Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 762
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451. Möller, Björn
  et al.
  Larsson, Rolf
  Bengtsson, Per-Evert
  Moritz, Lovisa
  Geodynamik i praktiken2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handlar om hur jord- och bergdynamik påverkar oss, utan att det för den skull inträffar jordbävningar eller andra storskaliga dynamiskarörelser. Baseras på befintlig kunskap med praktisk tillämpning, tar upp geodynamiska frågeställningar som främst är aktuella och relevanta för svenska förhållanden.

 • 452. Möller, Björn
  et al.
  Nilson, Göran
  Tekniska egenskaper hos restprodukter från kolförbränning - en laboratoriestudie1983Report (Other academic)
 • 453. Möller, Björn
  et al.
  Åhnberg, Helen
  Djuppackning med vibrovinge. Resultat från kontroll och uppföljning väg E4 över Indalsälven, Deltavägen, bro 7, Sundsvall1994Report (Other academic)
 • 454. Möller, Björn
  et al.
  Åhnberg, Helen
  Övervakningssystem - släntbeteende - skredinitiering. Resultat från fullskaleförsök i Norrköping1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Genomförande av projektet; (2) Försöksplats; (3) Beskrivning av mätsystem; (4) Resultat från mätningar före och under schaktning och upplastning; (5) Beräkningar; (6) Skredförlopp; (7) Mätningar under skredförloppet

 • 455. Nhuan, Bui Dinh
  Classification and laboratory testing of soft clay1981Report (Other academic)
 • 456. Nhuan, Bui Dinh
  Effect of sample disturbance on the geotechnical properties of soft clay1981Report (Other academic)
 • 457. Nhuan, Bui Dinh
  Field testing - equipments, test methods and interpretation of test results1981Report (Other academic)
 • 458. Nhuan, Bui Dinh
  Sample disturbance and its effects on the geotechnical properties of clays1981Report (Other academic)
 • 459. Nilsson, Gunnar
  et al.
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Comparative study of soil-rock total sounding and CPTu in glacial deposits2012In: Proceedings of the 4th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization, 4, Porto de Galinhas, Brazil, 18-21 September, 2012 / [ed] Coutinho, RQ, Mayne, PW, Leiden: CRC Press, 2012, Vol. 1, p. 313-317Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Soil-rock total sounding is a further development of soil rock sounding, a MWD sounding method widely used in Sweden, where a static/rotary procedure has been added. Soil-rock total sounding was developed to satisfy the need for a more effective and accurate alternative to the more traditional sounding methods such as Swedish weight sounding and dynamic probing. The method has proven valuable for example when investigating glacial deposits where layers of coarse material frequently occurs which practically limits more precise (and sensitive) methods as CPTu. As a part of the development of soil-rock total sounding, a study has been carried out to investigate whether a correlation can be found between the static/rotary procedure of soil-rock total sounding and the tip resistance of the piezocone test (CPTu). Systematic tests were performed in two geologically different and well defined glacial deposits of sandy soils in Sweden. The result indicated that, at the tested geological formations, an empirical relation can be found between the measured tip resistance of the CPTu and the calculated tip resistance from the static/rotary part of soilrock total sounding. The results also indicated a general relation between the normalized net tip resistance of the CPTu and the normalized net tip resistance of the static / rotary part of soil-rock total sounding in sand.

 • 460. Nilsson, Gunnel
  Handledning i jordartsklassificering för mindre markvärmesystem2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Sveriges jordarter; (2) Förekomst av olika jordarter i Sverige; (3) Jords indelning och uppbyggnad; (4) Termiska egenskaper; (5) Fältbedömning av jordart; (6) Lästips

 • 461. Nilsson, Ulrika
  et al.
  Lind, Bo
  Folkeson, Lennart
  Gunnarsson, Bengt
  Bäckman, Lars
  Blomqvist, Göran
  Antonson, Hans
  Multifunktionella diken - En beskrivning av vägdikets olika funktioner2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Dikesfunktioner; (2) Utvärdering och slutsatser; (3) Fortsatt forskning

 • 462. Nilsson-Påledal, Sören
  et al.
  Starzec, Peter
  Karlsson, Pernilla
  Vidareutveckling av FFD-sonden. Laboratorieundersökning av mätosäkerheter och detekterbara ämnen2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Fuel Fluorescence Detector (FFD); (2) Laboratorieförsök; (3) Fältarbeten och metodutveckling; (4) Fortsatta studier kring FFD-sonden

 • 463. Nordbäck, Johan
  et al.
  Tiberg, Charlotta
  Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten. Pilotstudie i Sollentuna, Stockholm2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Modellering - överföring till datamodell; (2) Resultat; (3) Prognosticering av föroreningsutbredning i grundvattnet

 • 464. Nordbäck, Johan
  et al.
  Tiberg, Charlotta
  Lindström, Åsa
  Karaktärisering av kisaska. Kisaskeförorenade områden i Sverige2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Litteratursammanfattning; (2) Resultat av nya undersökningar; (3) Utvärdering; (4) Slutsatser; (5) Ytterligare kunskapsbehov; Bilagor: (1) Karaktärisering av kisaska – platsbeskrivningar; (2) Karaktärisering av kisaska - fältobservationer

 • 465. Nordbäck, Johan
  et al.
  Wahlström, Margareta
  Jensen, Dorthe Laerke
  Användning av extraktionstester för undersökning av metaller i förorenad jord2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Metaller i yt- och grundvatten; (2) Metallers biotillgänglighet; (3) Extraktion av metaller från jord; (4) Geokemiska specieringsmodeller; (5) Tolkningsmodeller; (6) Val av metoder och utvecklingsbehov; Appendices: (1) Sammandrag av egenskaper hos vissa typisk skadliga metaller; (2) Laktester

 • 466. Nordstrand, Peter
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Bankpålningars verkningssätt - en litteraturstudie1977Report (Other academic)
 • 467. Norrman, J
  Decision analysis under risk and uncertainty at contaminated sites. A literature review2001Report (Other academic)
 • 468. Norrman, Jenny
  On Bayesian decision analysis for evaluating alternative actions at contaminated sites. Diss2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Uncertainties in the physical setting; (2) Theoretical background; (3) General working approach; (4) Decision framework; (5) Applications and results; The thesis includes the following papers: (I) Norrman, R: Risk-based decisions analysis for the selection of remediation strategy at a landfill; (II) Norrman, J, Rosén, L, Norin, M: Decision analysis for storage for reclaimed asphalt; (III) Norrman, J, Rosén, L: On the worth of advanced modeling for strategic pollution prevention; (IV) Norrman, J, Starzec, P, Angerud, P, Lindgren, Å: Decision analysis for limiting leaching of metals from mine waste along a road; (V) Norrman, J: Influence diagrams as an alternative to decision trees for calculating the value of information at a contaminated site; (VI) Norrman, J: Decision model using an influence diagram for cost efficient remediation of a contaminated site in Sweden

 • 469. Nyberg, Henrik
  Mätning av bottentopografi och kustlinjer med laserbatymetri - Pilotstudie2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Laserbatymetri som undersökningsmetod; (2) Laserbatymetrimätningar vid kusten i Ystad-området; (3) Värdering av mätningar med laserbatymetri; (4) Utvecklingsbehov; Bilagor: (1) Mätsektioner för Ystad Sandskogen; (2) Mätsektioner för Löderups strandbad; (3) Mätsektioner för Sandhammarens bank

 • 470. Odenstad, Sten
  Landslide at Sköttorp on the Lidan River1952Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In 1946 a large flake of the clay plain at Sköttorp suddenly moved towards the Lidan River and filled some 800 m of its channel. In a few days the upstream water rose 12 m and then began to run off over the clay mass. During the following two years the river cut down through this mass, the upstream water sinking successively nearly to its old level. The slide caused a temporary inundation of the valley upstream of Sköttorp. Some secondary slides occurred and others were feared. A flood wave running downstream of Sköttorp was also apprehended. Remedial and preventive measures were taken, mainly consisting in building dams and digging channels to conduct the water through the site. Extensive soil investigations were made on the site and in the laboratory; most of the results are given in this report. It was found that the river bank had been severely stressed before the slide. Several factors can have acted a.s "trigger agents" e.g. the erosion in the river bed, the increasing weight of the grove on the bank, the weakening of the clay due to leaching of salt, or, most probably, a temporary increase of the ground water pressure. In order to explain how the slide could spread horizontally 200 m in the direction away from the river two assumptions must be made. One is that the clay soil had a horizontal surface or layer that was particularly weak, owing to its constitution or to a high water pressure in an adjacent sand layer. The other is that the strength of this surface or layer was almost completely destroyed, when rupture was produced in it by stress concentration. Probably a front of such rupture travelled rapidly landward, thus forming the slide bottom. At the same time and rate, rupture in the soil above this bottom spread landward in the following way. Slip surfaces, parallel to the river and inclined 45 degrees to the horizontal, appeared, forming a zigzag line in cross section. Those soil wedges thus formed which had their base on the slide bottom slipped apart without any appreciable deformation; their edges constitute the clay ridges visible in the slide cavity. The interjacent soil wedges subsided and were deformed so as to fit between the former.

 • 471. Odén, K
  et al.
  Johansson, L
  Dimensionering och modellering av erosionsskydd2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Dimensionering av erosionsskydd; (2) Principer för dimensionering av erosionsskydd; (3) Modellering; (4) Exempel på numeriska modelleringsprogram; (5) Diskussion och förslag till fortsatt arbete

 • 472.
  Odén, Karin
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bergdahl, Karin
  Swedish Geotechnical Institute.
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Göransson, Gunnel
  Swedish Geotechnical Institute.
  Jönsson, Åsa
  Swedish Geotechnical Institute.
  Kiilsgaard, Ramona
  Swedish Geotechnical Institute.
  Öberg, Mats
  Swedish Geotechnical Institute.
  Mapping of landslide risks in a changing climate - Development of simplified methodology2017In: Landslides in sensitive clays: From research to implementation / [ed] Thakur, V, L'Heureux, JS, Locat, A, Cham: Springer, 2017, p. 571-580Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish Geotechnical Institute (SGI) is assigned by the Swedish government to perform risk assessment for landslides in soft soil along priority watercourses as one part of the national climate adaptation funding. From the previously developed landslide risk mapping methodology applied for the Göta River Valley emerged a need for a less extensive methodology that could be implemented at significantly lower cost. Hence, the aim is to develop a sufficiently simplified methodology that could provide a basis for planners in municipalities and county administrative boards in their work with prioritization and preparation of adaptation measures. A criterion was also that such a methodology should ease the interpretation of the landslide risk maps, thereby increasing the societal relevance and usability of the results. The Norsälven River valley was used as a pilot area. The landslide risk analysis along the Norsälven River valley has resulted in a comprehensive overview of the landslide risk in the present and future climate, for builtup as well as undeveloped land and areas with vital infrastructure. The main implications of the climate change for the Norsälven River valley concerns the effect of increased erosion on the slope stability caused by increased water flow. The simplified methodology for landslide risk mapping that has been developed is applicable for landslide risk mapping along other river valleys. However, some modifications will be necessary due to site specific conditions.

 • 473. Odén, Karin
  et al.
  Jönsson, Åsa
  Kiilsgaard, Ramona
  Isacsson, Ulrika
  Bertilsson, Rebecca
  Bedömning av befintliga väg- och järnvägsbankars stabilitet vid planering av stabilitetshöjande åtgärder. BIG A2015:52018Report (Other academic)
 • 474. Odén, Karin
  et al.
  Pedersen, HannaSofie
  PM Sammanställning av underlag och bedömningar. Räddningstjänstinsats för skredet i Lökeberg 2019-11-13 Kungälvs kommun2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Onsdagen den 13 november kontaktade Bohus Räddningstjänstförbund räddningsledare TiB på SGI via SOS-alarm vid 09.30 på förmiddagen. Ett stort skred hade inträffat vid Lökebergsvägen 61. Räddningstjänsten önskade SGI:s stöd på plats för att bedöma avspärrningsområdets storlek och eventuellt fara för fortsatt skredförlopp. SGI:s TiB Karin Odén och TiB-samordnare Tobias Thorén åkte ut på plats och mötte upp räddningstjänsten. Under perioden 2019-11-13 till 2019-11-22 har SGI dagligen funnits på plats, bistått räddningstjänsten, samlat in underlag i form av drönarflygning och sjömätning för att ta fram ny terrängmodell och se eventuella förändringar av markytan (rörelser) samt låtit utföra geotekniska undersökningar för att kunna få ett bättre underlag för bedömning av områdets stabilitetsförhållanden. Underlaget har analyserats underhand av SGI för att kunna ge räddningstjänsten råd om miljörisker, rörelser och stabilitet av maskinerna inom området, avspärrningsstorlek samt lämplig zonindelning för vistelse inom området. I denna PM ges också en slutlig bedömning av kvarvarande geotekniska risker samt rekommendationer för fortsatt arbete, vilket sammanfattas nedan. Bakslänterna av lera i områdets östra och sydöstra delar innebär en risk för vistelse i området. Även lutande träd och rotvältor kan utgöra en betydande risk. Stabiliteten för olika delar av området bör inför fortsatta arbeten utredas vidare och studeras mer i detalj för att få en bättre förståelse för hur olika delar kan hanteras. Exempelvis saknas helt information om portrycksförhållanden och grundvattennivåer inom området, vilket utgör ett viktigt underlag vid bedömning av stabiliteten. I det fortsatta arbetet med att säkra områdets stabilitet bedöms det som mycket angeläget att en oberoende granskare (GK3-granskare) engageras. Granskaren bör ha dokumenterad kunskap och erfarenhet från tidigare skredområden samt kompetens att genomföra stabilitetsanalyser i områden med kvicklera. De av SGI beställda undersökningarna såsom drönarflygning, sjömätning samt geotekniska fält- och laboratorieundersökningar redovisas i upprättad markteknisk undersökningsrapport, MUR.

 • 475. Ohlsson, Yvonne
  et al.
  Berggren Kleja, Dan
  Stark, Mikael
  Haglund, Kristina
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov, 2010. En aktivitet inom SGI:s ansvarsområde för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad om förorenade områden2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Hantering av inkomna svar; (2) Sammanfattning av forsknings- och teknikutvecklingsbehov från inventeringen av kunskapsluckor; (3) Utbildning och administration; (4) Övriga kommentarer; Bilaga: (1) Enkätsvar

 • 476. Olsson, Connie
  et al.
  Marxmeier, Natascha
  Kv Intellektet, Linköping. Utbyggnad fysikhuset. Tätortsgrundläggning. Sättningsuppföljning av byggnader, Etapp 22000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Mätplats; (2) Mätningar; (3) Redovisning av mätresultat; (4) Jämföresle mellan beräknad och uppmätt sättning

 • 477. Olsson, Lars
  Att bestämma subjektiva sannolikheter2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Grundläggande sannolikhetslära; (2) Hur åsätta sannolikheter; (3) Kvalitetskrav; Bilagor: (1) Några vanliga statistiska fördelningar; (2) Metodik för åsättande av subjektiva sannolikheter; (2a) Olika typer av "bias"; (3) Egenvektormetoden (EVM) för att skatta subjektiva sannolikheter (inkl EXCEL-fil); (4) Åsättande av sannolikhet för enstaka händelse; (5) Åsättande av sannolikhet med metod enligt O'Hagan (1998) (inkl Excel-fil); (6A) Protokoll för kvalitetssäkring - åsättande av subjektiva sannolikheter (inkl EXCEL-fil); (6B) Protokoll för kvalitetssäkring - åsättande av subjektiv sannolikhet, enstaka händelse; (7) SPAT. Program för åsättande av sannolikheter (datafiler)

 • 478. Olsson, Lars
  Skriva om risk. Några råd för geotekniker och miljögeotekniker2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Riskens roll i geotekniken; (2) När skriver vi om risk? (3) Allt du skriver kan bli offentligt; (4) Risk, ett farligt ord; (5) Sätt att beskriva risker; (6) Andra konsekvenser; (7) Var finns risken; (8) Vilka risker finns det? (9) Hur upplevs olika risker; (10) "Outrage"; (11) Hur kan man bestämma risker; (12) Hur skall man beskriva risker; Bilagor: (1) Riskkollegiets rekommendationer för jämförelser mellan risker; (2) Risktermer

 • 479.
  Olsson, Mats
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Alén, Claes
  E45 and the Norway / Vänern Rail Route expansion - some experinces from floating lime-cement columns2009In: Geotekniska pärlor: Grundläggningsdagen 2009, Stockholm, 5 mars, 2009, Stockholm: Svenska Geotekniska Föreningen, SGF , 2009, p. 25-41Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In western part of Sweden, between Göteborg and Trollhättan, 80 km of a new motorway and a new high speed railway is constructed on soft, highplastic clay. In order to reduce the settlements and improve the stability conditions of the embankments, lime-cement columns will be used extensively, i.e. some 9 million linear metres of columns will be installed. Already during the feasibility studies, in year 2000, a large amount of testcolumns were installed in order to study their geo mechanical properties (strength, stiffness, permeability). Furthermore 3 full-scale test embankments, founded on lime-cement columns not reaching firm bottom were constructed in year 2001. The test embankments were considered necessary due to lack of reliable design methods for estimating consolidation settlements of embankments founded on floating columns. The embankments were heavily instrumented in order to study the settlements of the embankments. Follow-up an evaluation of the test embankments has meant that significant experiences been received about the function of lime-cement columns, which among other things was possible to use during the feasibility studies of the ongoing expansion.

 • 480. Olsson, Mats
  et al.
  Odén, Karin
  Inventering och jämförelse av stabilitetsprogram - Förstudie2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Beräkningsprogram; (2) Enkät; (3) Typsektioner; (4) Kommentarer och fortsatt arbete

 • 481. Orrje, Olle
  et al.
  Broms, Bengt
  Strength and deformation properties of soils as determined by a free falling weight1970Report (Other academic)
 • 482. Osterman, Justus
  Studies on the properties and formation of quick clays1965Report (Other academic)
 • 483. Osterman, Justus
  Theoretical study of the failure conditions in saturated soils1962Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The strength of soils is treated from different aspects. The imperfections of the theories and the limitations of experiences are discussed, mainly in connection with plastic clays. Attention is drawn to some fundamental properties which influence the resistance capacity to shearing. Moreover, a failure theory is introduced in which energy considerations are utilized. The differences between the stability failure on one hand and the yield failure on the other are discussed. Finally, some applications on specific cases of stability are demonstrated.

 • 484. Osterman, Justus
  Views on the stability of clay slopes1960Report (Other academic)
 • 485. Ottosson, Elvin
  Metoder för in situ bestämning av jords deformationsegenskaper. Försök vid Kolari1982Report (Other academic)
 • 486. Ottosson, Elvin
  Metoder för in situ-bestämning av jords deformationsegenskaper. Försök vid Älvsbyn1982Report (Other academic)
 • 487. Ottosson, Elvin
  Skarvade träpålar. Resultat av slag- och böjprovningar1987Report (Other academic)
 • 488. Ottosson, Elvin
  et al.
  Andersson, Hjördis
  Johansson, Lars
  Torkeli, Cecilia
  Åhnberg, Helen
  Analys av naturliga slänter1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Huvudrapport; Delrapporter (1) Litteraturstudie; (2) Rörelse som funktion av ansträngningsgrad; (3) Inventering och beskrivning av slänter; (4) Klassiska beräkningar; (5) Numeriska beräkningar; (6) Analys av inklinometermätningar Kviström Södra och Lidköping

 • 489.
  Ottosson, Elvin
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hultén, Carina
  Swedish Geotechnical Institute.
  Myndighetsstöd i planprocessen utifrån klimathotets risker2011In: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 103, no 1, p. 12-14Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Statens geotekniska institut (SGI) har från och med 2010 fått i uppdrag att ge myndighetsstöd till landets samtliga länsstyrelser och kommuner rörande geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen. Uppdraget är föranlett av ökade geotekniska risker och de nya hot som ett förändrat klimat innebär.

 • 490. Ottosson, Elvin
  et al.
  Johansson, Lars
  Slänters beteende. Parameterstudie i naturlig lerslänt som underlag för skredvarning1994Report (Other academic)
 • 491.
  Pedersen, HannaSofie
  Swedish Geotechnical Institute.
  Disaster risk reduction and emergency management - governmental practice in Sweden2017In: Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Seoul, Korea, 17-22 September, 2017 / [ed] Lee, W, Lee, JS, Kim, HK, Kim, DS, Seoul: Korean Geotechnical Society , 2017, p. 1435-1438Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is important to reduce a society's vulnerability to the effects of natural disasters. Natural disasters cause great damage, both from a human and from an economical perspective. Considering the ongoing climate change, increased exploitation and increasing pressure on land resources, natural disasters and their consequences are expected to increase. There are two major ways to reduce vulnerability and strengthen societal resilience; by preventative measures to reduce the risk of disaster occurrence and thus avoid serious consequences, and/or by strengthening societal preparedness to the occurrence of a disaster. The Swedish Geotechnical Institute (SGI) is a governmental agency that has developed an approach towards disaster risk reduction and emergency management related to landslides, which works both ways to reduce vulnerability. The purpose of this paper is to describe this approach to disaster risk reduction and emergency management.

 • 492.
  Persson, Håkan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Jordskred - och hur grundvattnet påverkar stabiliteten2009In: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, no 4, p. 53-56, 58Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Höga grundvattennivåer och portryck kan utlösa jordskred. När stabiliteten i ett område ska beräknas måste därför också en bedömning göras av det högsta portryck som kan uppkomma. Eftersom grundvattnets nivå och jordens portryck varierar mellan olika platser och över tid är dessa bedömningar ofta svåra att göra. I denna artikel presenteras problemställningen kring höga portryck samt två metoder, avsedda att bedöma dessa, varav den ena har funnits tillgänglig under flera decennier och den andra är under utveckling.

 • 493.
  Persson, Håkan
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Blied, Linda
  Swedish Geotechnical Institute.
  Dahné, Joel
  Swedish Geotechnical Institute.
  Klimatförändringens påverkan av portryck i Göta älvdalens lerslänter2012In: Proceedings of the 16th Nordic Geotechnical Meeting, NGM 2012, 16, Copenhagen, 9-12 May, 2012, Copenhagen: Dansk Geoteknisk Forening, DGF , 2012, Vol. 2, p. 689-696Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Längs stora delar av Göta älv i sydvästra Sverige finns lerslänter med dålig stabilitet. Älven omges i många områden av bostäder, industri, vägar och järnvägar. Vidare, används den såväl för fartygstrafik som till vattentäkt för Göteborg. Detta innebär att konsekvenserna av skred i slänterna längs älven kan bli stora. Ett framtida klimat med ökad nederbörd kan leda till ökade portryck i leran, vilket i sin tur kan orsaka skred i de redan instabila slänterna. För att undersöka möjliga effekter från klimatförändringar på slänternas stabilitet kan känslighetsanalyser med ökade portryck göras. För att bedöma rimliga portrycksökningar till sådana analyser har i denna artikel resultat sammanfattats från ett flertal studier rörande grundvattenförhållanden i ett förändrat klimat. Portrycken i Göta älvdalens täta lera styrs framförallt av grundvattennivåerna i de mer genomsläppliga övre- och undre grundvattenmagasinen. Det övre magasinet kan betraktas som ett öppet magasin, medan det undre magasinet är slutet av den överliggande täta leran. Infiltration till det undre magasinet sker från höjdområden med berg och grövre jordar, vilka kan betraktas som öppna magasin. Därmed kan bedömningar av nivåerna i såväl de övre- som undre grundvattenmagasinen göras utifrån analyser av öppna magasin. Studierna i denna artikel rörande klimatförändringens inverkan på grundvattennivåerna kommer främst från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. I dessa har klimatprojektioner fram till seklets slut använts tillsammans med hydrologiska modeller för att beräkna markfuktighet och grundvattennivåer i öppna magasin. För markfuktighet indikerar resultaten små minskningar under vinterhalvåret. För öppna grundvattenmagasin visar resultaten huvudsakligen på ökningar av de högsta nivåerna med omkring 0,3 m. Ökningarna av portrycken i leran fram till seklets slut väntas därmed bli mindre än 0,3 m, men till följd av de stora osäkerheter som råder i bedömningarna bör känslighetsanalyser utföras med ökningar av portrycken på omkring en halvmeter.

 • 494. Persson, Mats
  et al.
  Lundström, Karin
  Rydell, Bengt
  Uytewaal, Esther
  Värdering av kustområden. Vägledning för samhällsekonomiska analyser2006Report (Other academic)
 • 495. Petersson, Eva
  et al.
  Rosén, Bengt
  Perkolationsmagasin. Driftserfarenheter och omgivningspåverkan1991Report (Other academic)
 • 496. Pettersson, M
  et al.
  Ländell, M
  Ohlsson, Y
  Berggren Kleja, D
  Tiberg, C
  Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det övergripande målet med denna publikation är att tillsynsmyndigheter (kommuner, länsstyrelser och Generalläkaren), konsulter och problemägare ska få ett stöd i sin bedömning av miljö-och hälsorisker av områden som är förorenade med PFAS. Riktvärden behövs även för prioriteringar och bedömning av åtgärdsbehovet av PFAS-förorenade områden. Metodiken kan även användas för framtagning av generella och platsspecifika riktvärden för olika PFAS-föreningar. I publikationen ges förslag på preliminära riktvärden för perfluoroktansulfonat (PFOS) i mark och grundvatten. För mark har två riktvärden beräknats, ett för känslig markanvändning och ett för mindre känslig markanvändning.

 • 497. Pettersson, Michael
  Flyktiga petroleumföroreningar - Identifiering av föreningar som utgör en potentiell fara vid exponering av ångor2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som ett steg i utvecklingen av en strategi för förbättrad karakterisering och riskbedömning av petroleumförorenade områden, har SGI genomfört ett projekt som kopplar till bedömning av risker för människors hälsa vid inandning av flyktiga föroreningar. Den metodik som beskrivs och tillämpas i denna rapport är tvådelad. Dels görs en bedömning av om en förening kan anses vara tillräckligt flyktig, dels om den är tillräckligt toxisk. Om båda dessa villkor är uppfyllda klassas föreningen som en potentiell fara för människor som exponeras för ångor. Metodiken är mycket grov och säger ingenting om de faktiska risker som flyktiga föreningar utgör inom ett specifikt område. Istället kan man se det som en faroidentifiering. När metodiken testats inom ramen för det genomförda arbetet, blir slutsatsen att det finns ett stort antal föreningar i petroleumprodukter som kan utgöra en potentiell fara för människor som exponeras för ångor. För att tillämpa metodiken krävs olika fysikalisk-kemiska data samt humantoxikologiska data. Fysikalisk- kemiska data finns redovisat för en betydande uppsättning av petroleumföreningar. Humantoxikologiska data utgörs av referenskoncentrationer i luft (RfC-värden) samt riskbaserad acceptabel koncentration i luft (eng. inhalation unit risk), RISKinh. Humantoxikologiska data saknas däremot för en mycket stor andel av de föreningar som finns i petroleumprodukter. Bristen på toxikologiska data sätter en begränsning i tillämpbarheten av metodiken eftersom metodikens ena ben, bedömning av om en förening är toxisk, inte går att utvärdera för dessa ämnen.

 • 498. Pfaffhuber, Andreas A
  et al.
  Persson, Lena
  Lysdahl, Åsgeir OK
  Kåsin, Kristoffer
  Anschütz, Helgard
  Bastani, Mehrdad
  Bazin, Sara
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Integrated scanning for quick clay with AEM and ground based investigations2017In: First Break, ISSN 0263-5046, E-ISSN 1365-2397, Vol. 35, no 8, p. 73-79Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We introduce and assess resistivity based methods as a tool to delineate quick clay / Leda clay deposits that pose a substantial geohazard in the high latitudes of the northern hemisphere. Based on in-situ observations we show the relevance of soil resistivity as a proxy for remoulded shear strength, the classifying parameter for quick clay. To map resistivity most efficiently, we present time- domain helicopter electromagnetic (SkyTEM) surveys in Sweden and Norway, tightly integrated with sparse geotechnical investigations. We show that airborne resistivity models are accurate enough and correlate well with in-situ data, to resolve the subtle differences between intact marine clay and leached and thus potentially quick clay. Utilizing local quick clay resistivity statistics, based on resistivity logs, we transform resistivity models to probability maps that indicate the likelihood to encounter quick clay. Despite the accuracy and clear correlation between resistivity and quick clay potential, it must be stressed that a resistivity anomaly may not necessarily be due to leached clay but also due to different mineralogy or geochemistry. Complex bedrock topography and the strong resistivity contrast between clay and bedrock further complicate interpreting resistivity signatures. Resistivity models integrated with geotechnical laboratory tests provide a cost efficient decision basis.

 • 499. Phu, DV
  et al.
  Thanh, MV
  Some laboratory test methods and interpretation of test results1983Report (Other academic)
 • 500. Pusch, Roland
  Clay microstructure. A study of the microstructure of soft clays with special reference to their physical properties1970Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The microstructure of some soft Swedish clays has been investigated by electron microscopy and described by statistical methods using simple structural parameters. The microstructural pattern was found to be characterized by aggregates coupled by links and groups of small particles. Certain microstructural properties seemed to be related to the geotechnical properties of the undisturbed clay material, such as the permeability and sensitivity. The microstructural changes by consolidation and shearing have been investigated. The results formed the basis of a hypothesis concerning the mechanism of these processes. The aggregates seemed to act like rigid bodies up to a certain stress level, the rigidity probably being connected with their low water content and the very high viscosity of the pore water.

78910111213 451 - 500 of 762
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf