Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 762
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401. Lundin, Sven-Erik
  Ingenjörsgeologisk kartering - arkivkällor, metodik och kartverk. Tillämpning i Uppsala1991Report (Other academic)
 • 402. Lundström, Karin
  et al.
  Andersson, Mattias
  Växter som skydd mot erosion och ytliga ras i branta jordslänter. Demonstrationsförsök i Bispgården och Bydalen2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Demonstrationsförsök i Bispgården; (2) Demonstrationsförsök i Bydalen; Bilagor: (1) Resultat från nederbördsmätningar 2004-2005, Bispgården; (2) Resultat från portrycksmätningar 2004-2005, Bispgården; (3) Mätresultat 2006, Bydalen; (4) Mätresultat 2007, Bydalen

 • 403. Lundström, Karin
  et al.
  Dehlbom, Björn
  Egenskapsförändringar med tid under befintliga bankar - delrapport 1: Geotekniska undersökningar utförda av Banverket. Sammanställning och analys. BIG A2016-102019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Överkonsolideringsgrad; (2) Skjuvhållfasthetsförändring under befintliga järnvägsbankar; (3) Andra egenskapers förändring under befintliga järnvägsbankar.

 • 404. Lundström, Karin
  et al.
  Dehlbom, Björn
  Egenskapsförändringar med tid under befintliga bankar - delrapport 2: Geotekniska undersökningar utförda inom uppdraget 2017-2019. Sammanställning och analys. BIG A2016-102019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Sättningsberäkning - metodik; (2) Metodik för beräkning av skjuvhållfasthet; (3) Metodik för jämförelser mellan parametrar bestämda utanför och under bank; (4) Speciella laboratorieförsök; (5) Fellingsbro; (6) Fänninge; (7) Torp; (8) Norsholm; (9) Stenungsund; Bilagor: (1) Fältundersökning ETUB 2017, MUR Geoteknik; (2) Fältundersökning ETUB 2018, MUR Geoteknik; (3) Laboratorieförsök SGI 2017-2018; Till delrapport 2 finns 7 bilagor som kan beställas från SGI: (1) Fältundersökning ETUB 2017, MUR; (2) Fältundersökning ETUB 2018, MUR; (3a) Labförsök Fellingsbro; (3b) Labförsök Fänninge; (3c) Labförsök Torp; (3d) Labförsök Norsholm; (3e) Labförsök Stenungsund.

 • 405. Lundström, Karin
  et al.
  Dehlbom, Björn
  Egenskapsförändringar med tid under befintliga bankar. Huvudrapport. BIG A2016-102019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Litteraturstudie avseende egenskapsförändringar under bank; (2) Förändring av egenskaper bankar - teoretisk beskrivning; (3) Förslag på metodik för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet under bank; (4) Förslag på metodik av naturlig vattenkvot, tunghet och portal under bank; (5) Analys av underlag från undersökningar utanför bankar; (6) Utvärdering av föreslagen metodik för bestämning av egenskaper under bank; (7) Kostnadsupskattning av föreslagen metodik.

 • 406. Lundström, Karin
  et al.
  Dehlbom, Björn
  Egenskapsförändringar med tid under befintliga bankar. Rekommendationer. BIG A2016-102019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Metodik för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet under bank; (2) Metodik för uppskattning av naturlig vattenkvot, tunghet och portal under befintlig bank; (3) Metodik för uppskattning av egenskaper under bankarna i övriga sektioner i samma område; (5) Metodik för verifiering av beräknad hållfasthet och övriga bestämda egenskaper; (6) Förslag på forsatt arbete

 • 407.
  Lundström, Karin
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Dehlbom, Björn
  Swedish Geotechnical Institute.
  Soil property changes below existing embankments2019In: ECSMGE 2019 - Geotechnical Engineering Foundation of the Future: Proceedings of the 17th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Reykjavik, 1-6 September, 2019 / [ed] Sigursteinsson, H, Erlingsson, S, Bessason, B, Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society , 2019, p. 1-8Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The properties of cohesive soils below embankments change with time after construction. The changes depend mainly on initial properties and structure of the soil layers, the size and distribution of the embankment load and time since the embankment was built. In order to analyse changes in soil properties, 80 embankments in southern Sweden built 100-150 years ago have been studied. Properties determined based on tests beside and below the embankments have been compared with empirically determined values. The results show that for embankments where the load has caused stresses above the preconsolidation pressure, the undrained shear strength (cu), the density and the natural water content have all changed within the same soil volume below the embankment. The sizes of changes in cu were mostly in the order of 20-25 % of the increase in effective stresses above the preconsolidation pressure. Additional increase in cu due to creep should also be accounted for. A methodology for estimating the increase in cu, has been developed. The methodology consists of geotechnical investigations outside existing embankments, settlement calculations, a specially proposed laboratory procedure and empirical relationships. Knowledge of the original overconsolidation ratio and shear strengths, the total load applied and perception of changes in K0 due to an embankment, are required to determine the property changes.

 • 408. Lundström, Karin
  et al.
  Dehlbom, Björn
  Löfroth, Hjördis
  Vesterberg, Bo
  Klimatlasters effter på naturlig mark och geokonstruktioner: Geotekniska aspekter på klimatförändringen2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Sverige förväntas klimatförändringen innebära bland annat förändrad temperatur, nederbörd och avrinning. Det kommer att få konsekvenser för markens byggbarhet och naturolyckor. Insatser av olika slag behövs för att klimatsäkra samhället, allt från storskalig omlokalisering till lokala tekniska lösningar och geotekniska förstärkningsåtgärder. Klimatförändringen påverkar markförhållandena och därmed ett stort antal befintliga geokonstruktioner och markens byggbarhet. Med geokonstruktioner avses stödjande eller bärande konstruktioner som antingen helt utgörs av jord eller berg eller vars funktion är beroende av omgivande jords eller bergs egenskaper. Exempel på geokonstruktioner är marköverbyggnad och markunderbyggnad, avvattnings- och infiltrationsanläggningar, markförstärkning, stödkonstruktioner, grundkonstruktioner för broar, byggnader och övriga anläggningar (pålade konstruktioner, plattgrundlagda konstruktioner och förankrade konstruktioner med hjälp av dragstag eller dragpålar). Geokonstruktionerna ska dimensioneras för olika laster, bland annat klimatlaster. Med klimatlaster menas exempelvis vattennivåer, vattenflöde, portryck (grundvattentryck), grundvattenflöde, temperatur, snölast och vindlast.

 • 409. Lundström, Karin
  et al.
  Dehlbom, Björn
  Vesterberg, Bo
  Isacsson, Ulrika
  Lindvall, Rebecca
  Holmén, Martin
  Blomén, Hanna
  Siltslänter längs Ångermanälven. Metodik för parameterbestämning som underlag för stabilitetsberäkning2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Statens geotekniska institut (SGI) har i uppdrag av regeringen att genomföra skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige med anslag för klimatanpassning. Karteringen innefattar även en bedömning av klimatförändringens inverkan på skredrisken. De geologiska och geotekniska förhållandena längs Ångermanälven skiljer sig markant från de av SGI tidigare karterade älvarna; Göta älv, Norsälven och Säveån, för vilka jordlagren består av lös lera och slänter med måttlig höjd. Därför påbörjades tidigt ett arbete för att ta fram en utredningsmetodik för den konsultutredning av stabilitet som ska utföras inom skredriskkartering av Ångermanälven. Syftet med rapporten är att ge anvisningar för hur parametrar vid stabilitetsutredning längs Ångermanälven bör bestämmas. Detta inkluderar metodik för hur en jordmodell bör utföras med avseende på lagerindelning och hållfasthetsparametrar för en stabilitetsutredning. Den ger även underlag för framtagande av ett Riktlinjer för tekniskt arbete (Styrdokument) och för förfrågningsunderlag för stabilitetsutredning. Resultaten i denna rapport kan endast användas för aktuell sträcka utefter Ångermanälven och inte för någon annan lokal i Sverige utan att kompletterande provningar och analyser görs för dessa lokaler. Uppdraget som har pågått mellan åren 2015 och 2019 har omfattat många delmoment och ett flertal personer har varit engagerade under hela eller delar av arbetet.

 • 410.
  Lundström, Karin
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Larsson, Rolf
  Swedish Geotechnical Institute.
  Dahlin, Torleif
  Mapping of quick clay formations using geotechnical and geophysical methods2009In: Landslides: Journal of the International Consortium on Landslides, ISSN 1612-510X, E-ISSN 1612-5118, Vol. 6, no 1, p. 1-15-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Quick clay has been involved in most serious, large clay slides in Sweden, Norway, and Canada. This paper describes geotechnical and geophysical methods that can be used to locate and map the extent of quick clay formations. Surface resistivity measurements and four different sounding methods have been tested. The results have been compared with sensitivities determined using fall-cone tests. The investigation shows that there is a correlation between sensitivity and electrical resistivity, which can be used to discriminate between marine clays that have been leached sufficiently to possibly form quick clay and those for which the salt content remains sufficiently high to prevent this. Although the most reliable evaluation of the variation in sensitivity was obtained by the CPT with additional measurement of total penetration force, this investigation suggests that any sounding method that uses a constant rate of advance into the ground and in which the penetration force applied on the top of the rods is measured may be used for quick clay mapping.

 • 411.
  Lundström, Karin
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Lomander, Anja
  Andersson, Mattias
  Swedish Geotechnical Institute.
  Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och markexploatering2017In: Knäck koden: Grundläggningsdagen 2017, Stockholm, 16 mars, 2017, Stockholm: Svenska Geotekniska Föreningen, SGF , 2017, p. 43-58Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  En metodik för översiktlig identifiering av slänter och bäckraviner med förutsättningar för ras och slamströmmar och som därmed är känsliga för förändringar av vegetation och ytvattenavrinning, har utvecklats. Grunden för metodiken är olika skikt, i ett geografiskt informationssystem såsom släntlutning, släntlängd, jordart, förekomst av bäckraviner och typ av vegetationstäckning. Dessutom ingår identifikation av vilka konsekvenser på infrastruktur, bebyggelse och vattenkvalité som ras och slamströmmar kan orsaka. Kriterierna för dessa olika skikt har tagits fram och kombinerats till en karta som visar områden där det finns risk för erosion, ras och slamströmmar om vegetation eller ytvattenavrinning förändras. I dessa områden finns ofta behov av systematisk planläggning och anpassning av såväl skogsbruksåtgärder som exploatering. Exempel på anpassningsåtgärder i känsliga områden har därför också tagits fram.

 • 412.
  Lundström, Karin
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Lomander, Anja
  Olsson, Patrik
  Andersson, Mattias
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hedfors, Jim
  Swedish Geotechnical Institute.
  Metodik för identifiering av slänter och raviner känsliga för vegetationsförändringar till följd av skogsbruk eller exploatering2016In: Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting, NGM 2016, Reykjavik, Iceland, 25-28 May, 2016, Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society , 2016, p. 1223-1232Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Stability and runoff conditions in coarse grained sediments are depending mainly on topography, soil properties, groundwater conditions and vegetation type and cover. Landslides and debris flow may be triggered by for instance heavy or long duration of precipitation or by changes in the vegetation cover. It has been observed for several years that different forest activities like clear cutting and tracks from forest machines, building of forest roads, soil scarification, ditching and other activities changing run off conditions have caused severe erosion, landslides and debris flows affecting roads and buildings. Erosion due to forest activities may also lead to negative influences on water quality in streams and rivers. A methodology for general identification of slope areas which have prerequisites for landslides and/or debris flow and thereby are sensitive to changes in vegetation cover has been developed. The basis for the methodology is different layers in a geographical information system, such as slope inclination, length of slope, soil type, gully formations, water courses, type of vegetation cover and consequences (within a given distance). Criteria for these different layers are given and combined into a sensitivity map. The intention is to produce a map easy to understand also by non-scientists. The methodology has been tested in two areas in Sweden. Changes in vegetation cover have been done in the areas in connection with clear cutting and exploitation for ski resorts. By using the methodology, slopes and gullies have been identified as sensitive to changes in vegetation cover. The methodology and the results from the tests are presented in the paper.

 • 413. Lundström, Karin
  et al.
  Persson, Håkan
  Slamströmmen i Ånn 30 juli 2006. Dokumentation och analys. Analys av befintlig metodik för översiktlig och detaljerad utredning av faran för slamströmmar2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Analys av slamströmmen 30 juli 2006; (2) Analys av Klockbäckens avrinningsområde med metodik för detaljerad utredning av faran för slamströmmar; (3) Diskussion kring befintlig metodik för översiktlig och detaljerad utredning av faran för slamströmmar; Bilagor: (1) Klockbäckens avrinningsområde uppströms E14; (2) Fältinspektion: beskrivning och inmätningar; (3) Foton tagna längs Klockbäcken under fältinspektion i juli 2009; (4) Nederbördsintensitet med kort varaktighet bestämd enligt Dahlström (2007); (5) Längsgående profil för Klockbäcken uppströms E14

 • 414. Ländell, Märta
  et al.
  Haglund, Kristina
  Miljötekniska undersökningar vid handelsträdgårdar. Erfarenheter och rekommendationer2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Historik för branschen; (2) Branschtypiska föroreningar; (3) Erfarenheter från undersökning av handelsträdgårdar i Värmlands län (4) Slutsatser; (5) Tips och råd för undersökning av handelsträdgårdar; Bilagor: (1) Handelsträdgårdar i Värmlands län; (2) Analyspaket för jord; (3) Analyspaket för vatten

 • 415.
  Ländell, Märta
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Håkansson, Karsten
  Swedish Geotechnical Institute.
  Macsik, Josef
  Evaluation of properties of fly ash stabilzed sewage sludge (FSS) as liner on landfills2012In: WASCON 2012 - Towards Effective, Durable and Sustainable Production and Use of Alternative Materials in Construction: Proceedings of the 8th International Conference on Sustainable Management of Waste and Recycled Materials in Construction / [ed] Arm, M, Vandecasteele, C, Heynen, J, Suer, P, Lind, B, Linköping: ISCOWA , 2012, p. 1-4Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Several Swedish waste sites will be closed during the next decade and will therefore be covered in order to minimize leachate formation and protect the drainage water quality. Fly ash stabilized sewage sludge (FSS) is used on several landfills as liner, sometimes with an overlying geomembrane. The aim of the project was to investigate how FSS fulfills liner requirements on landfills with non-hazardous waste. Geotechnical and chemical parameters were investigated to determine permeability, drainage water quality and durability. Percolation through the FSS liner is less than 15 l/(m2 x year), well below the demands for landfills for non-hazardous waste. Typical compression for the FSS material is 30-35 %, most of which takes place during the first 6-8 month after installation. Drainage water collected at sites with a separating layer between FSS and the drainage layer have high initial levels of nitrogen, metals, DOC, pH and EC. However, levels decrease within a few months. There is a strong correlation between compression of FSS and high initial contents in the drainage water. Laboratory and field results during a period of 6.5 years indicate that the function of FSS as low-permeable layer improves with time. These findings can lead to an increased use of FSS as liner on non-hazardous waste landfills.

 • 416. Ländell, Märta
  et al.
  Ohlsson, Yvonne
  Berggren Kleja, Dan
  Back, Pär-Erik
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov, 2011. En aktivitet inom SGI:s ansvarsområde för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad om förorenade områden2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning och bakgrund; (2) Metodik; (3) Resultat; (3.1) Uppgifter om enkätdeltagarna; (3.2) Forskningsbehov inom olika områden; (3.3) Faktorer som påverkar åtgärdsvalet; (3.4) Riskbedömning – TRIAD-metoden; (3.5) Klimatförändringar; (3.6) Utbildning och kunskapsbehov; (4) Diskussion och slutsatser; Bilagor: (1) Frågor i enkäten; (2) Diagram, svar på fråga om forskningsbehov; (3) Enkätsvar, kommentarer på fråga om forskningsbehov; (4) Enkätsvar, kommentarer på frågor om faktorer som styr val av åtgärd; (5) Enkätsvar, kommentarer på frågor om ekotoxikologiska eller ekologiska undersökningar som grund för riskbedömningar; (6) Enkätsvar, kommentarer på frågor om klimatförändringars betydelse; (7) Enkätsvar, kommentarer på frågor om utbildningsbehov

 • 417. Ländell, Märta
  et al.
  Vestin, Jenny
  Helgesson, Helena
  Ohlsson, Yvonne
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2014. Förorenade områden i den fysiska planeringen2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning; (2) Metod; (3) Enkätresultat; (4) Synpunkter från länsstyrelserna; (5) Synpunkter från FoU-utförare; (6) Tolkning av resultaten; (7) Slutsatser; Bilagor: (1) Enkätfrågor; (2) Diagram över forskningsbehov inom förorenade områden; (3) Fritextsvar: FoU-behov förorenade områden; (4) Fritextsvar: Kunskapsspridning via publikationer, utbildningar, seminarier; (5) Fritextsvar: Hållbarhet för exploateringsprojekt; (6) Fritextsvar: Tillämpbarhet för Naturvårdsverkets vägledningar inom exploateringsområden; (7) Fritextsvar: Byggnadstekniska åtgärder; (8) Fritextsvar: Kontroll av byggnadstekniska åtgärder; (9) Fritextsvar: Användning av EBH-stödet vid fysisk planering; (10) Fritextsvar: Diskussion av planprogram/planförslag med miljöhandläggare; (11) Fritextsvar: Konsekvenser av förorenad mark vid exploatering; (12) Fritextsvar: Förorenade områden i översiktsplaner; (13) Fritextsvar: Villkor/planbestämmelser; (14) Fritextsvar: Planläggning av förorenad mark; (15) Fritextsvar: Kontroll av undersökningar/skyddsåtgärder; (16) Fritextsvar: Diskussion av bygglovsansökningar med miljöhandläggare; (17) Fritextsvar: Vägledning/stöd för hantering av förorenade områden i den fysiska planeringen; (18) Fritextsvar: Behov av mer vägledning/stöd; (19) Fritextsvar: Kontakt för ytterligare vägledning/stöd; (20) Fritextsvar: Myndighet som ansvarar för planläggning/byggande på förorenade områden; (21) Fritextsvar: Konsekvenser av otydligt ansvar gällande planläggning/byggande på förorenade områden; (22) Fritextsvar: Möjliga lösningar av otydligt ansvar gällande planläggning/byggande på förorenade områden; (23) Fritextsvar: Exempel på icke-samstämmiga vägledningar/stöd; (24) Fritextsvar: Frågor med otillräcklig vägledning/stöd; (25) Fritextsvar: Konsekvenser för plan- och byggprocessen när aktiva exploatörer finns; (26) Fritextsvar: Avgränsning av efter behandlingsområde vid exploateringsdriven efterbehandling

 • 418. Ländell, Märta
  et al.
  Vestin, Jenny
  Ohlsson, Yvonne
  Göransson, Gunnel
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov, 20132014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning och bakgrund; (2) Metodik; (3) Enkätresultat; (4) Synpunkter från länsstyrelserna; (5) Synpunkter från FoU-utförare; (6) Frågor om förorening i berg; (7) Diskussion och slutsatser; Bilagor: (1) Enkätfrågor; (2) Diagram: svar på fråga om forskningsbehov, förorenade områden; (3) Fritextsvar: FoU-behov Förorenade områden; (4) Fritextsvar: Precisering av sedimenttyper; (5) Diagram: svar på fråga om forskningsbehov, förorenade sediment; (6) Fritextsvar: FoU-behov Förorenade sediment; (7) Fritextsvar: Vägledningar för undersökningar; (8) Fritextsvar: Vägledningar från andra länder; (9) Fritextsvar: Ansvarig myndighet; (10) Fritextsvar: Arbetsprocessen; (11) Fritextsvar: Behov av normer vid riskbedömning; (12) Fritextsvar: Faktorer som styr val av åtgärder; (13) Fritextsvar: Åtgärdsmetoder; (14) Fritextsvar: Åtgärdsmetoder med potential att användas i Sverige; (15) Fritextsvar: Upphandlingsformer; (16) Inventering hos branschen avseende DNAPL i berg

 • 419.
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Influence of the stress conditions on the piezocone shear strength - results from a model test study2010In: Proceedings of the 2nd International Symposium on Cone Penetration Testing, CPT'10, Huntington Beach, USA, May 9-11, 2010 / [ed] Robertson, PK, Mayne, PW, Huntington Beach, 2010, Vol. 2, p. 265-272Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Presents results from the piezocone tests in a study focusing on the influence of the horizontal stresses on the undrained shear strength measured with both piezocone and field vane shear tests in clay, with special reference to clay slopes. The influence of the horizontal stresses was studied by model tests with a mini piezocone in large triaxial cells. The shear strength evaluated in the model tests has compared with an empirical equation that describes how the undrained shear strength varies with preconsoiidation pressure and overconsolidation ratio and with results from direct simple shear tests. In addition, the undrained shear strength at the toe of a slope has been predicted based on the results of the model tests together with piezocone tests above the crest of the slope.

 • 420. Löfroth, Hjördis
  Sampling in normal and high sensitive clay - a comparison of results from specimens taken with the SGI large-diameter sampler and the standard piston sampler St II2012Report (Other academic)
 • 421. Löfroth, Hjördis
  et al.
  Hultén, Carina
  Ledwith, Michael
  Nisser-Larsson, Margareta
  PREVIEW - Prevention, Information and Early Warning; Landslides platform. Experiences of a WEB based test site platform for landslide hazard zonation and the use of remote sensing interferometric techniques for monitoring of landslide movements in Sweden2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Background - The Swedish landslide hazard zonation method; (2) Methods tested within this project; (3) Swedish test sites - Vagnhärad and Sundsvall; (4) Experiences and evaluation

 • 422.
  Löfroth, Hjördis
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Konitzer, Kerstin
  Swedish Geotechnical Institute.
  With, Christoffer
  Swedish Geotechnical Institute.
  Persson, Lena
  Rodhe, Lars
  Ekström, Jan
  Metodik för kartläggning av kvicklera2019In: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 111, no 1, p. 60-63Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kvicklera har bidragit till att många jordskred blivit omfattande och medfört dödsfall. Det är inte möjligt att undvika bebyggelse på kvicklera men med ökad kunskap om i vilka områden kvicklera finns minskar risken för olyckor. För att minimera riskerna och för att undvika onödiga kostsamma utredningar har en ny vägledning för kartläggning av kvicklera tagits fram. Metodiken som har utvecklats av Statens geotekniska institut, Trafikverket och Sveriges geologiska undersökning beskriver hur kartläggning av kvicklera kan ske i både tidiga och sena skeden vid planläggning och projektering i samhällsbyggandet.

 • 423. Löfroth, Hjördis
  et al.
  Ledwith, Michael
  Mapping subsidence in an urban area with Differential InSAR and comparing with traditional methods - test area Gothenburg2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Accomplishment of the project; (2) Analysis of subsidence measurements; Attachment: (1) Tables with results from analysis of settlements from traditional precision leveling

 • 424. Löfroth, Hjördis
  et al.
  Ledwith, Michael
  Hedfors, Jim
  Mapping subsidence with very high resolution (TerraSAR-X) radar images and comparing with traditional measurements - Test area Gothenburg2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Ground movements, whether they are attributed to natural processes or to human activity, are often sufficient to cause damage to buildings and infrastructure. Subsidence measurements in the central parts of Gothenburg have been carried out for a long time. Metal pegs have been installed in several places around buildings and infrastructure. Currently, precision leveling of the pegs is carried out every fifth to seventh year by the City of Gothenburg, which requires a great deal of work. Satellite images cover a wide area and can provide additional information such as the magnitude and distribution of movements in an area. In certain areas, the requirements demand very precise movement measurements through methods such as precision leveling. However in these cases, the satellite images can provide insight as to which areas need the more detailed precision leveling. It is also possible to ascertain ongoing movements in an area before an excavation or similar construction. The objective of the project is to investigate whether interferometry using very high resolution satellite radar TerraSAR-X images, can improve the results from a previous study and provide detailed enough subsidence measurements in an urban area, to serve as the basis for a commercial service.

 • 425.
  Löfroth, Hjördis
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Lundström, Karin
  Swedish Geotechnical Institute.
  Dehlbom, Björn
  Swedish Geotechnical Institute.
  Vesterberg, Bo
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hedfors, Jim
  Swedish Geotechnical Institute.
  Thorén, Tobias
  Swedish Geotechnical Institute.
  Impact of climate change on natural ground and geoconstructions from a geotechnical point of view2019In: ECSMGE 2019 - Geotechnical Engineering Foundation of the Future: Proceedings of the 17th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Reykjavik, 1-6 September, 2019 / [ed] Sigursteinsson, H, Erlingsson, S, Bessason, B, Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society , 2019, p. 1-8Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The climate change is expected to have serious implications for large sectors of the infrastructure and the built environment. Spatial planning needs to take greater account of changes in the ground and to the sustainability of the ground for construction. To address these challenges the Swedish Geotechnical Institute (SGI) took the initiative to an Action Plan for sustainable ground construction (SGI, 2017) to provide a basis for concrete measures, future discussions and inter-agency collaboration within the geoconstruction sector. The Action Plan is based on discussions with about 200 stakeholders from more than 70 different organisations and it highlights what needs to be achieved, how it can be achieved and suggestions who can take the initiative. However, the work with the Action Plan also revealed the need for a more specified description on how different geoconstructions geotechnically are affected by climate loads based on future climate scenarios. This paper present the result of a synthesis report including the climate changes for Sweden, which implies changes in temperature, precipitation and wind. These climate parameters mean that natural ground and geoconstructions are increasingly exposed to changing load levels due to changes in the groundwater level, changes in water flows and changing drought, snow cover and frost conditions. The paper present todays knowledge about future climate loads and how natural ground, substructures and superstructures, dewatering plants, ground reinforcement, support structures and foundations are affected. It also presents lack of knowledge and propose some suggestions for research and development.

 • 426.
  Löfroth, Hjördis
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Lundström, Karin
  Swedish Geotechnical Institute.
  Persson, Lena
  Bastani, Mehrdad
  Ekström, Jan
  Smith, Colby A
  Hedfors, Jim
  Swedish Geotechnical Institute.
  Schälin, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Development of a methodology for quick clay mapping2017In: Landslides in sensitive clays: From research to implementation / [ed] Thakur, V, L'Heureux, JS, Locat, A, Cham: Springer, 2017, p. 431-441Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Quick clays involve considerable risks because small initial slips may evolve into large landslides involving the entire quick clay formation. Most large clay slides in Sweden, Norway and Canada have been in quick clay areas. It is therefore necessary to develop cost- effective methods for mapping the extent of quick clay formations and areas with probable quick clay. The most important areas are those with existing infrastructure and buildings as well as areas planned for exploitation. The methodology should be well-designed in proper steps with different levels of accuracy and include overview studies of topographical and geological methods, detailed geophysical and geotechnical ground investigations, as well as airborne geophysical methods with greater coverage but less accuracy. Three areas in southwest Sweden and one area in the northeast have been selected for this study. In these areas, locations with and without quick-clay have been identified by geotechnical sounding and sampling. Airborne electromagnetic (ATEM) measurements have been carried out in all four areas. The preliminary results from the first two areas, which are presented in this paper, show a reasonable correlation between the different methods used.

 • 427. Löfroth, Hjördis
  et al.
  Lundström, Karin
  Schälin, David
  Åhnberg, Helen
  Blied, Linda
  Falemo, Stefan
  Modifiering av metodiker använda inom Göta älvutredningen2012Report (Other academic)
 • 428.
  Löfroth, Hjördis
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Persson, Lena
  Metodik för kartläggning av kvicklera2016In: Gränslös geoteknik: Grundläggningsdagen 2016, Stockholm, 17 mars 2016, Stockholm: Svenska Geotekniska föreningen, SGF , 2016, p. 201-214Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kvicklera är lera som vid mekanisk påverkan förlorar stor andel av sin hållfasthet och uppträder som en tjockflytande massa. Nästan alla lerskred i Norge, Kanada och Sverige som medfört betydande konsekvenser såsom förlust av liv och stora samhällskostnader har varit kvickleraskred. Syftet med detta projekt är att utveckla en kostnadseffektiv metodik för att kartlägga utbredning av kvicklera. Projektet genomförs i samverkan mellan Trafikverket, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Metodiken avser inkludera studier av såväl översiktliga topografiska och geologiska metoder som detaljerade markundersökningar, samt flygburna geofysiska undersökningar med större täckning men mindre noggrannhet. Speciellt intressant är det att jämföra kvalitet och effektivitet genom flygburen resistivitetsmätning, som ska bedömas som en ny metodik för kartläggning av kvicklera, med andra metoder som traditionellt används.

 • 429. Löfroth, Hjördis
  et al.
  Persson, Lena
  Bastani, Mehrdad
  Rodhe, Lars
  Hedfors, Jim
  With, Christoffer
  Ekström, Jan
  Engdahl, Mats
  Tillämpning och utvärdering av metoder för kartläggning av kvicklera2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det övergripande målet med projektet "Utveckla metodik för kartläggning av förekomst av kvicklera" har varit att ta fram en metodik för kartläggning av områden där kvicklera kan förekomma respektive inte förväntas förekomma. Stor vikt har lagts vid att metoden ska främja kostnadseffektiv utredning beroende på i vilken fas ett projekt/en planprocess befinner sig och vilken detaljeringsgrad som där erfordras. Denna rapport är en av tre rapporter som tagits fram inom projektet. I rapporten beskrivs försöksområden, de använda metoderna samt jämförelse och utvärdering av dessa. Rapporten vänder sig primärt till geotekniker, geologer och geofysiker. De övriga publikationerna är en vägledningsrapport med detaljerad beskrivning av metodiken (SGI, 2018) och en övergripande webbaserad rapport som kortfattat beskriver problemområdet.

 • 430.
  Löfroth, Hjördis
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Sandven, Rolf
  Bonde, C
  Halkola, H
  Regional report for the Nordic countries2010In: Proceedings of the 2nd International Symposium on Cone Penetration Testing, CPT'10, Huntington Beach, USA, May 9-11, 2010 / [ed] Robertson, PK, Mayne, PW, Huntington Beach: Organizing Committee of CPT´10 , 2010, Vol. 1, p. 203-221Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1995 the first international symposium on cone penetration testing was held in Linköping, Sweden. In the Nordic countries at that time, focus was on improved accuracy of the CPT probes, national standardization and increased use of CPT due to improved experience and increased local databases. Since then, additional sensors have been added to the probes, the interpretation methods have been extended and refined and the interest for combinations with other measurements, such as resistivity or seismic, have increased.

 • 431.
  Löfroth, Hjördis
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Schälin, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Suer, Pascal
  Swedish Geotechnical Institute.
  Dahlin, Torleif
  Leroux, Virginie
  Mapping of quick clay using sounding methods and resistivity in the Göta River valley2012In: Proceedings of the 4th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization, Porto de Galinhas, Brazil, 18-21 September, 2012 / [ed] Coutinho, RQ, Mayne, PW, Leiden: CRC Press, 2012, Vol. 2, p. 1001-1008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For a long time, the predominant method for detection of quick clay in Sweden has been to take undisturbed samples and to perform fall-cone tests on the clay in its undisturbed and remoulded state. In connection with a large stability investigation covering both sides of the Göta River, from the lake Vänern to the city of Gothenburg, the usefulness of CPTu and static pressure sounding for mapping of quick clay was studied. Evaluation of the correlation between the slope of the penetration force and the presence of quick clay was done within two areas of this investigation. In addition, a separate study was carried out with the purpose to investigate whether surface resistivity measurements together with sounding, using a CPTu-R with measurement of the total penetration force, in combination with fall-cone tests and chemical analyses in the laboratory could give a more complete picture of the presence of quick clay.

 • 432. Löv, Åsa
  et al.
  Cornelis, Geert
  Larsbo, Mats
  Persson, Ingmar
  Sjöstedt, Carin
  Gustafsson, Jon Petter
  Boye, Kristin
  Berggren Kleja, Dan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Particle- and colloid-facilitated Pb transport in four historically contaminted soils - Speciation and effect of irrigation intensy2018In: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 96, p. 327-338Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Due to the low solubility of lead (Pb) in many soils, colloidal and particulate transport may have large effects on Pb leaching. However, the role of colloidal and particulate transport varies considerably between soils and the mechanisms controlling mobilisation are complex and poorly known. Furthermore, increased frequency of high-intensity rainfall events is expected in some parts of Europe and North America in response to climate change, which might increase the mobilisation of particles and colloids. In this work, we investigated transport of particulate (greater than 0.45 mym), colloidal (10 kDa-0.45 mym) and truly dissolved (less than 10kDa) Pb in an irrigation experiment on intact soil columns from four historically contaminated soils. We also investigated the effect of irrigation intensity (2-20 mm h-1) on Pb leaching in these fractions. The mechanism binding Pb on particles and colloids was evaluated by extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) spectroscopy and geochemical modelling. A 10-fold increase in irrigation intensity brought about at most a three-fold change in leached particulate and colloidal Pb concentrations. In contrast, the fraction of leached Pb associated with particles and colloids varied by one order of magnitude between soils. Hence, the results suggest that it is more important to consider soil type than potential future increases in rainfall. For one soil with high concentrations of both arsenic (As) and Pb, geochemical modelling indicated that mimetite, Pb5(AsO4)3Cl(s), was the major Pb species in the colloidal and particulate fractions. For the other three soils, EXAFS of Pb on isolated particles and colloids indicated that ferrihydrite was a major phase-sorbing Pb and this was supported by geochemical equilibrium modelling. Thus geochemical modelling can be used to indicate the speciation of Pb in particles and colloids leached in intact soils.

 • 433. Löv, Åsa
  et al.
  Sjöstedt, Carin
  Larsbo, Mats
  Persson, Ingmar
  Gustafsson, Jon Petter
  Cornelis, Geert
  Berggren Kleja, Dan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Solubility and transport of Cr(III) in a historically contaminated soil - Evidence of a rapidly reacting dimeric Cr(III) organic matter complex2017In: Chemosphere, ISSN 0045-6535, E-ISSN 1879-1298, Vol. 189, p. 709-716Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Chromium is a common soil contaminant and, although it has been studied widely, questions about its speciation and dissolutions kinetics remain unanswered. We combined information from an irrigation experiment performed with intact soil columns with data from batch experiments to evaluate solubility and mobilization mechanisms of Cr(III) in a historically contaminated soil (greater than 65 years). Particulate and colloidal Cr(III) forms dominated transport in this soil, but their concentrations were independent of irrigation intensity (2-20 mm h-1). Extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) measurements indicated that Cr(III) associated with colloids and particles, and with the solid phase, mainly existed as dimeric hydrolyzed Cr(III) bound to natural organic matter. Dissolution kinetics of this species were fast (less or equal to 1 day) at low pH (less than 3) and slightly slower (less or equal to 5 days) at neutral pH. Furthermore, it proved possible to describe the solubility of the dimeric Cr(III) organic matter complex with a geochemical equilibrium model using only generic binding parameters, opening the way for use of geochemical models in risk assessments of Cr(III)-contaminated sites.

 • 434. Macsik, Josef
  et al.
  Holm, Göran
  Swedish Geotechnical Institute.
  Toller, Susanna
  Svedberg, Bo
  Edeskär, Tommy
  Materialmodifiering - framtidens smarta material2011In: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 103, no 1, p. 49-52, 54 - 54Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Byggsektorns påverkan på miljön är mycket stor. De betydande miljöaspekterna är sektorns användning av material och energi. Idag finns teknik för att underlätta en omställning till innovativ materialhantering som kan minska miljöpåverkan och göra samhället mer uthållig i ett livscykelperspektiv. Återvinning och materialmodifiering med stabiliseringsteknik är ett exempel på etablerad teknik som kan användas i detta syfte.

 • 435. Magnusson, Caroline
  Mät- och undersökningsmetoder för tillämpning inom markvärmeteknikområdet1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inventering och kartläggning; (2) Fältundersökningar; (3) Laboratorieundersökningar

 • 436. Magnusson, Caroline
  Utvärdering av geotekniska och anläggningstekniska förhållanden för sjövärmepumpanläggning med värmelager i Vallentuna1988Report (Other academic)
 • 437. Magnusson, Caroline
  et al.
  Lehtmets, Marti
  Sundberg, Jan
  Eriksson, Leif
  Zinko, Heimo
  Tekniskt och ekonomiskt underlag för forsknings- och teknikutvecklingsinsatser vid värmelagring i mark och vatten1990Report (Other academic)
 • 438. Magnusson, Caroline
  et al.
  Rydell, Bengt
  Andersson, Olof
  Bergdahl, Ulf
  Hillström, Carl-Gunnar
  Nordell, Bo
  Ottosson, Elvin
  Sundberg, Jan
  Svensson, Torbjörn
  Tillämpad markvärmeteknik - arbetsmetodik samt mät- och undersökningsmetoder1987Report (Other academic)
 • 439. Marxmeier, Natascha
  et al.
  Carlsten, Peter
  Jordspikning. Tillämpningar, projektering och utförande2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Allmänt om jordspikning; (2) Projektering; (3) Jordspikningsprojekt i Sverige; (4) Dimensionering anpassad till svenska förhållanden

 • 440. Mendoza, Manuel J
  Compressibility properties of clayey soils used in land reclamation1984Report (Other academic)
 • 441. Moritz, Lovisa
  Geotechnical properties of clay at elevated temperatures1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Previous studies; (2) Soil material studied; (3) Triaxial compression tests; (4) Results of triaxial tests; (5) CRS tests; (6) Results of CRS tests; (7) The experimental field; (8) Comparisons and discussion; Appendices: (1) Properties and results from triaxial tests; (2) Values on the parameters alfa(s) and beta(s) for secondary consolidation, taken from SGI Information 13

 • 442. Moritz, Lovisa
  Ny triaxialutrustning på SGI1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Konsolidering; (2) Belastningsförsök; (3) Felkällor; (4) Redovisning och utvärdering; (5) Utförda försök

 • 443. Moritz, Lovisa
  Sättningsuppföljning av väg 205 vid RV 50 i Askersund1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Utförda undersökningar; (2) Geotekniska förhållanden; (3) Val av metod; (4) Utförd bank och instrumentering

 • 444. Mulabdic, Mensur
  Area correction in triaxial testing1993Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Description of the phenomenon; (2) Use of area corrections in failure zones; (3) Proposed area correction; (4) Application of the proposed area correction

 • 445. Mulabdic, Mensur
  et al.
  Eskilson, Sören
  Larsson, Rolf
  Calibration of piezocones for investigations in soft soils and demands for accuracy of the equipments1990Report (Other academic)
 • 446. Munde, Hanna
  et al.
  Svedberg, Bo
  Macsik, Josef
  Maijala, Aino
  Lahtinen, Pentti
  Ekdahl, Peter
  Néren, Jens
  Flygaska i mark- och vägbyggnad. Grusvägar. Handbok2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Projekteringsförutsättningar; (2) Redovisning i bygghandling; (3) Utförande; (4) Drift- och underhåll; (5) Återbruk, deponering eller överlåtelse; (6) Kvalitetskrav och kontroll

 • 447. Möller, Björn
  Bedömning av lerors sensitivitet ur vikt- och trycksondresultat1980Report (Other academic)
 • 448. Möller, Björn
  Falskt pålstopp. En jämförelse mellan statisk och dynamisk bärförmåga hos pålar i siltig jord1991Report (Other academic)
 • 449. Möller, Björn
  TDR-mätning i geotekniken - Förstudie2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Fysikalisk bakgrund; (2) Elektronik; (3) Tillämpningar; (4) Erfarenheter från symposiet TDR 2001; (5) Möjliga utvecklingsprojekt

 • 450. Möller, Björn
  Vibrodrivning - jordegenskaper. En litteraturstudie1985Report (Other academic)
6789101112 401 - 450 of 762
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf