Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 101 - 150 av 155
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101. Munde, Hanna
  et al.
  Svedberg, Bo
  Macsik, Josef
  Maijala, Aino
  Lahtinen, Pentti
  Ekdahl, Peter
  Néren, Jens
  Flygaska i mark- och vägbyggnad. Grusvägar. Handbok2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Projekteringsförutsättningar; (2) Redovisning i bygghandling; (3) Utförande; (4) Drift- och underhåll; (5) Återbruk, deponering eller överlåtelse; (6) Kvalitetskrav och kontroll

 • 102. Nilsson-Påledal, Sören
  et al.
  Starzec, Peter
  Karlsson, Pernilla
  Vidareutveckling av FFD-sonden. Laboratorieundersökning av mätosäkerheter och detekterbara ämnen2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Fuel Fluorescence Detector (FFD); (2) Laboratorieförsök; (3) Fältarbeten och metodutveckling; (4) Fortsatta studier kring FFD-sonden

 • 103. Nordbäck, Johan
  et al.
  Tiberg, Charlotta
  Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten. Pilotstudie i Sollentuna, Stockholm2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Modellering - överföring till datamodell; (2) Resultat; (3) Prognosticering av föroreningsutbredning i grundvattnet

 • 104. Nordbäck, Johan
  et al.
  Tiberg, Charlotta
  Lindström, Åsa
  Karaktärisering av kisaska. Kisaskeförorenade områden i Sverige2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Litteratursammanfattning; (2) Resultat av nya undersökningar; (3) Utvärdering; (4) Slutsatser; (5) Ytterligare kunskapsbehov; Bilagor: (1) Karaktärisering av kisaska – platsbeskrivningar; (2) Karaktärisering av kisaska - fältobservationer

 • 105. Nordbäck, Johan
  et al.
  Wahlström, Margareta
  Jensen, Dorthe Laerke
  Användning av extraktionstester för undersökning av metaller i förorenad jord2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Metaller i yt- och grundvatten; (2) Metallers biotillgänglighet; (3) Extraktion av metaller från jord; (4) Geokemiska specieringsmodeller; (5) Tolkningsmodeller; (6) Val av metoder och utvecklingsbehov; Appendices: (1) Sammandrag av egenskaper hos vissa typisk skadliga metaller; (2) Laktester

 • 106. Norrman, J
  Decision analysis under risk and uncertainty at contaminated sites. A literature review2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 107. Norrman, Jenny
  On Bayesian decision analysis for evaluating alternative actions at contaminated sites. Diss2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  (1) Uncertainties in the physical setting; (2) Theoretical background; (3) General working approach; (4) Decision framework; (5) Applications and results; The thesis includes the following papers: (I) Norrman, R: Risk-based decisions analysis for the selection of remediation strategy at a landfill; (II) Norrman, J, Rosén, L, Norin, M: Decision analysis for storage for reclaimed asphalt; (III) Norrman, J, Rosén, L: On the worth of advanced modeling for strategic pollution prevention; (IV) Norrman, J, Starzec, P, Angerud, P, Lindgren, Å: Decision analysis for limiting leaching of metals from mine waste along a road; (V) Norrman, J: Influence diagrams as an alternative to decision trees for calculating the value of information at a contaminated site; (VI) Norrman, J: Decision model using an influence diagram for cost efficient remediation of a contaminated site in Sweden

 • 108. Ohlsson, Yvonne
  et al.
  Berggren Kleja, Dan
  Stark, Mikael
  Haglund, Kristina
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov, 2010. En aktivitet inom SGI:s ansvarsområde för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad om förorenade områden2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Hantering av inkomna svar; (2) Sammanfattning av forsknings- och teknikutvecklingsbehov från inventeringen av kunskapsluckor; (3) Utbildning och administration; (4) Övriga kommentarer; Bilaga: (1) Enkätsvar

 • 109. Pettersson, M
  et al.
  Ländell, M
  Ohlsson, Y
  Berggren Kleja, D
  Tiberg, C
  Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det övergripande målet med denna publikation är att tillsynsmyndigheter (kommuner, länsstyrelser och Generalläkaren), konsulter och problemägare ska få ett stöd i sin bedömning av miljö-och hälsorisker av områden som är förorenade med PFAS. Riktvärden behövs även för prioriteringar och bedömning av åtgärdsbehovet av PFAS-förorenade områden. Metodiken kan även användas för framtagning av generella och platsspecifika riktvärden för olika PFAS-föreningar. I publikationen ges förslag på preliminära riktvärden för perfluoroktansulfonat (PFOS) i mark och grundvatten. För mark har två riktvärden beräknats, ett för känslig markanvändning och ett för mindre känslig markanvändning.

 • 110. Pettersson, Michael
  Flyktiga petroleumföroreningar - Identifiering av föreningar som utgör en potentiell fara vid exponering av ångor2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Som ett steg i utvecklingen av en strategi för förbättrad karakterisering och riskbedömning av petroleumförorenade områden, har SGI genomfört ett projekt som kopplar till bedömning av risker för människors hälsa vid inandning av flyktiga föroreningar. Den metodik som beskrivs och tillämpas i denna rapport är tvådelad. Dels görs en bedömning av om en förening kan anses vara tillräckligt flyktig, dels om den är tillräckligt toxisk. Om båda dessa villkor är uppfyllda klassas föreningen som en potentiell fara för människor som exponeras för ångor. Metodiken är mycket grov och säger ingenting om de faktiska risker som flyktiga föreningar utgör inom ett specifikt område. Istället kan man se det som en faroidentifiering. När metodiken testats inom ramen för det genomförda arbetet, blir slutsatsen att det finns ett stort antal föreningar i petroleumprodukter som kan utgöra en potentiell fara för människor som exponeras för ångor. För att tillämpa metodiken krävs olika fysikalisk-kemiska data samt humantoxikologiska data. Fysikalisk- kemiska data finns redovisat för en betydande uppsättning av petroleumföreningar. Humantoxikologiska data utgörs av referenskoncentrationer i luft (RfC-värden) samt riskbaserad acceptabel koncentration i luft (eng. inhalation unit risk), RISKinh. Humantoxikologiska data saknas däremot för en mycket stor andel av de föreningar som finns i petroleumprodukter. Bristen på toxikologiska data sätter en begränsning i tillämpbarheten av metodiken eftersom metodikens ena ben, bedömning av om en förening är toxisk, inte går att utvärdera för dessa ämnen.

 • 111. Rihm, Thomas
  Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier. Information och råd2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Publikationen syftar till att fördjupa kunskaperna om äldre nedlagda deponier och till att utgöra ett komplement till Naturvårdsverkets rapport 4918 "Metodik för inventering av förorenade områden" (MIFO-handboken). Målsättningen är att främja kommunernas och länsstyrelsernas arbete med inventering, riskbedömning och riskklassning av nedlagda deponier, samt att möjliggöra likvärdiga bedömningar och underlätta för tillsynsmyndigheterna att fokusera på arbetet med nedlagda deponier.

 • 112. Rihm, Thomas
  Sorptions- och markfilter för deponier - Förstudie2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Generella krav på skyddsnivå; (2) Deponier som berörs; (3) Vilka ämnen eller grupper av ämnen bör prioriteras?; (4) Förväntade lakvattenmängder och filterstorlekar; (5) Olika typer av filter och sorbenter; (6) Slutsatser; (7) Förslag till fortsatt utveckling

 • 113. Rihm, Thomas
  et al.
  Arm, Maria
  Lagerkvist, Anders
  Effekter av samhällets säkerhetsarbete inom deponering. Slutrapport från ESS-projektet, delområde deponiolyckor2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Deponering; (2) Identifierade säkerhetsåtgärder; (3) Kompletterande undersökningar; (4) Kostnad/nytta-bedömning; (5) Brister i dagens säkerhetsarbete och förslag på förbättringar; Bilagor: (A) Lagstiftning och regelverk med direkt koppling till deponering; (B) Enkät om olyckor på deponier (för kalenderåren 2009, 2010 och 2011)

 • 114. Rihm, Thomas
  et al.
  Göransson, Gunnel
  Impact of Climate Change on the Quality of Urban and Coastal Waters - Diffuse Pollution (diPol). Case site Göteborg, Sweden. Urban groundwater impact2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 115. Rogbeck, Jan
  et al.
  Bengtsson, Per-Evert
  Larsson, Rolf
  Rogbeck, Yvonne
  Westberg, Gunnar
  Deponiers stabilitet. Vägledning för beräkning2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Sluttäckning; (2) Skjuvhållfasthet; (3) Bestämning av skjuvhållfasthet; (4) Deponiers stabilitet; (5) Slutsatser och rekommendationer; (6) Begreppsförklaringar; Bilagor: (1) SGI:s beräkningsmodelll för stabilitet i deponislänter; (2) Beräkningsexempel

 • 116.
  Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Svedberg, Bo
  Håkansson, N
  Use of alternative materials in civil engineering - Handbooks, experiences and future development in a Swedish context2012Ingår i: WASCON 2012 - Towards Effective, Durable and Sustainable Production and Use of Alternative Materials in Construction: Proceedings of the 8th International Conference on Sustainable Management of Waste and Recycled Materials in Construction / [ed] Arm, M, Vandecasteele, C, Heynen, J, Suer, P, Lind, B, Linköping: ISCOWA , 2012, s. 1-12Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In early 2000 and during some years forward the transport administrations in Sweden and Norway and several material suppliers as well as authorities initiated and performed works in order to develop handbooks on the use of alternative materials such as waste and by-products. Do the handbooks and guidance documents change the use of alternative materials? Are there technical or environmental issues that need to be further elaborated to either promote or limit the use? Are there any key success factors where the provided guidance has supported the key stakeholders? In this paper the authors give an overview on the work performed upon a Stakeholder opinion assessment. All in all the study indicates that co-operation, communication and information are key factors for a successful use of alternative materials. A key baseline is that the material provides good technical function to the end-user. With good quality assurance of such materials, an improved material supplier perspective on client needs, an open mind to development of new constructions, a developed use of life cycle per-spective in practice and a policy on assessment of hazardous substances and resource aspects is a key for optimizing the future material supply for the built society.

 • 117. Rosén, Bengt
  et al.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Starzec, Peter
  Emissioner från bränder - Spridning till mark och vatten2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Miljörisker till följd av brand - fokus på mark och vatten; (2) Spridning i mark och vatten; (3) Modellverktyg; (4) Modellering av spridning i mark och vatten till följd av brand; (5) Grundvattenströmning - Demonstration från modelleringsförsök med GMS; (6) Ytvattenströmning; (7) Platsspecifik bedömning av spridning i mark - Fallstudie Nolåns dalgång och beräkning med Bioscreen

 • 118. Rosén, Bengt
  et al.
  Ek, Britt-Marie
  Ek, John
  Mattson, Håkan
  Radon i bostäder. Markradonhaltens betydelse för riskklassificering1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Markradonklassificering; (2) Mätlokaler; (3) Mätmetoder; Bilagor: (A) Slaka; (B) Börje; (C) Statistisk undersökning; (D) Fotobilaga

 • 119. Rosén, Bengt
  et al.
  Lindmark, Alf
  Hågeryd, Ann-Christine
  Nord, Camilla
  Markradondatabank1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 120. Rydell, Bengt
  et al.
  Lind, Bo
  Mål och indikatorer för anpassning till förändrat klimat med avseende på naturolyckor2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Klimatförändringar och anpassning av samhället; (2) Klimatanpassning och miljökvalitetsmålen; (3) Behov av kompletteringar av miljökvalitetsmål för anpassning till ett förändrat klimat med avseende på naturolyckor; (4) Förslag till komplettering av miljökvalitetsmål och nytt delmål; Bilagor: (1) Det svenska miljömålssystemet – en sammanfattning; (2) Utdrag ur Miljömål för Västra Götalands län. Begränsad klimatpåverkan; (3) Förändringar i Plan- och bygglagen

 • 121. Sjöstedt, C
  et al.
  Löv, Å
  Olivecrona, Z
  Boye, K
  Berggren Kleja, Dan
  Statens geotekniska institut.
  Improved geochemical modeling of lead solubility in contaminated soils by considering colloidal fractions and solid phase EXAFS speciation2018Ingår i: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 92, s. 110-120Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Lead (Pb) is a common contaminant in soils at e.g. mining, shooting range, and glassworks sites. In order to make reliable risk assessments and appropriate decisions on various "gentle remediation options", such as applying phosphate, compost, or zero-valent iron to soils, the binding mechanism of Pb and its speciation needs to be known. Multi-surface geochemical equilibrium models are useful tools for estimating trace metal solubility and speciation, but for Pb the predictions are often poor. This study evaluates the recent parameterization for Pb in the Visual MINTEQ code for its ability to predict the solubility of Pb at different pH values in four historically contaminated Swedish soils. As an independent validation of the model performance, the modeled solid-phase speciation was compared to measured Pb speciation retrieved using extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) spectroscopy.

 • 122. Stiernström, Sara
  et al.
  Breitholtz, Magnus
  Linde, Margareta
  Hemström, Kristian
  Statens geotekniska institut.
  Enell, Anja
  Statens geotekniska institut.
  Wik, Ola
  Statens geotekniska institut.
  Classification of waste to enable utilization in an environmental safe way2012Ingår i: WASCON 2012 - Towards Effective, Durable and Sustainable Production and Use of Alternative Materials in Construction: Proceedings of the 8th International Conference on Sustainable Management of Waste and Recycled Materials in Construction, Gothenburg, Sweden, 30 May - June 1, 2012 / [ed] Arm, M, Vandecasteele, C, Heynen, J, Suer, P, Lind, B, Linköping: ISCOWA , 2012, s. 1-4Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Dept. of Applied Environmental Science (ITM), Stockholm University, and the Swedish Geotechnical Institute (SGI) have worked in projects with the main aim to improve the understanding of governing mechanisms for ecotoxicity of ash materials. With the ambition to provide recommendations on classification of waste according to H-14, we have characterised bottom and fly ash materials based on total levels in solid materials and eluates. In addition, the eluates have been characterized with a battery of ecotoxicity tests. The most important findings from the projects are: (1) considering harmonization of waste and chemical legislations (i.e. CLP), the classification of waste according to H-14 will involve drastic changes as opposed to more traditionally waste characterization methods, both related to choice of leaching conditions (e.g. L/S ratios (greater than 1000), pH) and ecotoxicity tests (test species, endpoints) (2) classification based on total content of substances over-estimates the ecotoxicological hazard potential as compared with ecotoxicity testing of eluates; (3) when leaching is performed at L/S (less than or equal) 10 L/kg, components not classified as hazardous, in particular potassium, significantly influence the toxicity of the eluates, which is problematic from a hazard classification perspective, but likely negligible from a long-term environmental risk perspective.

 • 123. Stiernström, Sara
  et al.
  Wik, Ola
  Statens geotekniska institut.
  Bendz, David
  Statens geotekniska institut.
  Evaluation of frameworks for ecotoxicological hazard classification of waste2016Ingår i: Waste Management, ISSN 0956-053X, E-ISSN 1879-2456, Vol. 58, s. 14-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A new harmonized EU regulation for the classification of waste came into effect on 1st June 2015, in which the criteria and assessment methods for the classification of hazardous waste are harmonized with other internationally agreed-upon systems for hazard classification of chemicals (CLP). However, criteria and guidance for the assessment of ecotoxicological hazard (Hazard Property 14, HP14) are still lacking for waste classification. This paper have evaluated and compared two HP14 classification frameworks: (i) a calculation method (summation) for mixtures, and (ii) leaching tests. The two frameworks were evaluated by surveying and evaluating ecotoxicological data for Cu, Zn, K and Ca species in bottom ash from incinerated waste, together with geochemical speciation modelling. Classification based on the summation method proved to be highly sensitive to the choice of speciation and ecotoxicological classification. This results in a wide range of critical concentrations triggering hazardous classification (in particular for Cu and Zn). Important parameters governing the availability of toxic elements, such as transformation from one species to another and complexation on organic or inorganic sorbents, are not accounted for. Geochemical modelling revealed that a testing strategy built on CLP based leaching tests (liquid/solid ratio (L/S) 10,000, pH range 5.5-8.5) avoids bias and is superior to the summation method with respect to both precision and accuracy. A testing strategy built on leaching tests, designed for risk assessment purposes, (L/S ratio of 10, natural pH of the ash) severely underestimate the hazard associated with the presence of toxic compounds (Cu and Zn), while simultaneously falsely indicate a hazardousness due to the presence of non-toxic compounds (Ca and K). However, the testing methods adopted by CLP are problematic from a practical and functional point of view. To conclude, the L/S ratio and pH were found to be critical for hazard classification based on leaching test methods. Further studies are needed to develop a relevant, practical and functional testing strategy for HP14 hazardous waste classification.

 • 124.
  Suer, Pascal
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Statens geotekniska institut.
  Biofuel or excavation? - Life cycle assessment (LCA) of soil remediation options2011Ingår i: Biomass and Bioenergy, ISSN 0961-9534, E-ISSN 1873-2909, Vol. 35, nr 2, s. 969-981Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The environmental consequences of soil remediation through biofuel or through dig and dump were compared using life cycle assessment (LCA). Willow (Salix viminalis) was actually grown in situ on a discontinued oil depot, as a phytoremediation treatment. These data were used for the biofuel remediation, while excavation and refill data were estimated from experience. The biofuel remediation had great environmental advantages compared to the ex situ excavation remediation. With the ReCiPe impact assessment method, which included biodiversity, the net environmental effect was even positive, in spite of the fact that the wood harvest was not utilised for biofuel production, but left on the contaminated site. Impact from the Salix viminalis cultivation was mainly tbrough land use for the short rotation coppice, and through journeys of control personnel. The latter may be reduced when familiarity with biofuel as a soil treatment method increases. The excavation and refill remediation was dominated by the landfill and the transport of contaminated soil and backfill.

 • 125. Suer, Pascal
  et al.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Blom, Sonja
  Bardos, Paul
  Track, Thomas
  Polland, Marcel
  Environmental impact assessment of biofuel production on contaminated land - Swedish case studies2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  (1) Selection of cases; (2) Normal Swedish Salix Vinimalis cultivation procedure; (3) Scope: The methods and what they measure; (4) Inventory Karlstad oil pepot; (5) LCA-impact Karlstad oil depot; (6) Inventory Fagervik; (7) LCA-impact Fagervik; (8) Carbon footprint calculations; (9) Carbon footprint results; (10) Discussion and interpretation; Appendices: (1) Detailed inventory for Karlstad oil depot; (2) Detailed inventory for Fagervik

 • 126.
  Suer, Pascal
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Hallberg, Niklas
  Carlsson, Christel
  Statens geotekniska institut.
  Bendz, David
  Statens geotekniska institut.
  Holm, Göran
  Statens geotekniska institut.
  Biogrouting compared to jet grouting: Environmental (LCA) and economical assessment2009Ingår i: Journal of Environmental Science and Health. Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, ISSN 1093-4529, E-ISSN 1532-4117, Vol. 44, nr 4, s. 346-353Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to predict consequences of replacing jet grouting with biogrouting, and identify major contributors to the cost of both technologies, a large road project in Stockholm, Sweden, was used as a case study. Jet grouting had been used to seal the contact between sheet piling and bedrock, biogrouting for the same function was computed. A comparative environmental and economical assessment was carried out using life cycle assessment (LCA). The results show that biogrouting was cheaper than jet grouting and would have had lower environmental impact The major difference was the transport and use of heavier equipment for jet grouting. Biogrouting also used less water and produced less landfilled waste. However, the production of urea and CaCk for biogrouting required much energy.

 • 127.
  Suer, Pascal
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Wik, Ola
  Statens geotekniska institut.
  Erlandsson, Martin
  CPR: From material emission data to a life cycle perspective2012Ingår i: WASCON 2012 - Towards Effective, Durable and Sustainable Production and Use of Alternative Materials in Construction: Proceedings of the 8th International Conference on Sustainable Management of Waste and Recycled Materials in Construction, Gothenburg, Sweden, 30 May - June 1, 2012 / [ed] Arm, M, Vandecasteele, C, Heynen, J, Suer, P, Lind, B, Linköping: ISCOWA , 2012, s. 1-11Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The European Construction Products Regulation (CPR, 305/2011/EU) requires environmental assessment of construction works, but performance data (CE-marking) are of construction products. Both environmental risk assessment (ERA) and life cycle assessment (LCA) need to derive emissions from construction works from harmonised tests on products. Several European countries use national assessment schemes with models of construction works, in order to calculate ERA limit values for construction products. We summarise a number of European construction work ERA schemes for emissions to soil and water. A typical construction works model scenario is a paved road or parking lot, 1m high, with 300 mm/a infiltration and emissions to the groundwater. The scenarios ranged from an infinite bare fill layer through a walking path to an enclosed material inside a road. Water movement modelling ranged from as “batch test” to detailed hydraulic modelling. It seems desirable to have several scenarios for the intended use of construction products in ERA and LCA. This paper shows several examples of existing scenarios, but more work will be needed to find a coherent framework for assessment of emissions from construction works with greater harmonisation.

 • 128.
  Suer, Pascal
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Wik, Ola
  Statens geotekniska institut.
  Erlandsson, Martin
  Reuse and recycle - Considering the soil below constructions2014Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 485-486, s. 792-797Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The European Construction Products Regulation provides a life cycle based framework for the environmental assessment of construction products. Harmonised European standards for the assessment of the release of dangerous substances and for declaration of environmental performance are in progress. Risk based limit values for the protection of soil and groundwater below construction works will still bet set nationally. In this paper we review the possibilities to expand the ongoing harmonisation to include risk assessment and life cycle assessment (LCA). Based on reviews of national European limit value models (LMVs) for assessment of release to soil and groundwater, two areas for harmonisation emerge: (1) The toxicological criteria. Toxicological endpoints to protect human health and environment are similar, and data from the same toxicological data sets are used to establish acceptance criteria. (2)The emission part of LMVs. We extracted six generic construction works for granular materials. These encompass the most common choices and span the different release scenarios applied.

 • 129. Svedberg, Bo
  et al.
  Batman, Matthew
  Holm, Göran
  Statens geotekniska institut.
  Miljösmart och kostnadseffektiv hantering av förorenade muddermassor2009Ingår i: Svensk Hamntidning, nr 3, s. 18-19Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 130. Svedberg, Bo
  et al.
  Holm, Göran
  Statens geotekniska institut.
  Lundberg, Karin
  Knutsson, Sven
  Förorenade muddermassor kan med fördel användas. Hållbar hantering av förorenade sediment (SMOCS) - ett EU-projekt (Baltic Sea Region)2011Ingår i: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 103, nr 1, s. 41-44Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I det EU-finansierade projektet, Sustainable Management of Contaminated Sediments (SMOCS), kommer en vägledning för hantering av förorenade sediment att arbetas fram. Deltagande partners är institut, universitet och hamnar i Sverige, Finland, Litauen, Polen och Tyskland. Statens geotekniska institut (SGI) är projektledare. Projektet har ett brett stöd av sjöfartsverk, departement, miljömyndigheter och andra universitet och institut i sju länder runt Östersjön, samt av Helsinki Commission. Baltic Marine Environment Protection Commission (Helcom).

 • 131. Söderqvist, Tore
  et al.
  Brinkhoff, Petra
  Norberg, Tommy
  Rosén, Lars
  Back, Pär-Erik
  Statens geotekniska institut.
  Norrman, Jenny
  Cost-benefit analysis as a part of sustainability assessment of remediation alternatives for contaminated land2015Ingår i: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 157, s. 267-278Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is an increasing demand amongst decision-makers and stakeholders for identifying sustainable remediation alternatives at contaminated sites, taking into account that remediation typically results in both positive and negative consequences. Multi-criteria analysis (MCA) is increasingly used for sustainability appraisal, and the Excel-based MCA tool Sustainable Choice Of REmediation (SCORE) has been developed to provide a relevant and transparent assessment of the sustainability of remediation alternatives relative to a reference alternative, considering key criteria in the economic, environmental and social sustainability domains, and taking uncertainty into explicit account through simulation. The focus of this paper is the use of cost-benefit analysis (CBA) as a part of SCORE for assessing the economic sustainability of remediation alternatives. An economic model is used for deriving a cost-benefit rule, which in turn motivates cost and benefit items in a CBA of remediation alternatives. The empirical part of the paper is a CBA application on remediation alternatives for the Hexion site, a former chemical industry area close to the city of G€oteborg in SW Sweden. The impact of uncertainties in and correlations across benefit and cost items on CBA results is illustrated. For the Hexion site, the traditional excavation-anddisposal remediation alternative had the lowest expected net present value, which illustrates the importance of also considering other alternatives before deciding upon how a remediation should be carried out.

 • 132. Tiberg, Charlotta
  et al.
  Back, Pär-Erik
  Ohlsson, Yvonne
  Carling, Maria
  Berggren Kleja, Dan
  Kvalitetssäkring av ämnesdata för beräkning av hälsoriskbaserade riktvärden för förorenade områden2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning; (2) Förutsättningar; (3) Föreslagen metodik; (3.1) Arbetsgång; (3.2) Översiktlig datainventering och genomgång av särskilda egenskaper; (3.3) Fördjupad datainventering; (3.4) Kvalitetsklassning av ämnesdata; (3.5) Kvalitetssäkring av riktvärden; (3.6) Granskning av riktvärden; (3.7) Dokumentation; Bilagor: (1) Databaser och andra källor för ämnesspecifika data; (2) Mall till Ämnesdatablad (http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/amnesdatablad-rev-20150928.docx)

 • 133.
  Tiberg, Charlotta
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Bendz, David
  Statens geotekniska institut.
  Theorin, Gunilla
  Berggren Kleja, Dan
  Statens geotekniska institut.
  Evaluating solubility of Zn, Pb, Cu and Cd in pyrite cinder using leaching tests and geochemical modelling2017Ingår i: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 85, s. 106-117Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Production of sulfuric acid by roasting of pyrite (Fe sulfide) produces a Fe rich waste product, pyrite cinder (or pyrite ash), which often contains high levels of trace metals such as Zn and Pb. The chemical forms of the metals and their solubility in these materials are poorly known. To evaluate the risks associated with pyrite cinder and manage cinder contaminated sites efficiently more knowledge on the chemical processes in pyrite cinder is needed. In this study the solubility of Zn, Pb, Cu and Cd in a pyrite cinder from Bergvik, Sweden, was investigated. The objectives were to (i) identify the solubility controlling processes for Zn, Pb, Cu, and Cd in the pH range 3-9, (ii) characterize the Fe (hydr)oxides present in these materials and (iii) to identify implications for management strategies of pyrite cinder contaminated sites. This was done using a combination of batch experiments, selective extractions, X-ray absorption spectroscopy and geochemical modelling. Hematite was identified as the dominating Fe mineral in the cinder. A geochemical model using generic binding parameters could describe the solubility of Zn, Cu and Cd in the cinder well, while Pb concentrations were generally underestimated. The modelling indicated that adsorption to Fe (hydr)oxides was the most important solubility controlling mechanism for all metals, except for Zn at pH greater than 6, where Zn minerals seemed to control the concentrations of Zn. To minimize leaching of Zn, Pb, Cu and Cd from cinder materials, remediation strategies should be focused on keeping the pH greater than 6.

 • 134. Tiberg, Charlotta
  et al.
  Edebalk, Paul
  Dehlbom, Björn
  Pålning i förorenade områden. Kunskapssammanställning2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport sammanfattar den litteratur som hittats men innehåller också allmänna introduktioner till pålning, föroreningar och riskbedömning. Dessa avsnitt vänder sig framförallt till dem som inte arbetar inom respektive område och kan förhoppningsvis underlätta kommunikationen mellan geotekniker, miljötekniker och tillsynsmyndigheter. Mot slutet av rapporten finns också en sammanställning av vad som behövs för att bedöma riskerna med att påla i ett förorenat område samt en diskussion om kunskapsluckor.

 • 135. Tiberg, Charlotta
  et al.
  Enell, Anja
  Back, Pär-Erik
  Berggren Kleja, Dan
  Fördjupad markekologisk riskbedömning: Skönsmon 2:12, fd Kubikenborgs sågverk och Sundsvalls fönsterfabrik2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 136. Toller, Susanna
  et al.
  Schaik, Joris WJ
  Berggren Kleja, Dan
  Statens geotekniska institut.
  Gustafsson, Jon Peter
  van Zomeren, André
  Coman, Rob NJ
  Geochemical modeling of Copper (II) speciation in MSWI bottom ash leachates2012Ingår i: WASCON 2012 - Towards Effective, Durable and Sustainable Production and Use of Alternative Materials in Construction: Proceedings of the 8th International Conference on Sustainable Management of Waste and Recycled Materials in Construction, Gothenburg, Sweden, 30 May - June 1, 2012  / [ed] Arm, M, Vandecasteele, C, Heynen, J, Suer, P, Lind, B / [ed] Arm, M, Vandecasteele, C, Heynen, J, Suer, P, Lind, B, Linköping: ISCOWA , 2012, s. 1-4Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Municipal solid waste incinerator (MSWI) bottom ash is produced world-wide in large quantities and is generally landfilled or re-used in construction. The leaching of contaminants, such as heavy metals, oxyanions and salts, from these residues is a concern in many countries and may inhibit the potential re-use of MSWI bottom ash as a secondary material (Chandler et al., 1997; Olsson et al., 2006; van Zomeren and Comans, 2004). Copper (Cu) is a potentially toxic trace element that can be leached in relatively large amounts from the bottom ash when utilized for construction purposes. It is already well known that the Cu present in MSWI bottom ash leachates is largely bound to dissolved organic matter (DOM) (Arickx et al., 2007; Dijkstra et al., 2006; Meima et al., 1999; Olsson et al., 2007; van Zomeren and Comans, 2004). The strong complexation with DOM enhances the leaching and mobility of Cu, but may reduce the toxicity of the leachate, as the Cu-DOM complexes are less susceptible to biological uptake than the free Cu2+ ion. In order to make reliable long term leaching predictions and assess the risk for ecotoxicological impacts from MSWI bottom ash management alternatives, knowledge is therefore needed on both the total dissolved Cu concentration and the Cu speciation in the leachate.

 • 137.
  Vestin, Jenny
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Arm, Maria
  Statens geotekniska institut.
  Nordmark, Desiree
  Lagerkvist, Anders
  Hallgren, Per
  Lind, Bo
  Statens geotekniska institut.
  Fly ash as a road construction material2012Ingår i: WASCON 2012 - Towards Effective, Durable and Sustainable Production and Use of Alternative Materials in Construction: Proceedings of the 8th International Conference on Sustainable Management of Waste and Recycled Materials in Construction, Gothenburg, Sweden, 30 May - June 1, 2012 / [ed] Arm, M, Vandecasteele, C, Heynen, J, Suer, P, Lind, B, Linköping: ISCOWA , 2012, s. 1-8Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In June 2009, sections of a gravel road situated in the middle of Sweden were stabilized with gravel and bio fly ash respectively. The aim of this study was to compare the different sections regarding stiffness and environmental impact. The environmental impact of the road was estimated from soil water and leachate from the road and an initial leaching of K, Na, Cl and SO4 was found from the lysimeters. The estimated total leaching from the road was not corresponding to the laboratory leaching tests performed on the ash (L/S10). The bearing capacity of the sections was measured with falling weight deflectometer at four different occasions and the bearing capacity increased with time and ash content. During snow-melting periods, the reference sections showed different disruptions but the test sections were unaffected. These results indicate that this fly ash seems to be suitable for gravel road stabilization.

 • 138. Wadstein, Ebba
  et al.
  Axelström, Karin
  Larsson, Lennart
  Nilsson Påledal, Sören
  Stark, Mikael
  Bättre markundersökningar. Delprojekt 1. In situ-metoder för undersökningar av förorenad mark2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (I) In situ-undersökningar av föroreningar: (1) MIP (Membran Interface Probe) sond; (2) FFD (Fuel Fluorescence Detector) sond; (3) LIF (Laser-Induced Fluorescence) sond; (4) Hydrosparge; (5) Thermal Desorption Sampler; (6) LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy); (7) XRF-sond; (8) COWIs metod för porluftssondering; (9) Trädkärnemetoden; (10) Resistivitet; (11) Stångslingram; (12) Georadar; (II) Övriga metoder: (1) CPT-sondering; (2) Jordnäsa (Electronic nose); (III) Enkätundersökning

 • 139. Wadstein, Ebba
  et al.
  Håkansson, Karsten
  Tiberg, Charlotta
  Suer, Pascal
  Kritiska deponiavfall - som inte klarar gränser för att deponeras på deponi för farligt avfall2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Direktiv och förordningar; (2) Deponering av avfall; (3) Metod; (4) Resultat; (5) Alternativa sätt att omhänderta eller behandla kritiska avfall

 • 140. Ward, Keith Allan
  Review of environmental cone penetration probes1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  (1) Introduction to chemicals compounds and transport principles; (2) ECPT probes; (3) ECPT class properties

 • 141. Wik, Ola
  et al.
  Lindeberg, Johanna
  Nilsson-Påledal, Sören
  Arm, Maria
  Lind, Bo
  Inventering av restprodukter som kan utgöra ersättningsmaterial för naturgrus och bergkross i anläggningsbyggande2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Begrepp och definitioner; (2) Informationskällor för restprodukter; (3) Inventeringsmetod och avgränsningar för industriella restprodukter; (4) Metod för datalagring; (5) Sammanställning av inventeringsresultat; (6) Branschvis redovisning av restprodukter; (7) Möjligheter för framtida datainsamling och uppdatering av producerade mängder restprodukter (8) Förslag till fortsatt arbete; Appendix: (1) SNI-koder som identifierats som intressanta projekt; (2) Följebrev som använts vid utskick av enkäter; (3) Utformning av de enkäter som använts för inventeringen av restprodukter; (4) Exempel på kartpresentation för branschen förbränning från den skapade databasen

 • 142. Åkerlund, Erik
  et al.
  Wadstein, Ebba
  Rosqvist, Håkan
  Frogner Kockum, Paul
  Hälso- och miljörisker vid deponering av avfall som lakar höga halter av klorid och sulfat - En förstudie2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Hälso- och miljöeffekter av förhöjda halter av klorid och sulfat i lakvatten; (2) TAC-modellen; (3) Lakhastighet i förhållande till deponins geometri, infiltration etc; (4) Klorid och sulfat i kritiska avfall

 • 143. Åkesson, Maria
  et al.
  Bendz, David
  Statens geotekniska institut.
  Carlsson, Christel
  Statens geotekniska institut.
  Sparrenbom, Charlotte J
  Kreuger, Jenny
  Modelling pesticide transport in a shallow groundwater catchment using tritium and helium-3 data2014Ingår i: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 50, s. 231-239Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using tritium and helium-3 data for calibration, a 2-D transport model was set up to explain the occurrence of bentazone, dichlorprop, glyphosate, isoproturon, MCPA and metamitron in a small groundwater catchment in southern Sweden. The model was parameterised with site-specific degradation and sorption data to enable transport simulations. Local climatological data and a 21-year record of agricultural pesticide use within the study area were used as boundary conditions. Model output was evaluated against a 7-year long pesticide monitoring data-series from two monitoring wells within the study area. The model successfully predicts observed breakthrough of bentazone, dichlorprop, isoproturon and MCPA. However, it fails to simulate observed occurrences of glyphosate and metamitron. Glyphosate and metamitron exhibit relatively high sorption potential, and their occurrence is suggested to be the result of non-equilibrium preferential flow paths which the model cannot reproduce due the conceptualisation of the system as homogenous and isotropic. The results indicate a promising methodological approach applicable to groundwater contamination risk assessment, and demonstrate the potential for transport model calibration by means of tritium and helium-3 data. Main constraints of the study relate to the relatively simple system conceptualisation, indicating a need for further consideration of physical and chemical heterogeneity.

 • 144. Åkesson, Maria
  et al.
  Göransson, Gunnel
  Statens geotekniska institut.
  Bendz, David
  Statens geotekniska institut.
  Larson, Magnus
  Skred kan sprida miljögift2011Ingår i: Miljöforkning, nr 6, s. 1-6Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Skred, ras och erosion förekommer längs våra svenska kustområden, sjöar och vattendrag. I samband med sådana naturfenomen kan miljögifter från förorenad mark spridas. Forskning vid Statens geotekniska institut, SGI, och Lunds tekniska högskola, LTH, visar att detta kan utgöra en miljörisk.

 • 145. Åkesson, Maria
  et al.
  Sparrenbom, Charlotte J
  Christel, Carlsson
  Statens geotekniska institut.
  Kreuger, Jenny
  Statistical screening for descriptive parameters for pesticide occurrence in a shallow groundwater catchment2013Ingår i: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 477, s. 165-174Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We have assessed the ability of a range of pesticide, site and climate parameters to discriminate between detected and non-detected pesticides as observed by long-term monitoring data of pesticide use and groundwater occurrence in a small catchment in southern Sweden. Of seventeen investigated parameters, six demonstrated such an ability: dosage applied, the Henry's Law Constant (HLC), the octanol–water partitioning coefficient (log Pow), the amount of precipitation the week before application, the amount of precipitation the month after application, and the substance degradation potential (DT50). The apparent influence of the investigated parameters on pesticide occurrence in groundwater, and their apparent suitability as descriptive parameters in terms of assessment of related risks, is accordingly discussed.

 • 146.
  Agenda 2030. Avrapportering 2017 hur myndighetens verksamhet bidragit till målen och delmålen2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (I) Målen i Agenda 2030 som SGI stödjer; (II) Delmålen SGI:s verksamheter stödjer; (1) Bakgrund; (2) SGI:s bidrag till målen som följs upp 2017; (3) SGI:s bidrag till mål 17; (4) SGI:s bidrag till målen som följs upp 2018 eller 2019; (5) Framtida inverkan; (6) Konkreta exempel på verksamheter

 • 147.
  Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Ansvar och finansiering2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning; (2) Ansvar för förorenade områden; (3) Att utreda och utkräva ansvar; (4) Olika sätt att bedriva verksamhet; (5) Ideella föreningar; (6) Ekonomiska föreningar; (7) Styrelser i ideella och ekonomiska föreningar; (8) Samfälligheter (Lantmäteriet, 2017); (9) Aktiebolag (Bolagsverket, 2017); (10) Fastighetsägare (markägare); (11) Finansiering av undersökningar och åtgärder; (12) Rättsfall om föreningars ansvar

 • 148.
  Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärd2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning; (2) Branschhistorik; (3) Föroreningsproblematik; (4) Undersökningar; (5) Bedömning; (6) Åtgärder; Bilaga: (1) Checklista för undersökningssteg 1

 • 149.
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2018. Spridning från förorenade områden och belastning på recipienter2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att ökad forskning och kunskapsspridning efterfrågas dels generellt inom förorenade områden och dels även mer specifikt inom årets fokusområde spridning och belastning från förorenade områden.

 • 150.
  Föroreningsproblematik vid gamla handelsträdgårdar - råd vid miljötekniska undersökningar2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Miljötekniska undersökningar från cirka 100 olika objekt har genererat data och underlag som legat till grund för denna publikation. Oftast förekommande organiska ämnen i jord är DDT och dess nedbrytningsprodukter, kvintozen/pentakloranilin, aldrin/dieldrin och hexaklorbensen. Riskbilden vid gamla handelsträdgårdar har i denna rapport sammanfattats i två konceptuella modeller beroende på vilken markanvändning som avses. Publikationen ger stöd vid utformning av miljötekniska undersökningar och vid bedömning av föroreningssituationen.

1234 101 - 150 av 155
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf