning

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Toomväli, Cecilia
  Larsson, Lennart
  Nilsson, Paula
  Hemström, Kristian
  Enell, Anja
  Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Ytutlakning av PAH från kreosotimpregnerade sliprar2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Toomväli, Cecilia
  Larsson, Lennart
  Nilsson, Paula
  Hemström, Kristian
  Enell, Anja
  Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Ytutlakning av PAH från kreosotimpregnerade sliprar. Bilaga2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Bilagor: (1) Analysprotokoll från SGI:s miljölab.; (2) Analysprotokoll från Analytica, ALS Laboratory Group

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38. Arm, Maria
  Mechanical properties of residues as unbound road materials - experimental tests on MSWI bottom ash, crushed concrete and blast furnace slag. Diss2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The study has concentrated on residues in unbound road layers. The materials selected were processed municipal solid waste incinerator (MSWI) bottom ash, crushed concrete and air-cooled blast furnace slag (AcBFS). The deformation on loading the possible strength development over time and the resistance to mechanical and climatic action were studied in the laboratory and in the field The results were compared with those of the conventional aggregates they could possibly replace, such as sand, gravel and crushed rock. The methods used in the laboratory were cyclic load triaxial tests, Los Angeles tests, micro-Deval tests and freeze-thaw tests. In the field, test sections with residues and reference sections with conventional aggregates in the unbound layers were monitored by means of falling weight deflectometer (FWD) measurements.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39. Arm, Maria
  Slaggrus i väg- och anläggningsarbeten. Handbok2006Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Projekteringsförutsättningar; (2) Redovisning i bygghandling; (3) Utförande; (4) Drift och underhåll; (5) Återbruk, deponering och överlåtelse; (6) Kvalitetskrav och kontroll; Bilagor: (1) Törringevägen - förstärkningslager i gata; (2) Malmö - förstärkningslager i parkeringsplatser; (3) Malmö - fyllning och rörgravstäckning; (4) Umeå - förstärkningslager i transportväg på deponi; (5) Uppsala - förstärkningslager i transport på deponi

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40. Arm, Maria
  et al.
  Arvidsson, Håkan
  Höbeda, Peet
  Inverkan av glimmer på ett obundet vägmaterials deformationsegenskaper. Resultat från laboratorieförsök2004Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41. Arm, Maria
  et al.
  Göransson, Gunnel
  Helgesson, Helena
  Kiilsgaard, Ramona
  Zetterlund, Miriam
  Hållbar samhällsplanering med Backcasting-SAMLA. En metodbeskrivning2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Backcasting-SAMLA är en systematisk metod för att bedöma åtgärder och planera stra-tegiskt för en hållbar utveckling. Metoden är utvecklad ur de två delarna Backcasting – en metod som kan användas för strategisk planering för en hållbar utveckling och SAMLA – ett verktyg för multikriterieanalys med hållbarhetsbedömning. Backcasting-SAMLA ger stöd för beslut om hållbara och genomförbara åtgärder vid exploateringen och ändrad markanvändning. Metoden är lämplig för komplexa frågeställningar med relativt långt tidsperspektiv och passar bra att använda vid exempelvis detaljplanearbetet, när det finns en aktuell översiktsplan. Denna beskrivning är framtagen inom forskningsprojektet Land Plan – Metoder som integrerar hållbarhet i kommunal planering. Den vänder sig främst till tjänstemän inom kommunen och resultatet blir mest värdefullt om många olika fackområden involveras. Förutom specialister inom fysisk planering behövs företrädare för frågor om miljö, natur, kultur, näringsliv och sociala aspekter m.m., liksom politiker. Den övergripande ambitionen i projektet Land Plan har varit att utveckla robusta metoder för att stödja hållbarhetsbedömningar med hänsyn till markanvändning, det vill säga med hänsyn till markens geotekniska förhållanden, föroreningsinnehåll, känslighet för effekter av klimatförändring (översvämning) och hållbar resurshantering. Dessa metoder ska även bidra till att göra beslutsprocessen mer transparent. Förutom Backcasting-SAMLA har GIS- verktyget Geokalkyl1 testats och vidareutvecklats inom projektet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42. Arm, Maria
  et al.
  Lindeberg, Johanna
  Helgesson, Helena
  Sammanställning av material och användningsområden. Underlag i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 'Återvinning av avfall i anläggningsarbeten'2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Informationskällor; (2) Avgränsning och definitioner; (3) Resultat - inventerade mängder och användning; Bilagor: (1) Myndighetskontakter, uppgifter om material och användning; (2) Diskussion kring risker vid olika användning

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43. Arm, Maria
  et al.
  Rihm, Thomas
  Fejes, Jonas
  Lagerkvist, Anders
  Effekter av samhällets säkerhetsarbete (ESS). Beskrivning och analys av samhällets förebyggande och skadebegränsande säkerhetsåtgärder inom deponering samt kemikaliehantering utanför deponier2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Begrepp och definitioner; (2) Metodik för projektarbetet; (3) Lagstiftning och regelverk; (4) Kemikaliehantering utanför deponier; (5) Deponering; (6) Identifierande brister och goda exempel / Vad kan vi lära?; (7) Kostnad-nytta bedömning; (8) Fortsatt arbete inom projektet; Bilaga: (1) Enkät om olyckor på deponier

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44. Arm, Maria
  et al.
  Tiberg, Charlotta
  Bottenaskor från kol-, torv- och biobränsleeldning i väg- och anläggningsarbeten. Handbok2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Projekteringsförutsättningar; (2) Redovisning i bygghandling; (3) Utförande; (4) Drift och underhåll; (5) Återbruk, deponering och överlåtelse; (6) Kvalitetskrav och kontroll; Bilagor: Exempel på utförda objekt: (1) Hudiksvall – bio / RT-rosteraska, botten- och flygaska i transportväg på deponi; (2) Norrtälje – biorosteraska, botten- och flygaska i skogsbilväg

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Arm, Maria
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Wik, Ola
  Statens geotekniska institut.
  Engelsen, CJ
  Erlandsson, M
  Sundqvist, JO
  Oberender, AN
  Hjelmar, O
  Wahlström, M
  Evaluation of the European recovery target for construction and demolition waste2015Inngår i: WASCON 2015 - Resource Efficiency in Construction: 9th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials, Santander, Spain, 10-12 June, 2015. Book of extended abstracts, Santander: ISCOWA , 2015, s. 31-38Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The revised EU Waste Framework Directive (WFD) includes a 70 % target for recovery of construction and demolition waste (excl. energy recovery), which will be evaluated by the commission in a near future. In order to provide some of the basis for this evaluation, the Swedish Environmental Protection Agency launched a Nordic project, ENCORT-CDW, which was reported in 2014. The project aimed to study the potential change in the resource management of the main C&D waste fractions as a consequence of fulfilling the WFD target. Recovery scenarios were identified and estimations were made regarding expected savings of primary materials, impact on transports, and pollution and emissions. For wood waste, the main differences between re-use, material recycling and energy recovery were evaluated in a screening LCA. The main conclusions were that the EU recovery target does not ensure the most efficient and sustainable waste recovery in its present form: Interpretations of waste and recovery definitions affect the monitoring; The general weight-based target has to be altered to favour not only the recycling of heavyweight materials but materials where recycling implies large environmental benefits; High grade recycling should be distinguished and prioritized to ensure safe recovery. This requires improved knowledge on waste generation and handling as well as on emissions of dangerous substances.

 • 46. Axelström, Karin
  et al.
  Back, Pär-Erik
  Carling, Maria
  Platsspecifika riktvärden för f d impregneringsanläggningar. Förstudie2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Metodik för riskbedömning av förorenad mark; (2) Impregneringsplatser – bakgrund; (3) Viktiga faktorer vid riskbedömning; (4) Kravspecifikation på platsspecifik riskbedömningsmodell; (5) Tillämpning; (6) Inventering av riskbedömningsmodeller; (7) Testfall; (8) Förslag till fortsättning

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47. Back, Pär-Erik
  Sampling strategies and data worth analysis for contaminated land. A literature review2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48. Back, Pär-Erik
  et al.
  Enell, Anja
  Fransson, Malin
  Hermansson, Sofie
  Rosén, Lars
  Volchko, Yevheniya
  Wiberg, Karin
  Åberg, Annika
  Markmiljöns skyddsvärde. En härledning med utgångspunkt i miljöetik och lagstiftning2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Värdegrund för skydd av markmiljön; (2) Härledning av markmiljöns skyddsvärde; (3) Diskussion om värdegrunden; (4) Slutsatser och fortsatt arbete: Bilaga: (1) Naturens skyddsvärde - Juridik och policy

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49. Back, Pär-Erik
  et al.
  Rosén, Bengt
  Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser. Metodutveckling2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  (1) Metodik för riskanalys; (2) Gruppering av farligt gods ur spridningssynpunkt; (3) Sannolikhet för olycka och utläckage av farligt gods; (4) Sannolikhetsberäkningar för ytvattentäkter; (5) Beräkning av konsekvenskostnader; (6) Beräkning av risk; (7) Praktiska råd för beräkningarna; (8) Riskvärdering; Bilagor: (1) Hydrogeologiska typmiljöer; (2) Felträd - skadat tätskikt

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50. Bardos, R Paul
  et al.
  Bone, Brian
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Statens geotekniska institut.
  Suer, Pascal
  Statens geotekniska institut.
  Track, Thomas
  Wagelmans, Marlea
  Crop-based systems for sustainable risk-based land management for economically marginal damaged land2011Inngår i: Remediation Journal, ISSN 1051-5658, E-ISSN 1520-6831, Vol. 21, nr 4, s. 11-33Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The increasing need for biomass for energy and feedstocks, along with the need to divert organic methane generating wastes from landfills may provide the economic leverage necessary to return this type of marginal land to functional and economic use and is strongly supported by policy at an European Union (EU) level. The use of land to produce biomass for energy production or feedstocks for manufacturing processes (such as plastics and biofuels) has, however, become increasingly contentious, with a number of environmental, economic, and social concerns raised. The REJUVENATE project has developed a decision support framework to help land managers and other decision makers identify potential concerns related to sustainability and what types of biomass re-use for marginal land might be possible, given their particular circumstances. The decision-making framework takes a holistic approach to decision making rather than viewing biomass production simply as an adjunct of a planned phytoremediation project. The framework is serviceable in Germany, Sweden, and the United Kingdom. These countries have substantive differences in their land and biomass re-use circumstances. However, all can make use of the set of common principles of crop, site, value, and project risk management set out by REJUVENATE. This implies that the framework should have wider applicability across the EU. This paper introduces the decision support framework.

1234567 1 - 50 of 768
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.10