Change search
Refine search result
123 101 - 144 of 144
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101. Norrman, J
  Decision analysis under risk and uncertainty at contaminated sites. A literature review2001Report (Other academic)
 • 102. Norrman, J
  On Bayesian decision analysis for evaluating alternative actions at contaminated sites. Diss2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Uncertainties in the physical setting; (2) Theoretical background; (3) General working approach; (4) Decision framework; (5) Applications and results; The thesis includes the following papers: (I) Norrman, R: Risk-based decisions analysis for the selection of remediation strategy at a landfill; (II) Norrman, J, Rosén, L, Norin, M: Decision analysis for storage for reclaimed asphalt; (III) Norrman, J, Rosén, L: On the worth of advanced modeling for strategic pollution prevention; (IV) Norrman, J, Starzec, P, Angerud, P, Lindgren, Å: Decision analysis for limiting leaching of metals from mine waste along a road; (V) Norrman, J: Influence diagrams as an alternative to decision trees for calculating the value of information at a contaminated site; (VI) Norrman, J: Decision model using an influence diagram for cost efficient remediation of a contaminated site in Sweden

 • 103. Ohlsson, Y
  et al.
  Berggren Kleja, D
  Stark, M
  Haglund, K
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov, 2010. En aktivitet inom SGI:s ansvarsområde för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad om förorenade områden2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Hantering av inkomna svar; (2) Sammanfattning av forsknings- och teknikutvecklingsbehov från inventeringen av kunskapsluckor; (3) Utbildning och administration; (4) Övriga kommentarer; Bilaga: (1) Enkätsvar

 • 104. Pettersson, M
  et al.
  Ländell, M
  Ohlsson, Y
  Berggren Kleja, D
  Tiberg, C
  Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det övergripande målet med denna publikation är att tillsynsmyndigheter (kommuner, länsstyrelser och Generalläkaren), konsulter och problemägare ska få ett stöd i sin bedömning av miljö-och hälsorisker av områden som är förorenade med PFAS. Riktvärden behövs även för prioriteringar och bedömning av åtgärdsbehovet av PFAS-förorenade områden. Metodiken kan även användas för framtagning av generella och platsspecifika riktvärden för olika PFAS-föreningar. I publikationen ges förslag på preliminära riktvärden för perfluoroktansulfonat (PFOS) i mark och grundvatten. För mark har två riktvärden beräknats, ett för känslig markanvändning och ett för mindre känslig markanvändning.

 • 105.
  Pettersson, Mikael
  Swedish Geotechnical Institute.
  Flyktiga petroleumföroreningar - Identifiering av föreningar som utgör en potentiell fara vid exponering av ångor2019Report (Other academic)
 • 106. Rihm, T
  Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier. Information och råd2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Publikationen syftar till att fördjupa kunskaperna om äldre nedlagda deponier och till att utgöra ett komplement till Naturvårdsverkets rapport 4918 "Metodik för inventering av förorenade områden" (MIFO-handboken). Målsättningen är att främja kommunernas och länsstyrelsernas arbete med inventering, riskbedömning och riskklassning av nedlagda deponier, samt att möjliggöra likvärdiga bedömningar och underlätta för tillsynsmyndigheterna att fokusera på arbetet med nedlagda deponier.

 • 107. Rihm, T
  Sorptions- och markfilter för deponier - Förstudie2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Generella krav på skyddsnivå; (2) Deponier som berörs; (3) Vilka ämnen eller grupper av ämnen bör prioriteras?; (4) Förväntade lakvattenmängder och filterstorlekar; (5) Olika typer av filter och sorbenter; (6) Slutsatser; (7) Förslag till fortsatt utveckling

 • 108. Rihm, T
  et al.
  Arm, M
  Lagerkvist, A
  Effekter av samhällets säkerhetsarbete inom deponering. Slutrapport från ESS-projektet, delområde deponiolyckor2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Deponering; (2) Identifierade säkerhetsåtgärder; (3) Kompletterande undersökningar; (4) Kostnad/nytta-bedömning; (5) Brister i dagens säkerhetsarbete och förslag på förbättringar; Bilagor: (A) Lagstiftning och regelverk med direkt koppling till deponering; (B) Enkät om olyckor på deponier (för kalenderåren 2009, 2010 och 2011)

 • 109. Rihm, T
  et al.
  Göransson, G
  Impact of Climate Change on the Quality of Urban and Coastal Waters - Diffuse Pollution (diPol). Case site Göteborg, Sweden. Urban groundwater impact2012Report (Other academic)
 • 110. Rogbeck, J
  et al.
  Bengtsson, PE
  Larsson, R
  Rogbeck, y
  Westberg, G
  Deponiers stabilitet. Vägledning för beräkning2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Sluttäckning; (2) Skjuvhållfasthet; (3) Bestämning av skjuvhållfasthet; (4) Deponiers stabilitet; (5) Slutsatser och rekommendationer; (6) Begreppsförklaringar; Bilagor: (1) SGI:s beräkningsmodelll för stabilitet i deponislänter; (2) Beräkningsexempel

 • 111. Rosén, B
  et al.
  Andersson-Sköld, Y
  Starzec, P
  Emissioner från bränder - Spridning till mark och vatten2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Miljörisker till följd av brand - fokus på mark och vatten; (2) Spridning i mark och vatten; (3) Modellverktyg; (4) Modellering av spridning i mark och vatten till följd av brand; (5) Grundvattenströmning - Demonstration från modelleringsförsök med GMS; (6) Ytvattenströmning; (7) Platsspecifik bedömning av spridning i mark - Fallstudie Nolåns dalgång och beräkning med Bioscreen

 • 112. Rosén, B
  et al.
  Ek, BM
  Ek, J
  Mattson, H
  Radon i bostäder. Markradonhaltens betydelse för riskklassificering1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Markradonklassificering; (2) Mätlokaler; (3) Mätmetoder; Bilagor: (A) Slaka; (B) Börje; (C) Statistisk undersökning; (D) Fotobilaga

 • 113. Rosén, B
  et al.
  Lindmark, A
  Hågeryd, AC
  Nord, C
  Markradondatabank1990Report (Other academic)
 • 114. Rydell, B
  et al.
  Lind, B
  Mål och indikatorer för anpassning till förändrat klimat med avseende på naturolyckor2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Klimatförändringar och anpassning av samhället; (2) Klimatanpassning och miljökvalitetsmålen; (3) Behov av kompletteringar av miljökvalitetsmål för anpassning till ett förändrat klimat med avseende på naturolyckor; (4) Förslag till komplettering av miljökvalitetsmål och nytt delmål; Bilagor: (1) Det svenska miljömålssystemet – en sammanfattning; (2) Utdrag ur Miljömål för Västra Götalands län. Begränsad klimatpåverkan; (3) Förändringar i Plan- och bygglagen

 • 115. Sjöstedt, C
  et al.
  Löv, Å
  Olivecrona, Z
  Boye, K
  Berggren Kleja, Dan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Improved geochemical modeling of lead solubility in contaminated soils by considering colloidal fractions and solid phase EXAFS speciation2018In: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 92, p. 110-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lead (Pb) is a common contaminant in soils at e.g. mining, shooting range, and glassworks sites. In order to make reliable risk assessments and appropriate decisions on various "gentle remediation options", such as applying phosphate, compost, or zero-valent iron to soils, the binding mechanism of Pb and its speciation needs to be known. Multi-surface geochemical equilibrium models are useful tools for estimating trace metal solubility and speciation, but for Pb the predictions are often poor. This study evaluates the recent parameterization for Pb in the Visual MINTEQ code for its ability to predict the solubility of Pb at different pH values in four historically contaminated Swedish soils. As an independent validation of the model performance, the modeled solid-phase speciation was compared to measured Pb speciation retrieved using extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) spectroscopy.

 • 116. Stiernström, Sara
  et al.
  Wik, Ola
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Evaluation of frameworks for ecotoxicological hazard classification of waste2016In: Waste Management, ISSN 0956-053X, E-ISSN 1879-2456, Vol. 58, p. 14-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A new harmonized EU regulation for the classification of waste came into effect on 1st June 2015, in which the criteria and assessment methods for the classification of hazardous waste are harmonized with other internationally agreed-upon systems for hazard classification of chemicals (CLP). However, criteria and guidance for the assessment of ecotoxicological hazard (Hazard Property 14, HP14) are still lacking for waste classification. This paper have evaluated and compared two HP14 classification frameworks: (i) a calculation method (summation) for mixtures, and (ii) leaching tests. The two frameworks were evaluated by surveying and evaluating ecotoxicological data for Cu, Zn, K and Ca species in bottom ash from incinerated waste, together with geochemical speciation modelling. Classification based on the summation method proved to be highly sensitive to the choice of speciation and ecotoxicological classification. This results in a wide range of critical concentrations triggering hazardous classification (in particular for Cu and Zn). Important parameters governing the availability of toxic elements, such as transformation from one species to another and complexation on organic or inorganic sorbents, are not accounted for. Geochemical modelling revealed that a testing strategy built on CLP based leaching tests (liquid/solid ratio (L/S) 10,000, pH range 5.5-8.5) avoids bias and is superior to the summation method with respect to both precision and accuracy. A testing strategy built on leaching tests, designed for risk assessment purposes, (L/S ratio of 10, natural pH of the ash) severely underestimate the hazard associated with the presence of toxic compounds (Cu and Zn), while simultaneously falsely indicate a hazardousness due to the presence of non-toxic compounds (Ca and K). However, the testing methods adopted by CLP are problematic from a practical and functional point of view. To conclude, the L/S ratio and pH were found to be critical for hazard classification based on leaching test methods. Further studies are needed to develop a relevant, practical and functional testing strategy for HP14 hazardous waste classification.

 • 117. Suer, P
  et al.
  Andersson-Sköld, Y
  Blom, S
  Bardos, P
  Track, T
  Polland, M
  Environmental impact assessment of biofuel production on contaminated land - Swedish case studies2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Selection of cases; (2) Normal Swedish Salix Vinimalis cultivation procedure; (3) Scope: The methods and what they measure; (4) Inventory Karlstad oil pepot; (5) LCA-impact Karlstad oil depot; (6) Inventory Fagervik; (7) LCA-impact Fagervik; (8) Carbon footprint calculations; (9) Carbon footprint results; (10) Discussion and interpretation; Appendices: (1) Detailed inventory for Karlstad oil depot; (2) Detailed inventory for Fagervik

 • 118.
  Suer, Pascal
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Swedish Geotechnical Institute.
  Biofuel or excavation? - Life cycle assessment (LCA) of soil remediation options2011In: Biomass and Bioenergy, ISSN 0961-9534, E-ISSN 1873-2909, Vol. 35, no 2, p. 969-981Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The environmental consequences of soil remediation through biofuel or through dig and dump were compared using life cycle assessment (LCA). Willow (Salix viminalis) was actually grown in situ on a discontinued oil depot, as a phytoremediation treatment. These data were used for the biofuel remediation, while excavation and refill data were estimated from experience. The biofuel remediation had great environmental advantages compared to the ex situ excavation remediation. With the ReCiPe impact assessment method, which included biodiversity, the net environmental effect was even positive, in spite of the fact that the wood harvest was not utilised for biofuel production, but left on the contaminated site. Impact from the Salix viminalis cultivation was mainly tbrough land use for the short rotation coppice, and through journeys of control personnel. The latter may be reduced when familiarity with biofuel as a soil treatment method increases. The excavation and refill remediation was dominated by the landfill and the transport of contaminated soil and backfill.

 • 119.
  Suer, Pascal
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hallberg, Niklas
  Carlsson, Christel
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Holm, Göran
  Swedish Geotechnical Institute.
  Biogrouting compared to jet grouting: Environmental (LCA) and economical assessment2009In: Journal of Environmental Science and Health. Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, ISSN 1093-4529, E-ISSN 1532-4117, Vol. 44, no 4, p. 346-353Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to predict consequences of replacing jet grouting with biogrouting, and identify major contributors to the cost of both technologies, a large road project in Stockholm, Sweden, was used as a case study. Jet grouting had been used to seal the contact between sheet piling and bedrock, biogrouting for the same function was computed. A comparative environmental and economical assessment was carried out using life cycle assessment (LCA). The results show that biogrouting was cheaper than jet grouting and would have had lower environmental impact The major difference was the transport and use of heavier equipment for jet grouting. Biogrouting also used less water and produced less landfilled waste. However, the production of urea and CaCk for biogrouting required much energy.

 • 120.
  Suer, Pascal
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Wik, Ola
  Swedish Geotechnical Institute.
  Erlandsson, Martin
  Reuse and recycle - Considering the soil below constructions2014In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 485-486, p. 792-797Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The European Construction Products Regulation provides a life cycle based framework for the environmental assessment of construction products. Harmonised European standards for the assessment of the release of dangerous substances and for declaration of environmental performance are in progress. Risk based limit values for the protection of soil and groundwater below construction works will still bet set nationally. In this paper we review the possibilities to expand the ongoing harmonisation to include risk assessment and life cycle assessment (LCA). Based on reviews of national European limit value models (LMVs) for assessment of release to soil and groundwater, two areas for harmonisation emerge: (1) The toxicological criteria. Toxicological endpoints to protect human health and environment are similar, and data from the same toxicological data sets are used to establish acceptance criteria. (2)The emission part of LMVs. We extracted six generic construction works for granular materials. These encompass the most common choices and span the different release scenarios applied.

 • 121. Svedberg, Bo
  et al.
  Batman, Matthew
  Holm, Göran
  Swedish Geotechnical Institute.
  Miljösmart och kostnadseffektiv hantering av förorenade muddermassor2009In: Svensk Hamntidning, no 3, p. 18-19Article in journal (Other academic)
 • 122. Svedberg, Bo
  et al.
  Holm, Göran
  Swedish Geotechnical Institute.
  Lundberg, Karin
  Knutsson, Sven
  Förorenade muddermassor kan med fördel användas. Hållbar hantering av förorenade sediment (SMOCS) - ett EU-projekt (Baltic Sea Region)2011In: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 103, no 1, p. 41-44Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det EU-finansierade projektet, Sustainable Management of Contaminated Sediments (SMOCS), kommer en vägledning för hantering av förorenade sediment att arbetas fram. Deltagande partners är institut, universitet och hamnar i Sverige, Finland, Litauen, Polen och Tyskland. Statens geotekniska institut (SGI) är projektledare. Projektet har ett brett stöd av sjöfartsverk, departement, miljömyndigheter och andra universitet och institut i sju länder runt Östersjön, samt av Helsinki Commission. Baltic Marine Environment Protection Commission (Helcom).

 • 123. Söderqvist, Tore
  et al.
  Brinkhoff, Petra
  Norberg, Tommy
  Rosén, Lars
  Back, Pär-Erik
  Swedish Geotechnical Institute.
  Norrman, Jenny
  Cost-benefit analysis as a part of sustainability assessment of remediation alternatives for contaminated land2015In: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 157, p. 267-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is an increasing demand amongst decision-makers and stakeholders for identifying sustainable remediation alternatives at contaminated sites, taking into account that remediation typically results in both positive and negative consequences. Multi-criteria analysis (MCA) is increasingly used for sustainability appraisal, and the Excel-based MCA tool Sustainable Choice Of REmediation (SCORE) has been developed to provide a relevant and transparent assessment of the sustainability of remediation alternatives relative to a reference alternative, considering key criteria in the economic, environmental and social sustainability domains, and taking uncertainty into explicit account through simulation. The focus of this paper is the use of cost-benefit analysis (CBA) as a part of SCORE for assessing the economic sustainability of remediation alternatives. An economic model is used for deriving a cost-benefit rule, which in turn motivates cost and benefit items in a CBA of remediation alternatives. The empirical part of the paper is a CBA application on remediation alternatives for the Hexion site, a former chemical industry area close to the city of G€oteborg in SW Sweden. The impact of uncertainties in and correlations across benefit and cost items on CBA results is illustrated. For the Hexion site, the traditional excavation-anddisposal remediation alternative had the lowest expected net present value, which illustrates the importance of also considering other alternatives before deciding upon how a remediation should be carried out.

 • 124. Tiberg, C
  et al.
  Back, PE
  Ohlsson, Y
  Carling, M
  Berggren Kleja, D
  Kvalitetssäkring av ämnesdata för beräkning av hälsoriskbaserade riktvärden för förorenade områden2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning; (2) Förutsättningar; (3) Föreslagen metodik; (3.1) Arbetsgång; (3.2) Översiktlig datainventering och genomgång av särskilda egenskaper; (3.3) Fördjupad datainventering; (3.4) Kvalitetsklassning av ämnesdata; (3.5) Kvalitetssäkring av riktvärden; (3.6) Granskning av riktvärden; (3.7) Dokumentation; Bilagor: (1) Databaser och andra källor för ämnesspecifika data; (2) Mall till Ämnesdatablad (http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/amnesdatablad-rev-20150928.docx)

 • 125.
  Tiberg, Charlotta
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Theorin, Gunilla
  Berggren Kleja, Dan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Evaluating solubility of Zn, Pb, Cu and Cd in pyrite cinder using leaching tests and geochemical modelling2017In: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 85, p. 106-117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Production of sulfuric acid by roasting of pyrite (Fe sulfide) produces a Fe rich waste product, pyrite cinder (or pyrite ash), which often contains high levels of trace metals such as Zn and Pb. The chemical forms of the metals and their solubility in these materials are poorly known. To evaluate the risks associated with pyrite cinder and manage cinder contaminated sites efficiently more knowledge on the chemical processes in pyrite cinder is needed. In this study the solubility of Zn, Pb, Cu and Cd in a pyrite cinder from Bergvik, Sweden, was investigated. The objectives were to (i) identify the solubility controlling processes for Zn, Pb, Cu, and Cd in the pH range 3-9, (ii) characterize the Fe (hydr)oxides present in these materials and (iii) to identify implications for management strategies of pyrite cinder contaminated sites. This was done using a combination of batch experiments, selective extractions, X-ray absorption spectroscopy and geochemical modelling. Hematite was identified as the dominating Fe mineral in the cinder. A geochemical model using generic binding parameters could describe the solubility of Zn, Cu and Cd in the cinder well, while Pb concentrations were generally underestimated. The modelling indicated that adsorption to Fe (hydr)oxides was the most important solubility controlling mechanism for all metals, except for Zn at pH greater than 6, where Zn minerals seemed to control the concentrations of Zn. To minimize leaching of Zn, Pb, Cu and Cd from cinder materials, remediation strategies should be focused on keeping the pH greater than 6.

 • 126. Tiberg, Charlotta
  et al.
  Enell, Anja
  Back, Pär-Erik
  Berggren Kleja, Dan
  Fördjupad markekologisk riskbedömning: Skönsmon 2:12, fd Kubikenborgs sågverk och Sundsvalls fönsterfabrik2018Report (Other academic)
 • 127. Wadstein, E
  et al.
  Axelström, K
  Larsson, L
  Nilsson Påledal, S
  Stark, M
  Bättre markundersökningar. Delprojekt 1. In situ-metoder för undersökningar av förorenad mark2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (I) In situ-undersökningar av föroreningar: (1) MIP (Membran Interface Probe) sond; (2) FFD (Fuel Fluorescence Detector) sond; (3) LIF (Laser-Induced Fluorescence) sond; (4) Hydrosparge; (5) Thermal Desorption Sampler; (6) LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy); (7) XRF-sond; (8) COWIs metod för porluftssondering; (9) Trädkärnemetoden; (10) Resistivitet; (11) Stångslingram; (12) Georadar; (II) Övriga metoder: (1) CPT-sondering; (2) Jordnäsa (Electronic nose); (III) Enkätundersökning

 • 128. Wadstein, E
  et al.
  Håkansson, K
  Tiberg, C
  Suer, P
  Kritiska deponiavfall - som inte klarar gränser för att deponeras på deponi för farligt avfall2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Direktiv och förordningar; (2) Deponering av avfall; (3) Metod; (4) Resultat; (5) Alternativa sätt att omhänderta eller behandla kritiska avfall

 • 129. Ward, KA
  Review of environmental cone penetration probes1996Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Introduction to chemicals compounds and transport principles; (2) ECPT probes; (3) ECPT class properties

 • 130. Wik, O
  et al.
  Lindeberg, J
  Nilsson-Påledal, S
  Arm, M
  Lind, B
  Inventering av restprodukter som kan utgöra ersättningsmaterial för naturgrus och bergkross i anläggningsbyggande2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Begrepp och definitioner; (2) Informationskällor för restprodukter; (3) Inventeringsmetod och avgränsningar för industriella restprodukter; (4) Metod för datalagring; (5) Sammanställning av inventeringsresultat; (6) Branschvis redovisning av restprodukter; (7) Möjligheter för framtida datainsamling och uppdatering av producerade mängder restprodukter (8) Förslag till fortsatt arbete; Appendix: (1) SNI-koder som identifierats som intressanta projekt; (2) Följebrev som använts vid utskick av enkäter; (3) Utformning av de enkäter som använts för inventeringen av restprodukter; (4) Exempel på kartpresentation för branschen förbränning från den skapade databasen

 • 131. Åkerlund, E
  et al.
  Wadstein, E
  Rosqvist, H
  Frogner Kockum, P
  Hälso- och miljörisker vid deponering av avfall som lakar höga halter av klorid och sulfat - En förstudie2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Hälso- och miljöeffekter av förhöjda halter av klorid och sulfat i lakvatten; (2) TAC-modellen; (3) Lakhastighet i förhållande till deponins geometri, infiltration etc; (4) Klorid och sulfat i kritiska avfall

 • 132. Åkesson, Maria
  et al.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Carlsson, Christel
  Swedish Geotechnical Institute.
  Sparrenbom, Charlotte J
  Kreuger, Jenny
  Modelling pesticide transport in a shallow groundwater catchment using tritium and helium-3 data2014In: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 50, p. 231-239Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using tritium and helium-3 data for calibration, a 2-D transport model was set up to explain the occurrence of bentazone, dichlorprop, glyphosate, isoproturon, MCPA and metamitron in a small groundwater catchment in southern Sweden. The model was parameterised with site-specific degradation and sorption data to enable transport simulations. Local climatological data and a 21-year record of agricultural pesticide use within the study area were used as boundary conditions. Model output was evaluated against a 7-year long pesticide monitoring data-series from two monitoring wells within the study area. The model successfully predicts observed breakthrough of bentazone, dichlorprop, isoproturon and MCPA. However, it fails to simulate observed occurrences of glyphosate and metamitron. Glyphosate and metamitron exhibit relatively high sorption potential, and their occurrence is suggested to be the result of non-equilibrium preferential flow paths which the model cannot reproduce due the conceptualisation of the system as homogenous and isotropic. The results indicate a promising methodological approach applicable to groundwater contamination risk assessment, and demonstrate the potential for transport model calibration by means of tritium and helium-3 data. Main constraints of the study relate to the relatively simple system conceptualisation, indicating a need for further consideration of physical and chemical heterogeneity.

 • 133. Åkesson, Maria
  et al.
  Göransson, Gunnel
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Larson, Magnus
  Skred kan sprida miljögift2011In: Miljöforkning, no 6, p. 1-6Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Skred, ras och erosion förekommer längs våra svenska kustområden, sjöar och vattendrag. I samband med sådana naturfenomen kan miljögifter från förorenad mark spridas. Forskning vid Statens geotekniska institut, SGI, och Lunds tekniska högskola, LTH, visar att detta kan utgöra en miljörisk.

 • 134. Åkesson, Maria
  et al.
  Sparrenbom, Charlotte J
  Christel, Carlsson
  Swedish Geotechnical Institute.
  Kreuger, Jenny
  Statistical screening for descriptive parameters for pesticide occurrence in a shallow groundwater catchment2013In: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 477, p. 165-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have assessed the ability of a range of pesticide, site and climate parameters to discriminate between detected and non-detected pesticides as observed by long-term monitoring data of pesticide use and groundwater occurrence in a small catchment in southern Sweden. Of seventeen investigated parameters, six demonstrated such an ability: dosage applied, the Henry's Law Constant (HLC), the octanol–water partitioning coefficient (log Pow), the amount of precipitation the week before application, the amount of precipitation the month after application, and the substance degradation potential (DT50). The apparent influence of the investigated parameters on pesticide occurrence in groundwater, and their apparent suitability as descriptive parameters in terms of assessment of related risks, is accordingly discussed.

 • 135.
  Agenda 2030. Avrapportering 2017 hur myndighetens verksamhet bidragit till målen och delmålen2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (I) Målen i Agenda 2030 som SGI stödjer; (II) Delmålen SGI:s verksamheter stödjer; (1) Bakgrund; (2) SGI:s bidrag till målen som följs upp 2017; (3) SGI:s bidrag till mål 17; (4) SGI:s bidrag till målen som följs upp 2018 eller 2019; (5) Framtida inverkan; (6) Konkreta exempel på verksamheter

 • 136.
  Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Ansvar och finansiering2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning; (2) Ansvar för förorenade områden; (3) Att utreda och utkräva ansvar; (4) Olika sätt att bedriva verksamhet; (5) Ideella föreningar; (6) Ekonomiska föreningar; (7) Styrelser i ideella och ekonomiska föreningar; (8) Samfälligheter (Lantmäteriet, 2017); (9) Aktiebolag (Bolagsverket, 2017); (10) Fastighetsägare (markägare); (11) Finansiering av undersökningar och åtgärder; (12) Rättsfall om föreningars ansvar

 • 137.
  Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärd2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning; (2) Branschhistorik; (3) Föroreningsproblematik; (4) Undersökningar; (5) Bedömning; (6) Åtgärder; Bilaga: (1) Checklista för undersökningssteg 1

 • 138.
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2018. Spridning från förorenade områden och belastning på recipienter2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att ökad forskning och kunskapsspridning efterfrågas dels generellt inom förorenade områden och dels även mer specifikt inom årets fokusområde spridning och belastning från förorenade områden.

 • 139.
  Föroreningsproblematik vid gamla handelsträdgårdar - råd vid miljötekniska undersökningar2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Miljötekniska undersökningar från cirka 100 olika objekt har genererat data och underlag som legat till grund för denna publikation. Oftast förekommande organiska ämnen i jord är DDT och dess nedbrytningsprodukter, kvintozen/pentakloranilin, aldrin/dieldrin och hexaklorbensen. Riskbilden vid gamla handelsträdgårdar har i denna rapport sammanfattats i två konceptuella modeller beroende på vilken markanvändning som avses. Publikationen ger stöd vid utformning av miljötekniska undersökningar och vid bedömning av föroreningssituationen.

 • 140.
  Förstärkt mikrobiell självrening av klorerade lösningsmedel2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Åtskilliga områden i Sverige bedöms vara förorenade med klorerade lösningsmedel som är toxiska för människa och miljö. I begreppet klorerade lösningsmedel ingår bland annat klorerade etener, till exempel perkloreten och trikloreten. Dessa är starkt förknippade med förorening från kemtvättar samt mekaniska industrier. Föroreningarna går att bryta ned med mikrobiella metoder men för att resultatet ska bli lyckat krävs goda mikrobiella och kemiska kunskaper. Vid många svenska saneringar av akvifärer som förorenats av kemtvättar har man använt sig av biostimulering, som är en typ av förstärkt mikrobiell självrening. Biostimulering innebär att man genom tillsats in situ av kolkälla stimulerar den naturliga nedbrytningen. En kompletterande teknik är bioaugmentation varvid man tillsätter speciellt utvalda mikroorganismer. Bioaugmentation är en etablerad teknik i till exempel USA, men har hittills bara använts vid enstaka förorenade objekt i Sverige. Denna publikation förklarar varför det ibland krävs en kombination av biostimulering och bioaugmentation för att saneringen ska bli lyckad. I publikationen beskrivs hur man undersöker om det finns behov av att kombinera metoderna samt hur de båda åtgärdsmetoderna kan utföras i full skala. Publikationen baseras på omfattande studier av främst utländsk litteratur, listade i en separat Bilaga. Textinnehållet i publikationen exemplifieras delvis med diagram vars underliggande data är hämtade från erfarenheter erhållna i ett projekt utfört i pilotskala, i en kloretenförorenad akvifär vid Alingsås tvätteri.

 • 141.
  Geokalkyl 2.0. Metodbeskrivning och implementering2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Uppdrag och bakgrund; (2) Nytta och användning av systemet; (3) Arbetsprocessen; (4) Metodbeskrivning - mappstruktur; (5) Metodbeskrivning - utförande; (6) Tolka och utvärdera resultatet; (7) Faktorer som påverkar geokalkylen; (8) Exempel och implementering; Bilagor: (1) Ingående poster i kostnadsberäkning; (2) Omvandlingstabell, jordarter respektive geotekniska terrängklasser

 • 142.
  Geokalkylsystem med hållbarhetskriterier. Komplettering och implementering av Geokalkyl enligt regeringsuppdrag2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Beskrivning av uppdraget; (2) Geokalkyl i korthet; (3) Hänsyn till klimatpåverkan från grundläggningsåtgärder; (4) Hänsyn till schaktmassors användbarhet; (5) Utbildningspaket; (6) Utvecklingsbehov och möjligheter

 • 143.
  In-situ capping of contaminated sediments. Method overview2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Capping in-place (in-situ) is an internationally accepted technology for remediating contaminated sediments. It involves placing capmaterial overtop the sediment surface to create a new bottom and to meet certain performance objectives. Capping offers advantages and limitations compared to other remediation technologies, like dredging or natural recovery.

 • 144.
  Klimathänsyn i hållbar utveckling. Temadag i Stockholm den 20 mars 20072007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Boström, B: Inledning - på säker grund för hållbar utveckling – hur anpassar vi samhället till klimatförändringarna? (2) Rummukainen, M: Vad händer i klimatet? (3) Hedlund, T: Sårbarhet i samhället; (4) Hägglund, E: Hur planerar kommunerna utifrån ett klimatperspektiv? (5) Ottosson, E: Förebyggande åtgärder och fysisk planering; (6) Edsgård, S: Säkerhet i fysisk planering, kommunala handlingsprogram; (7) Moberg, O, Avensson, A: Skadeersättning och juridiska aspekter; (8) Dahlman, M, Rydell, B: Översvämning och stabilitet - hot, åtgärder och samt det goda exemplet; (9) Zerpe, P, Hultén, C: Översvämning och stabiliet - hot, åtgärder och samt det goda exemplet; (10) Olofsson, L, Andersson-Sköld, Y: Stoppa den ökade föroreningsspridningen från deponier och föroreand mark

123 101 - 144 of 144
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf