Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 713
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Larsson, Rolf
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Åhnberg, Helen
  Swedish Geotechnical Institute.
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Stor provtagare för ostörda prover i lös finkornig jord2012In: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 104, no 1, p. 43-48Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att kunna ta upp ostörda prover för undersökning i laboratoriet är en av huvuduppgifterna inom geotekniken. Att laboratorieförsöken kan utföras på ostörda prover av hög kvalitet är en förutsättning för att resultaten ska kunna användas för dimensionering i praktiken. Utvecklingen av ny och bättre provtagningsutrustning pågår därför ständigt. En del provningar i laboratoriet fordrar relativt stora prover. Andra undersökningar kräver att olika provningar kan utföras på nära nog identiska prover, vilket för naturlig jord medför ett behov av stora ostörda prover ur vilka ett antal delprover kan tas ut. Som ett led i arbetet att åstadkomma bättre provtagning och för att möta behovet av stora prover har SGI:s nya provtagare tagits fram. Den har nu använts i ett stort antal jordar och genomgående visat sig ge prover som motsvarar högt ställda krav.

 • 352.
  Larsson, Rolf
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Åhnberg, Helen
  Swedish Geotechnical Institute.
  Schälin, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  T-bar in soft and sensitive Swedish clays2014In: Proceedings of the 3rd International Symposium on Cone Penetration Testing, CPT'14, Las Vegas, USA, May 12-14, 2014, Las Vegas: ISSMGE , 2014, p. 449-458Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  T-bar tests have become widely used for determination of undrained shear strength in foremost offshore investigations. Its use on land has so far been more limited. Apart from evaluation of the undrained shear strength from penetrations at a constant rate, evaluations of remoulded shear strength from cyclic pene-tration tests have also been performed. Cyclic tests can also be used to investigate how fast the shear strength is degraded with remoulding. For this purpose, T-bar tests have been performed in Swedish clays, as part of a larger project concerning the breakdown of shear strength at cyclic loading and deformations. The results have enabled a check of proposed methods for evaluation of undrained and remoulded shear strength with re-gard to Swedish clays, including highly sensitive and quick clays. The results indicate that the evaluation de-pends on several factors not taken into account earlier.

 • 353.
  Larsson, Rolf
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Åhnberg, Helen
  Swedish Geotechnical Institute.
  Schälin, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  T-barsonderingar i lös svensk lera2013In: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 105, no 1, p. 60-62, 65 - 68Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har CPT-sondering kommit att bli en allt vanligare metod vid geotekniska undersökningar, och ett väl etablerat underlag finns för tolkning av resultaten i form av stratigrafi, jordarter, friktionsvinkel i grövre jord samt odränerad skjuvhållfasthet och överkonsolidering i finkornig jord. Olika utrustningar har också tagits fram med mätområden och noggrannhetskrav avpassade för jordar med olika fasthet.

 • 354. Ledskog, L
  et al.
  Lundgren, T
  Olje- och kemikalieutsläpp i jord1989Report (Other academic)
 • 355. Lehtmets, M
  Parameter study of solar heating systems with seasonal ground storage in moraine1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Two different types of ground heat store have been investigated in the study. One store is based on a conventional technique, similar to the construction of ground heat stores in rock. The second type of ground heat store is a combination of a water filled pit and a ground heat store with a horizontal duct system. The first store is constructed by drilling wells and the second by excavating, lining, duct system installation and gradual refilling of the excavated soil.

 • 356. Lehtmets, M
  et al.
  Bergenståhl, L
  Gabrielsson, A
  Försöksfält för värmelagring. Byggnationsrapport1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Försöksfält i Linköping för vertikalt värmelager i lera avsett för högtemperaturlagring; (2) Översiktlig dokumentation från projektering och byggnation; (3) Ekonomiskt utfall och slutsatser

 • 357. Lehtmets, M
  et al.
  Bergenståhl, L
  Gabrielsson, A
  Försöksfält för värmelagring. Konstruktionsunderlag1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Försöksfält i Linköping för vertikalt värmelager i lera avsett för högtemperaturlagring; (2) Översiktlig dokumentation från projektering och byggnation; (3) Ekonomiskt utfall och slutsatser

 • 358. Lerman, P
  et al.
  Rydell, B
  Ansvar och regler vid stranderosion2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Stranderosion - ett samhällsproblem; (2) Åtgärder mot stranderosion; (3) Förebygga stranderosion; (4) Praktikfall – exempel; (5) Aktuella lagar - en översikt

 • 359. Lind, B
  Skadekostnader i byggprocessen - En litteraturgenomgång2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Skadekostnader i byggprocessen - en litteraturgenomgång; (2) Investeringar i byggsektorn; (3) Skadekostnad; (4) Bakomliggande orsaker; (5) Sammanfattande slutsatser

 • 360. Lind, B
  et al.
  Larsson, L
  Gustafsson, JP
  Gustafsson, D
  Ohlsson, SÅ
  Norrman, J
  Arvidson, O
  Arm, M
  Energiaska som vägbyggnadsmaterial - utlakning och miljöbelastning från en provväg2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Uppläggning och metodik; (2) Provvägens uppbyggnad och materialegenskaper; (3) Vägmaterialens geokemiska sammansättning och laboratoriella lakegenskaper; (4) Utlakat från fältlysimetrar; (5) Jämförelse mellan utlakade föreningar i fälttestet och i labbtesten, kopplade till askan; (6) Grundvatten; (7) Tjäldjup; (8) Modellering av utläckaget från provvägen; (9) Den geokemiska bakgrunden i regionen; (10) Ackumulerade ämnen under vägkroppen; (11) Bedömning av miljöbelastning

 • 361. Lind, B
  et al.
  Larsson, L
  Nordbäck, J
  Nilsson, G
  Tiberg, C
  Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten. Slutrapport2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bevis på naturlig självrening; (2) Försöksområden i Sverige; (3) Förutsättningar för naturlig självrening i Sverige: (4) Vägledning för utförande av naturlig självrening i Sverige

 • 362. Lind, B
  et al.
  Persson, H
  Lundström, K
  Hågeryd, AC
  Släntsäkerhet vid förändrat klimat - prognosmetoder för grundvattentryck och portryck. Slutrapport, Fas 12010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Fältstationer; (2) Grundvattentryck och porvattentryck i slutna akviferer; (3) Analys av grundvattenfluktuationer i slutna akviferer; (4) Resultat; Bilagor: (1) Typområden för slutna grundvattenakviferer – exempel; (2) Grundvattenfluktuationer i slutna akvifärer

 • 363. Lindh, P
  Compaction- and strength properties of stabilised and unstabilised fine-grained tills. Diss2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Methodology; (2) Fine-grained tills; (3) Binders; (4) Stabilisation - modification; (5) Laboratory- and field tests; ( 6) Results and discussion; Appendices: (1) Evaluation of binder quantity by statistical methods; (2) Central Composite Design (CCD); (3) Box-Behnken Design (BBD); (4) Evaluation of binder type; (5) Simplex design

 • 364.
  Lindh, Per
  Swedish Geotechnical Institute.
  Laboratoriestudie av spänningsnivåns och härdningstemperaturens betydelse för hållfasthetstillväxt hos stabiliserad jord. Utvärdering av P- och S-vågor vid olika härdningsförfaranden2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hållfastheten hos ett stabiliserat material bestäms av bindemedelsmängd, bindemedelstyp, jordtyp och vattenkvot. I en lera är vattenkvoten relativt konstant och då styrs hållfastheten företrädelsevis av bindemedelsmängd och bindemedelstyp. Resultaten från denna studien visar hur provets spänningsnivå påverkar ger en ökad hållfasthet samtidigt som provets spänningsnivå över en viss nivå ökar hållfastheten hos en stabiliserad lera. En ökad spänningsnivå ger en högre konsolideringsgrad hos det stabiliserade materialet vilket innebär en tätare matris (lägre portal) och därmed en högre hållfasthet. Dock måste en viss spänningsnivå överskridas för att spänningsnivån skall resultera i en högre hållfasthet. För att utröna vid vilken spänningsnivå som resulterar i en ökad hållfasthet bör ett mer avancerat försöksupplägg utföras.

 • 365.
  Lindh, Per
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Eriksson, Håkan
  Testing and evaluation of residues as a binder component for deep mixing and jet grouting2018In: Urbanization and Infrastructure Development, Future Challenges: International Conference on Deep Foundations and Ground Improvement, DFI- EFFC2018, Rome, Italy, 5-8 June, 2018, Rome: DFI-EFFC , 2018, p. 1290-1299Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Ports of Stockholm is building a new port for rolling goods and container traffic. The Stockholm Norvik Port will open in 2020 and is will be the Baltic Sea freight of the future. The new area was a bay that was filled with crushed bedrock in the 1980s. During the construction two large volumes of approximately 300000 m3 of very soft clay was trapped inside the fill. Due to the procedure for placing the fill, two thirds of the clay were covered with crushed rock whereas for the remaining part the clay reached the surface. To improve the shear strength of the clay two different improvement techniques were employed. In the case with very soft clay all the way up to the surface, deep mixing was applied and in areas were the clay was superimposed with crushed rock, jet grouting was used. In the deep mixing area, the columns were 800 mm in diameter and the total area ratio was 70 %. The total length of the columns were approximately 200000 meters. The jet grouting was designed with a diameter of 1.5 meter and a spacing of 2.5 meters and a total length of 40000 meters. The main goal was to find a cost efficient and environmental friendly binder combination for deep mixing as well as for the jet grouting at The Stockholm Norvik Port.

 • 366.
  Lindh, Per
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Åberg, Annika
  Swedish Geotechnical Institute.
  Effektiv optimering av bindemedelsblandningar för stabilisering2017In: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 109, no 1, p. 53-55Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stabilisering av jord med bindemedel används i en mängd olika applikationer. Den i Sverige mest kända tillämpningen är djupstabiliseringstekniken. Stabilisering har även fått ökad användning vid ytstabilisering i infrastrukturprojekt samt vid behandling av förorenad jord och förorenade muddermassor.

 • 367. Lindmark, A
  Bottenuppspräckning av borrhålslager i berg. En studie av möjligheter till minskade anläggningskostnader1985Report (Other academic)
 • 368. Lindmark, A
  et al.
  Rosén, B
  Radon i jord. Exhalation-vattenkvot. Årstidsvariationer. Permeabilitet1984Report (Other academic)
 • 369. Lindmark, P
  Miljögeotekniska fältundersökningsmetoder1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Sondering; (2) Provtagning av förorenad jord; (3) Provtagning av markvatten; (4) Provtagning av grundvatten; (5) Provtagning av porgas; (6) Mätning av kemiska parametrar i fält; (7) Mätning av hydraulisk konduktivitet; (8) Geofysiska metoder; (9) Forskning och utveckling

 • 370. Lindmark, P
  et al.
  Bjelkås, J
  Datorsimulering som ett hjälpmedel vid uppsamling av fri olja i grundvattnet1996Report (Other academic)
 • 371. Lindskog, G
  et al.
  Rengmark, F
  Flodin, N
  Brink-Månsson, R
  Elementär lärobok i geoteknik1965Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Geologisk översikt; (2) Jordarternas indelning och egenskaper; (3) Tjälproblem; (4) Fältundersökningar; (5) Deformeringsproblem; (6) Jordtryck; (7) Stabilitetsproblem; (8) Förstärkningsåtgärder; (9) Erosion

 • 372. Lingfors, R
  et al.
  Nordstrand, P
  Bankpålningars verkningssätt - en studie med modellförsök. Försök i två dimensioner1980Report (Other academic)
 • 373. Long, PD
  Shallow cylindrical shell footing1982Report (Other academic)
 • 374. Long, PD
  Underpinning buildings damaged by foundation causes1982Report (Other academic)
 • 375. Long, PD
  et al.
  Ngu, VC
  Simplified analysis of soil-foundation-structure interaction1982Report (Other academic)
 • 376. Long, Phung Duc
  Effects of vibrations from pile driving on surrounding ground and structures1989Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Wave propagation from pile driving; (2) Effects of ground vibrations and movements from pile driving of structures; (3) Damage criteria; (4) Vibration measurements; (5) Theoretical modelling; (6) Methods of reducing vibration effects

 • 377. Long, Phung Duc
  Footings with settlement-reducing piles in non-cohesive soil. Diss1993Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Large-scale field model tests; (2) Soil investigation; (3) Basic results of field model tests; (4) Analysis of the field model test results; (5) Comparison between theoretical and observed results; (6) Proposed simplified methods of calculating settlement of piled footings in sand

 • 378. Long, Phung Duc
  Tests on piled footings and pile groups in non-cohesive soils. A literature survey1992Report (Other academic)
 • 379. Lundberg, K
  et al.
  Hartlén, J
  Behandlingstekniker för miljöfarligt avfall1993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Behandlingsmetoder; (2) Varför behandling; (3) Metodöversikt; (4) Koncentrationsmetoder; (5) Destruktionsmetoder; (6) Immobiliseringmetoder; (7) Erfarenheter: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, USA

 • 380. Lundgren, T
  et al.
  Elander, P
  Deponering av avfall från kol- och torveldning1986Report (Other academic)
 • 381. Lundgren, T
  et al.
  Elander, P
  Environmental control in disposal and utilization of combustion residues1987Report (Other academic)
 • 382. Lundgren, T
  et al.
  Hartlén, J
  Gruvavfall i Dalälvens avrinningsområde. Metallutsläpp och åtgärdsmöjligheter. Rapport till Dalälvsdelegationen1990Report (Other academic)
 • 383. Lundgren, T
  et al.
  Karlqvist, L
  Qvarfort, U
  Bentonittätning mot lakvatten1982Report (Other academic)
 • 384. Lundgren, T
  et al.
  Kullberg, S
  Laboratoriestudie över vattenbalansen i täckskikt på sandmagasin1990Report (Other academic)
 • 385. Lundin, SE
  Ingenjörsgeologisk kartering - arkivkällor, metodik och kartverk. Tillämpning i Uppsala1991Report (Other academic)
 • 386. Lundström, K
  et al.
  Andersson, M
  Växter som skydd mot erosion och ytliga ras i branta jordslänter. Demonstrationsförsök i Bispgården och Bydalen2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Demonstrationsförsök i Bispgården; (2) Demonstrationsförsök i Bydalen; Bilagor: (1) Resultat från nederbördsmätningar 2004-2005, Bispgården; (2) Resultat från portrycksmätningar 2004-2005, Bispgården; (3) Mätresultat 2006, Bydalen; (4) Mätresultat 2007, Bydalen

 • 387. Lundström, K
  et al.
  Persson, H
  Slamströmmen i Ånn 30 juli 2006. Dokumentation och analys. Analys av befintlig metodik för översiktlig och detaljerad utredning av faran för slamströmmar2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Analys av slamströmmen 30 juli 2006; (2) Analys av Klockbäckens avrinningsområde med metodik för detaljerad utredning av faran för slamströmmar; (3) Diskussion kring befintlig metodik för översiktlig och detaljerad utredning av faran för slamströmmar; Bilagor: (1) Klockbäckens avrinningsområde uppströms E14; (2) Fältinspektion: beskrivning och inmätningar; (3) Foton tagna längs Klockbäcken under fältinspektion i juli 2009; (4) Nederbördsintensitet med kort varaktighet bestämd enligt Dahlström (2007); (5) Längsgående profil för Klockbäcken uppströms E14

 • 388.
  Lundström, Karin
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Dehlbom, Björn
  Swedish Geotechnical Institute.
  Soil property changes below existing embankments2019In: ECSMGE 2019 - Geotechnical Engineering Foundation of the Future: Proceedings of the 17th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Reykjavik, 1-6 September, 2019 / [ed] Sigursteinsson, H, Erlingsson, S, Bessason, B, Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society , 2019, p. 1-8Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The properties of cohesive soils below embankments change with time after construction. The changes depend mainly on initial properties and structure of the soil layers, the size and distribution of the embankment load and time since the embankment was built. In order to analyse changes in soil properties, 80 embankments in southern Sweden built 100-150 years ago have been studied. Properties determined based on tests beside and below the embankments have been compared with empirically determined values. The results show that for embankments where the load has caused stresses above the preconsolidation pressure, the undrained shear strength (cu), the density and the natural water content have all changed within the same soil volume below the embankment. The sizes of changes in cu were mostly in the order of 20-25 % of the increase in effective stresses above the preconsolidation pressure. Additional increase in cu due to creep should also be accounted for. A methodology for estimating the increase in cu, has been developed. The methodology consists of geotechnical investigations outside existing embankments, settlement calculations, a specially proposed laboratory procedure and empirical relationships. Knowledge of the original overconsolidation ratio and shear strengths, the total load applied and perception of changes in K0 due to an embankment, are required to determine the property changes.

 • 389. Lundström, Karin
  et al.
  Dehlbom, Björn
  Löfroth, Hjördis
  Vesterberg, Bo
  Klimatlasters effter på naturlig mark och geokonstruktioner: Geotekniska aspekter på klimatförändringen2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Sverige förväntas klimatförändringen innebära bland annat förändrad temperatur, nederbörd och avrinning. Det kommer att få konsekvenser för markens byggbarhet och naturolyckor. Insatser av olika slag behövs för att klimatsäkra samhället, allt från storskalig omlokalisering till lokala tekniska lösningar och geotekniska förstärkningsåtgärder. Klimatförändringen påverkar markförhållandena och därmed ett stort antal befintliga geokonstruktioner och markens byggbarhet. Med geokonstruktioner avses stödjande eller bärande konstruktioner som antingen helt utgörs av jord eller berg eller vars funktion är beroende av omgivande jords eller bergs egenskaper. Exempel på geokonstruktioner är marköverbyggnad och markunderbyggnad, avvattnings- och infiltrationsanläggningar, markförstärkning, stödkonstruktioner, grundkonstruktioner för broar, byggnader och övriga anläggningar (pålade konstruktioner, plattgrundlagda konstruktioner och förankrade konstruktioner med hjälp av dragstag eller dragpålar). Geokonstruktionerna ska dimensioneras för olika laster, bland annat klimatlaster. Med klimatlaster menas exempelvis vattennivåer, vattenflöde, portryck (grundvattentryck), grundvattenflöde, temperatur, snölast och vindlast.

 • 390.
  Lundström, Karin
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Larsson, Rolf
  Swedish Geotechnical Institute.
  Dahlin, Torleif
  Mapping of quick clay formations using geotechnical and geophysical methods2009In: Landslides: Journal of the International Consortium on Landslides, ISSN 1612-510X, E-ISSN 1612-5118, Vol. 6, no 1, p. 1-15-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Quick clay has been involved in most serious, large clay slides in Sweden, Norway, and Canada. This paper describes geotechnical and geophysical methods that can be used to locate and map the extent of quick clay formations. Surface resistivity measurements and four different sounding methods have been tested. The results have been compared with sensitivities determined using fall-cone tests. The investigation shows that there is a correlation between sensitivity and electrical resistivity, which can be used to discriminate between marine clays that have been leached sufficiently to possibly form quick clay and those for which the salt content remains sufficiently high to prevent this. Although the most reliable evaluation of the variation in sensitivity was obtained by the CPT with additional measurement of total penetration force, this investigation suggests that any sounding method that uses a constant rate of advance into the ground and in which the penetration force applied on the top of the rods is measured may be used for quick clay mapping.

 • 391.
  Lundström, Karin
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Lomander, Anja
  Andersson, Mattias
  Swedish Geotechnical Institute.
  Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och markexploatering2017In: Grundläggningsdagen 2017: Knäck koden, Stockholm, 16 mars, 2017, Stockholm: Svenska Geotekniska Föreningen, SGF , 2017, p. 43-58Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  En metodik för översiktlig identifiering av slänter och bäckraviner med förutsättningar för ras och slamströmmar och som därmed är känsliga för förändringar av vegetation och ytvattenavrinning, har utvecklats. Grunden för metodiken är olika skikt, i ett geografiskt informationssystem såsom släntlutning, släntlängd, jordart, förekomst av bäckraviner och typ av vegetationstäckning. Dessutom ingår identifikation av vilka konsekvenser på infrastruktur, bebyggelse och vattenkvalité som ras och slamströmmar kan orsaka. Kriterierna för dessa olika skikt har tagits fram och kombinerats till en karta som visar områden där det finns risk för erosion, ras och slamströmmar om vegetation eller ytvattenavrinning förändras. I dessa områden finns ofta behov av systematisk planläggning och anpassning av såväl skogsbruksåtgärder som exploatering. Exempel på anpassningsåtgärder i känsliga områden har därför också tagits fram.

 • 392.
  Lundström, Karin
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Lomander, Anja
  Olsson, Patrik
  Andersson, Mattias
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hedfors, Jim
  Swedish Geotechnical Institute.
  Metodik för identifiering av slänter och raviner känsliga för vegetationsförändringar till följd av skogsbruk eller exploatering2016In: Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting, NGM 2016, Reykjavik, Iceland, 25-28 May, 2016, Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society , 2016, p. 1223-1232Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Stability and runoff conditions in coarse grained sediments are depending mainly on topography, soil properties, groundwater conditions and vegetation type and cover. Landslides and debris flow may be triggered by for instance heavy or long duration of precipitation or by changes in the vegetation cover. It has been observed for several years that different forest activities like clear cutting and tracks from forest machines, building of forest roads, soil scarification, ditching and other activities changing run off conditions have caused severe erosion, landslides and debris flows affecting roads and buildings. Erosion due to forest activities may also lead to negative influences on water quality in streams and rivers. A methodology for general identification of slope areas which have prerequisites for landslides and/or debris flow and thereby are sensitive to changes in vegetation cover has been developed. The basis for the methodology is different layers in a geographical information system, such as slope inclination, length of slope, soil type, gully formations, water courses, type of vegetation cover and consequences (within a given distance). Criteria for these different layers are given and combined into a sensitivity map. The intention is to produce a map easy to understand also by non-scientists. The methodology has been tested in two areas in Sweden. Changes in vegetation cover have been done in the areas in connection with clear cutting and exploitation for ski resorts. By using the methodology, slopes and gullies have been identified as sensitive to changes in vegetation cover. The methodology and the results from the tests are presented in the paper.

 • 393. Ländell, M
  et al.
  Haglund, K
  Miljötekniska undersökningar vid handelsträdgårdar. Erfarenheter och rekommendationer2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Historik för branschen; (2) Branschtypiska föroreningar; (3) Erfarenheter från undersökning av handelsträdgårdar i Värmlands län (4) Slutsatser; (5) Tips och råd för undersökning av handelsträdgårdar; Bilagor: (1) Handelsträdgårdar i Värmlands län; (2) Analyspaket för jord; (3) Analyspaket för vatten

 • 394. Ländell, M
  et al.
  Ohlsson, Y
  Berggren Kleja, D
  Back, PE
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov, 2011. En aktivitet inom SGI:s ansvarsområde för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad om förorenade områden2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning och bakgrund; (2) Metodik; (3) Resultat; (3.1) Uppgifter om enkätdeltagarna; (3.2) Forskningsbehov inom olika områden; (3.3) Faktorer som påverkar åtgärdsvalet; (3.4) Riskbedömning – TRIAD-metoden; (3.5) Klimatförändringar; (3.6) Utbildning och kunskapsbehov; (4) Diskussion och slutsatser; Bilagor: (1) Frågor i enkäten; (2) Diagram, svar på fråga om forskningsbehov; (3) Enkätsvar, kommentarer på fråga om forskningsbehov; (4) Enkätsvar, kommentarer på frågor om faktorer som styr val av åtgärd; (5) Enkätsvar, kommentarer på frågor om ekotoxikologiska eller ekologiska undersökningar som grund för riskbedömningar; (6) Enkätsvar, kommentarer på frågor om klimatförändringars betydelse; (7) Enkätsvar, kommentarer på frågor om utbildningsbehov

 • 395. Ländell, M
  et al.
  Vestin, J
  Helgesson, H
  Ohlsson, Y
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2014. Förorenade områden i den fysiska planeringen2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning; (2) Metod; (3) Enkätresultat; (4) Synpunkter från länsstyrelserna; (5) Synpunkter från FoU-utförare; (6) Tolkning av resultaten; (7) Slutsatser; Bilagor: (1) Enkätfrågor; (2) Diagram över forskningsbehov inom förorenade områden; (3) Fritextsvar: FoU-behov förorenade områden; (4) Fritextsvar: Kunskapsspridning via publikationer, utbildningar, seminarier; (5) Fritextsvar: Hållbarhet för exploateringsprojekt; (6) Fritextsvar: Tillämpbarhet för Naturvårdsverkets vägledningar inom exploateringsområden; (7) Fritextsvar: Byggnadstekniska åtgärder; (8) Fritextsvar: Kontroll av byggnadstekniska åtgärder; (9) Fritextsvar: Användning av EBH-stödet vid fysisk planering; (10) Fritextsvar: Diskussion av planprogram/planförslag med miljöhandläggare; (11) Fritextsvar: Konsekvenser av förorenad mark vid exploatering; (12) Fritextsvar: Förorenade områden i översiktsplaner; (13) Fritextsvar: Villkor/planbestämmelser; (14) Fritextsvar: Planläggning av förorenad mark; (15) Fritextsvar: Kontroll av undersökningar/skyddsåtgärder; (16) Fritextsvar: Diskussion av bygglovsansökningar med miljöhandläggare; (17) Fritextsvar: Vägledning/stöd för hantering av förorenade områden i den fysiska planeringen; (18) Fritextsvar: Behov av mer vägledning/stöd; (19) Fritextsvar: Kontakt för ytterligare vägledning/stöd; (20) Fritextsvar: Myndighet som ansvarar för planläggning/byggande på förorenade områden; (21) Fritextsvar: Konsekvenser av otydligt ansvar gällande planläggning/byggande på förorenade områden; (22) Fritextsvar: Möjliga lösningar av otydligt ansvar gällande planläggning/byggande på förorenade områden; (23) Fritextsvar: Exempel på icke-samstämmiga vägledningar/stöd; (24) Fritextsvar: Frågor med otillräcklig vägledning/stöd; (25) Fritextsvar: Konsekvenser för plan- och byggprocessen när aktiva exploatörer finns; (26) Fritextsvar: Avgränsning av efter behandlingsområde vid exploateringsdriven efterbehandling

 • 396. Ländell, M
  et al.
  Vestin, J
  Ohlsson, Y
  Göransson, G
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov, 20132014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning och bakgrund; (2) Metodik; (3) Enkätresultat; (4) Synpunkter från länsstyrelserna; (5) Synpunkter från FoU-utförare; (6) Frågor om förorening i berg; (7) Diskussion och slutsatser; Bilagor: (1) Enkätfrågor; (2) Diagram: svar på fråga om forskningsbehov, förorenade områden; (3) Fritextsvar: FoU-behov Förorenade områden; (4) Fritextsvar: Precisering av sedimenttyper; (5) Diagram: svar på fråga om forskningsbehov, förorenade sediment; (6) Fritextsvar: FoU-behov Förorenade sediment; (7) Fritextsvar: Vägledningar för undersökningar; (8) Fritextsvar: Vägledningar från andra länder; (9) Fritextsvar: Ansvarig myndighet; (10) Fritextsvar: Arbetsprocessen; (11) Fritextsvar: Behov av normer vid riskbedömning; (12) Fritextsvar: Faktorer som styr val av åtgärder; (13) Fritextsvar: Åtgärdsmetoder; (14) Fritextsvar: Åtgärdsmetoder med potential att användas i Sverige; (15) Fritextsvar: Upphandlingsformer; (16) Inventering hos branschen avseende DNAPL i berg

 • 397. Löfroth, H
  Sampling in normal and high sensitive clay - a comparison of results from specimens taken with the SGI large-diameter sampler and the standard piston sampler St II2012Report (Other academic)
 • 398. Löfroth, H
  et al.
  Hultén, C
  Ledwith, M
  Nisser-Larsson, M
  PREVIEW - Prevention, Information and Early Warning; Landslides platform. Experiences of a WEB based test site platform for landslide hazard zonation and the use of remote sensing interferometric techniques for monitoring of landslide movements in Sweden2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Background - The Swedish landslide hazard zonation method; (2) Methods tested within this project; (3) Swedish test sites - Vagnhärad and Sundsvall; (4) Experiences and evaluation

 • 399. Löfroth, H
  et al.
  Ledwith, M
  Mapping subsidence in an urban area with Differential InSAR and comparing with traditional methods - test area Gothenburg2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Accomplishment of the project; (2) Analysis of subsidence measurements; Attachment: (1) Tables with results from analysis of settlements from traditional precision leveling

 • 400. Löfroth, H
  et al.
  Ledwith, M
  Hedfors, J
  Mapping subsidence with very high resolution (TerraSAR-X) radar images and comparing with traditional measurements - Test area Gothenburg2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Ground movements, whether they are attributed to natural processes or to human activity, are often sufficient to cause damage to buildings and infrastructure. Subsidence measurements in the central parts of Gothenburg have been carried out for a long time. Metal pegs have been installed in several places around buildings and infrastructure. Currently, precision leveling of the pegs is carried out every fifth to seventh year by the City of Gothenburg, which requires a great deal of work. Satellite images cover a wide area and can provide additional information such as the magnitude and distribution of movements in an area. In certain areas, the requirements demand very precise movement measurements through methods such as precision leveling. However in these cases, the satellite images can provide insight as to which areas need the more detailed precision leveling. It is also possible to ascertain ongoing movements in an area before an excavation or similar construction. The objective of the project is to investigate whether interferometry using very high resolution satellite radar TerraSAR-X images, can improve the results from a previous study and provide detailed enough subsidence measurements in an urban area, to serve as the basis for a commercial service.

567891011 351 - 400 of 713
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf