Change search
Refine search result
891011121314 501 - 550 of 713
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 501. Rosén, B
  et al.
  Andersson-Sköld, Y
  Starzec, P
  Emissioner från bränder - Spridning till mark och vatten2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Miljörisker till följd av brand - fokus på mark och vatten; (2) Spridning i mark och vatten; (3) Modellverktyg; (4) Modellering av spridning i mark och vatten till följd av brand; (5) Grundvattenströmning - Demonstration från modelleringsförsök med GMS; (6) Ytvattenströmning; (7) Platsspecifik bedömning av spridning i mark - Fallstudie Nolåns dalgång och beräkning med Bioscreen

 • 502. Rosén, B
  et al.
  Ek, BM
  Ek, J
  Mattson, H
  Radon i bostäder. Markradonhaltens betydelse för riskklassificering1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Markradonklassificering; (2) Mätlokaler; (3) Mätmetoder; Bilagor: (A) Slaka; (B) Börje; (C) Statistisk undersökning; (D) Fotobilaga

 • 503. Rosén, B
  et al.
  Gabrielsson, A
  Fallsvik, J
  Hellström, G
  Nilsson, G
  System för värme och kyla ur mark. En nulägesbeskrivning2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Värme- och kylasystem med och utan värmepump; (2) Geologiska och geotekniska förutsättningar i Sverige; (3) Markvärmeväxlare; (4) Installation horisontella markvärmeväxlare; (5) Installation spiralformad markvärmeväxlare – Slinky; (6) Installation vertikala markvärmeväxlare; (7) Markvärmeväxlares termiska prestanda; (8) Dimensionering; (9) Drift och underhåll; (10) Ekonomisk analys; (11) Markvärme och miljö

 • 504. Rosén, B
  et al.
  Gabrielsson, A
  Hellström, G
  Nilsson, G
  System för värme och kyla ur mark - Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Demonstrationsobjekt - Förutsättningar och teknisk installation; (2) Demonstrationsobjekt - Uppföljning och resultat under drift; (3) Demonstrationsobjekt - Utvärdering och beräkning av optimal kollektorlängd; Bilagor: (1) Produktblad BioetanoL Svedol KBS Bio+; (2) Jordartsbestämning, vattenkvot, kornstorleksfördelning och densitet; Flistad, Motala resp. Lidingö; (3) Regionala grundvattennivåer; Flistad, Motala resp. Lidingö; (4) Beräkning av värmeledningsförmåga, värmekapacitet och latent värme; (5) Mätdata grundvattennivåer och vattenmättnadsgrad; Flistad resp. Motala; (6) Dimensionering av slinkykollektor; (7) Dimensionering av tvåslangskollektor

 • 505. Rosén, B
  et al.
  Lindmark, A
  Hågeryd, AC
  Nord, C
  Markradondatabank1990Report (Other academic)
 • 506. Rosén, B
  et al.
  Paulsson, H
  Hydrogeologisk modellering med GMS. Handledning för användare1999Report (Other academic)
 • 507. Rydell, B
  Geoteknik i det nationella miljömålsarbetet2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Syfte och avgränsning; (2) Det svenska miljömålsarbetet; (3) Geoteknik i miljömålen; (4) Genomförande av miljömålsarbetet; (5) Förslag till SGI:s fortsatta arbete

 • 508. Rydell, B
  Kvalitetsstyrning - geoteknik och grundläggning1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Geoteknisk kvalitetsstyrning i en byggsektor under förändring; (2) Branschgemensam kvalitetsutveckling; (3) Behörig fältgeotekniker för geotekniska fältarbeten; (4) Förslag till fortsatt arbete

 • 509. Rydell, B
  Nationell databas för geotekniska undersökningar - Förstudie2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Behov och nytta; (2) Databaser med geoteknisk/geologisk information; (3) Förslag till nationell databas för geotekniska undersökningar (GDB); (4) Intressenter och finansiering; (5) Förslag till fortsatt arbete; Bilagor: (1) Underlag för bedömning av kostnadsbesparingar med en nationell databas för geotekniska undersökningar; (2) Insamling och lagring av geoteknisk och geologisk information; (3) Standarder för geografisk information; (4) Skiss till uppbyggnad och kostnader för nationell databas för geotekniska undersökningar

 • 510. Rydell, B
  Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (I) Syfte och målgrupper; (II) Genomförande: (1) Gemensamt för seminarierna; (2) Seminariet i Göteborg; (3) Stockholm; (4) Härnösand; (5) Skellefteå; (III) Sammanfattande kommentarer

 • 511. Rydell, B
  SGI:s samordningsansvar för stranderosion2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inventering av tidigare arbete; (2) Stranderosion - begrepp och avgränsning; (3) Integrerad förvaltning av kustområden; (4) Omvärldsanalys - intressenter och aktörer; (5) Kompetensbehov; (6) Finansiering av åtgärder; (7) Roll och arbetsuppgifter inom stranderosion; (8) Organisation; (9) Handlingsplan

 • 512. Rydell, B
  Soil mechanics and foundation engineering R&D for roads and bridges. A summary of activities in the Northern and some Western European countries1996Report (Other academic)
 • 513. Rydell, B
  et al.
  Angerud, P
  Hågeryd, AC
  Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Kartor2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Kartor över kända erosionsförhållanden och förutsättningar för erosion; (2) Register över karterade kommuner i alfabetisk ordning

 • 514. Rydell, B
  et al.
  Angerud, P
  Hågeryd, AC
  Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Metodik och redovisning2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Struktur och metodik för inventering; (2) Insamling av data; (3) Lagring av data; (4) Redovisning av information; Bilagor: (1) Enkät till kommunerna; (2) Förklaring till enkät "Inventering av stranderosion"; (3) Databashanteraren; (4:1) Malmö, Vellinge och Trellborgs kommuner - Redovisning av kända erosionsförhållanden; (4:2) Malmö, Vellinge och Trellborgs kommuner – Översiktlig kartläggning av erosionsförutsättningar; (5) Utvärdering av pilotstudien och förslag till fortsatt arbete

 • 515. Rydell, B
  et al.
  Angerud, P
  Hågeryd, AC
  Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Underlagsmaterial2005Report (Other academic)
 • 516. Rydell, B
  et al.
  Arvidslund, O
  Fallsvik, J
  Undersökningar i strandnära områden - Mätning av topografi och batymetri. Tillämpning för erosion och släntstabilitet2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Strategier och principer för mätningar i strandnära områden; (2) Undersökningsmetoder; (3) Fjärranalys och flygbaserade metoder; (4) Flygbaserade metoder; (5) Markbaserade metoder; (6) Tillstånd för mätningar

 • 517. Rydell, B
  et al.
  Bergman, R
  Lerman, P
  Hållbar utveckling av kustområden. Integrerad förvaltning och samspel mellan hav och land2012Report (Other academic)
 • 518. Rydell, B
  et al.
  Blied, L
  Göta älvutredningen. Beräkningsförutsättningar för erosion vid stabilitetsanalys2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Utgångspunkter; (2) Principer för erosionspåverkan i stabilitetsutredningar; (3) Beräkningsförutsättningar; Bilaga: (1) Erosionsförhållanden 2100

 • 519. Rydell, B
  et al.
  Blied, L
  Hedfors, J
  Hågeryd, AC
  Turesson, S
  Metodik för översiktlig kartering av risker för stranderosion2012Report (Other academic)
 • 520. Rydell, B
  et al.
  Fallsvik, J
  Lind, B
  Ottosson, E
  Geotekniska konsekvenser av klimatförändringar. Statusrapport och kunskapsbehov2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Klimatförändringar – scenarier; (2) Konsekvenser av klimatförändringar; (3) Underlag och utredningar; (4) Risk och sårbarhet; (5) Kunskapsbehov; (6) FoU-behov

 • 521. Rydell, B
  et al.
  Hågeryd, AC
  Axelsson, J
  Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag. Metodik och redovisning2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Struktur och metodik för inventering; (2) Redovisning; (3) Bilaga 1-1: Vattendraget i Nissan i Halmstad kommun (del av). Översiktlig invententering av erosionsförutsättningar; (4) Bilaga 1-2: Vattendraget Ljungan i Sundsvalls kommun (del av). Översiktlig inventering av erosionsförutsättningar

 • 522. Rydell, B
  et al.
  Hågeryd, AC
  Lerman, P
  Helgesson, H
  Dokumentation av skredseminarier 2000-2003. Kunskapsförmedling om risker för ras och skred till samtliga kommuner och länsstyrelser i Sverige2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Innehåll och uppläggning; (2) Teknisk uppbyggnad; (3) Nyttiggörande och implementering; (4) Förslag till projektutveckling; Bilagor: (1) Referensgrupp; (2) Seminarium i Stockholm den 9 oktober 2003

 • 523. Rydell, B
  et al.
  Joelson, KG
  Kvalitetsstyrning i praktiken1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Praktikfall – Motala; (2) Praktikfall – Linköping; (3) Erfarenheter och slutsatser

 • 524. Rydell, B
  et al.
  Johansson, Å
  Kvalitetsvärdering inom geoteknikområdet. Resultat och förslag till utvecklingsarbete. Slutrapport över verksamheten 1997-20012001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Geotekniska kvalitetsbrister; (2) Åtgärder för att förbättra den geotekniska kvaliteten; (3) Förslag till utvecklingsarbete; Bilagor: (1) Rapporter och tidskriftsartiklar; (2) Projektets etapper; (3) Branschens synpunkter; (4) Förslag till aktiviteter

 • 525. Rydell, B
  et al.
  Lind, B
  Mål och indikatorer för anpassning till förändrat klimat med avseende på naturolyckor2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Klimatförändringar och anpassning av samhället; (2) Klimatanpassning och miljökvalitetsmålen; (3) Behov av kompletteringar av miljökvalitetsmål för anpassning till ett förändrat klimat med avseende på naturolyckor; (4) Förslag till komplettering av miljökvalitetsmål och nytt delmål; Bilagor: (1) Det svenska miljömålssystemet – en sammanfattning; (2) Utdrag ur Miljömål för Västra Götalands län. Begränsad klimatpåverkan; (3) Förändringar i Plan- och bygglagen

 • 526. Rydell, B
  et al.
  Lundström, K
  Erosion vid kuster och vattendrag. Probleminventering och kunskapsbehov2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund och syfte; (2) Problemställningar och utmaningar; (3) Vem har behov av kunskap?; (4) Kunskapsbehov; (5) Kompetensförsörjning; (6) Forskningsmiljöer i Sverige; (7) Förslag till branschgemensamt utvecklingsprogram; Bilagor: (1) Litteratur om stranderosion med SGI-medverkan; (2) Centrala myndigheter med ansvar inom strandnära områden

 • 527. Rydell, B
  et al.
  Palmgren-Magnusson, C
  Dahlöf, P
  Värmelagring i lera med värmepump för skola och sporthall i Söderköping: Projektering1986Report (Other academic)
 • 528. Rydell, B
  et al.
  Persson, H
  Blied, L
  Göta älvutredningen. Klimateffekt på vattennivåer, erosion och grundvattenförhållanden i Göta älv. Underlag till styrdokument 99ST0032012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund och syfte; (2) Klimatförändringar och hydrodynamiska beräkningar för Göta älvdalen; (3) Vattennivåer i dagens klimat; (4) Vattennivåer i framtida klimat; (5) Grundvatten och portryck; (6) Erosion; Bilagor: (1) Redovisning av grundvattensituation i sektion (V15020 vid Åkerström); (2) Typsektioner för beräkning av erosionspåverkan

 • 529. Rydell, B
  et al.
  Persson, M
  Andersson, M
  Falemo, S
  Hållbar utveckling av strandnära områden. Planerings- och beslutsunderlag för att förebygga naturolyckor i ett förändrat klimat2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Syfte och avgränsningar; (2) Möjligheter och begränsningar i strandnära områden; (3) Modell för hållbar utveckling av strandnära områden; (4) Förutsättningar / prognos för fara; (5) Konsekvenser; (6) Potentiella riskområden; (7) Strategier och alternativa skyddsåtgärder; (8) Samhällsekonomisk analys; (9) Miljökonsekvenser; (10) Underlag för fysisk planering; (11) Beslutsunderlag för åtgärder för klimatanpassning och förebyggande åtgärder

 • 530. Rydell, B
  et al.
  Rogbeck, Y
  Joelson, KG
  Gunnarsson, A
  Kvalitetsstyrning. Geoteknik och grundläggning. Inventering, åtgärdsbehov och handlingsplan1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Kvalitetsstyrning och geoteknik - en modenyck eller en nödvändighet?; (2) Rätt kvalitet; (3) Kvalitetsstyrning vid geotekniska utredningar och grundläggning; (4) Kvalitetskostnader; (5) Användning av geo-information vid planering och byggande; (6) Geotekniska kvalitetsfel och brister; (7) Upphandling och kvalitetssäkring; (8) Dokument för kvalitetsstyrning; (9) Kvalitetsstyrning i ett Europa-perspektiv; (10) Så här gör vi vidare med kvalitetsarbetet!

 • 531. Rydell, B
  et al.
  Skånes, H
  Tulldahl, M
  Wikström, S
  Laserskanning och digitala flygbilder för miljöövervakning. Kustzonen – tillämpning i Åhus2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Demonstrationsprojektet Kustzonen - tillämpning i Åhus ingår som en del inom forskningsprogrammet EMMA. Studien avser en tillämpning för strandzonen och har genomförts för ett område i Åhus i Kristianstads kommun. Syftet är att illustrera hur batymetrisk laser, topografisk laser och flygbilder kan kombineras i övergången mellan land och vatten för att ta fram kartunderlag för kustzonsplanering. Syftet har också varit att ta fram en integrerad databas över kustzonen som beskriver såväl akvatiska som terrestra biotoper, tänkt att användas både för fysisk planering och naturvård. I studien ingår även beskrivning av vilka indikatorer/kriterier som behövs för att värdera förändringar av strandzonen för bedömning av erosionsförhållanden.

 • 532. Rydell, B
  et al.
  Törnqvist, O
  Wiman, S
  Hågeryd, AC
  CoastSat. Fjärranalys med satellitbilder för uppföljning av erosion i kustområden2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Behov av information om förändringar i kustområden; (2) Satellitbilder - översiktlig beskrivning; (3) Insamling av mätdata; (4) Indikatorer för förändringsanalys; Bilagor: (1) Grundläggande information om fjärranalys; (2) Definitioner av termer vid fjärranalys

 • 533. Rydell, B
  et al.
  Öberg, M
  Geoteknisk sektorsportal. Nationell datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar. Huvudstudie2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Översikt av teknisk utformning; (2) Registerapplikation för geotekniska undersökningsområden; (3) Från GeoSuite via databas till WMS-publicering; (4) Ansvarsförhållanden; (5) Workshop; (6) Förslag till organisation; (7) Förslag till fortsatt arbete; Bilaga: (1) Ordlista

 • 534. Sandebring, H
  et al.
  Ottosson, E
  Agnesbergsskredet. Skredförebyggande åtgärder. Agnesbergsutredningen1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Utredningsuppdrag; (2) Beskrivning av Agnesbergskredet; (3) Riskbild; (4) Juridisk bedömning av ansvarsförhållandena; (5) Genomförda förstärkningsåtgärder; (6) Restriktioner och kontrollprogram; (7) Vattendom; (8) Kostnadsfördelning; (9) Underlagsrapporter

 • 535. Silfverberg, L
  Chemical determination of soil organic matter. A critical review of existing methods1957Report (Other academic)
 • 536. Silfverberg, L
  Influence of organic matter on differential thermal analysis of clays1955Report (Other academic)
 • 537. Sjöberg, SG
  et al.
  Nord, M
  Bergdahl, U
  Dimensionering av brogrundläggning. En studie av konsekvenser av övergång från Bronorm 76 till 'Bronorm 89'1992Report (Other academic)
 • 538. Sjöstedt, C
  et al.
  Löv, Å
  Olivecrona, Z
  Boye, K
  Berggren Kleja, Dan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Improved geochemical modeling of lead solubility in contaminated soils by considering colloidal fractions and solid phase EXAFS speciation2018In: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 92, p. 110-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lead (Pb) is a common contaminant in soils at e.g. mining, shooting range, and glassworks sites. In order to make reliable risk assessments and appropriate decisions on various "gentle remediation options", such as applying phosphate, compost, or zero-valent iron to soils, the binding mechanism of Pb and its speciation needs to be known. Multi-surface geochemical equilibrium models are useful tools for estimating trace metal solubility and speciation, but for Pb the predictions are often poor. This study evaluates the recent parameterization for Pb in the Visual MINTEQ code for its ability to predict the solubility of Pb at different pH values in four historically contaminated Swedish soils. As an independent validation of the model performance, the modeled solid-phase speciation was compared to measured Pb speciation retrieved using extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) spectroscopy.

 • 539. Smethurst, JA
  et al.
  Smith, A
  Uhlemann, S
  Wooff, C
  Chambers, J
  Hughes, P
  Lenart, S
  Saroglou, H
  Springman, SM
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hughes, D
  Current and future role of instrumentation and monitoring in the performance of transport infrastructure slopes2017In: Quarterly journal of engineering geology and hydrogeology, ISSN 1470-9236, E-ISSN 2041-4803, Vol. 50, p. 271-286Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Instrumentation is often used to monitor the performance of engineered infrastructure slopes. This paper looks at the current role of instrumentation and monitoring, including the reasons for monitoring infrastructure slopes, the instrumentation typically installed and parameters measured. The paper then investigates recent developments in technology and considers how these may change the way that monitoring is used in the future, and tries to summarize the barriers and challenges to greater use of instrumentation in slope engineering. The challenges relate to economics of instrumentation within a wider risk management system, a better understanding of the way in which slopes perform and/or lose performance, and the complexities of managing and making decisions from greater quantities of data.

 • 540. Stiernström, Sara
  et al.
  Wik, Ola
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Evaluation of frameworks for ecotoxicological hazard classification of waste2016In: Waste Management, ISSN 0956-053X, E-ISSN 1879-2456, Vol. 58, p. 14-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A new harmonized EU regulation for the classification of waste came into effect on 1st June 2015, in which the criteria and assessment methods for the classification of hazardous waste are harmonized with other internationally agreed-upon systems for hazard classification of chemicals (CLP). However, criteria and guidance for the assessment of ecotoxicological hazard (Hazard Property 14, HP14) are still lacking for waste classification. This paper have evaluated and compared two HP14 classification frameworks: (i) a calculation method (summation) for mixtures, and (ii) leaching tests. The two frameworks were evaluated by surveying and evaluating ecotoxicological data for Cu, Zn, K and Ca species in bottom ash from incinerated waste, together with geochemical speciation modelling. Classification based on the summation method proved to be highly sensitive to the choice of speciation and ecotoxicological classification. This results in a wide range of critical concentrations triggering hazardous classification (in particular for Cu and Zn). Important parameters governing the availability of toxic elements, such as transformation from one species to another and complexation on organic or inorganic sorbents, are not accounted for. Geochemical modelling revealed that a testing strategy built on CLP based leaching tests (liquid/solid ratio (L/S) 10,000, pH range 5.5-8.5) avoids bias and is superior to the summation method with respect to both precision and accuracy. A testing strategy built on leaching tests, designed for risk assessment purposes, (L/S ratio of 10, natural pH of the ash) severely underestimate the hazard associated with the presence of toxic compounds (Cu and Zn), while simultaneously falsely indicate a hazardousness due to the presence of non-toxic compounds (Ca and K). However, the testing methods adopted by CLP are problematic from a practical and functional point of view. To conclude, the L/S ratio and pH were found to be critical for hazard classification based on leaching test methods. Further studies are needed to develop a relevant, practical and functional testing strategy for HP14 hazardous waste classification.

 • 541. Suer, P
  et al.
  Andersson-Sköld, Y
  Blom, S
  Bardos, P
  Track, T
  Polland, M
  Environmental impact assessment of biofuel production on contaminated land - Swedish case studies2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Selection of cases; (2) Normal Swedish Salix Vinimalis cultivation procedure; (3) Scope: The methods and what they measure; (4) Inventory Karlstad oil pepot; (5) LCA-impact Karlstad oil depot; (6) Inventory Fagervik; (7) LCA-impact Fagervik; (8) Carbon footprint calculations; (9) Carbon footprint results; (10) Discussion and interpretation; Appendices: (1) Detailed inventory for Karlstad oil depot; (2) Detailed inventory for Fagervik

 • 542.
  Suer, Pascal
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Swedish Geotechnical Institute.
  Biofuel or excavation? - Life cycle assessment (LCA) of soil remediation options2011In: Biomass and Bioenergy, ISSN 0961-9534, E-ISSN 1873-2909, Vol. 35, no 2, p. 969-981Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The environmental consequences of soil remediation through biofuel or through dig and dump were compared using life cycle assessment (LCA). Willow (Salix viminalis) was actually grown in situ on a discontinued oil depot, as a phytoremediation treatment. These data were used for the biofuel remediation, while excavation and refill data were estimated from experience. The biofuel remediation had great environmental advantages compared to the ex situ excavation remediation. With the ReCiPe impact assessment method, which included biodiversity, the net environmental effect was even positive, in spite of the fact that the wood harvest was not utilised for biofuel production, but left on the contaminated site. Impact from the Salix viminalis cultivation was mainly tbrough land use for the short rotation coppice, and through journeys of control personnel. The latter may be reduced when familiarity with biofuel as a soil treatment method increases. The excavation and refill remediation was dominated by the landfill and the transport of contaminated soil and backfill.

 • 543.
  Suer, Pascal
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hallberg, Niklas
  Carlsson, Christel
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Holm, Göran
  Swedish Geotechnical Institute.
  Biogrouting compared to jet grouting: Environmental (LCA) and economical assessment2009In: Journal of Environmental Science and Health. Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, ISSN 1093-4529, E-ISSN 1532-4117, Vol. 44, no 4, p. 346-353Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to predict consequences of replacing jet grouting with biogrouting, and identify major contributors to the cost of both technologies, a large road project in Stockholm, Sweden, was used as a case study. Jet grouting had been used to seal the contact between sheet piling and bedrock, biogrouting for the same function was computed. A comparative environmental and economical assessment was carried out using life cycle assessment (LCA). The results show that biogrouting was cheaper than jet grouting and would have had lower environmental impact The major difference was the transport and use of heavier equipment for jet grouting. Biogrouting also used less water and produced less landfilled waste. However, the production of urea and CaCk for biogrouting required much energy.

 • 544.
  Suer, Pascal
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Wik, Ola
  Swedish Geotechnical Institute.
  Erlandsson, Martin
  Reuse and recycle - Considering the soil below constructions2014In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 485-486, p. 792-797Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The European Construction Products Regulation provides a life cycle based framework for the environmental assessment of construction products. Harmonised European standards for the assessment of the release of dangerous substances and for declaration of environmental performance are in progress. Risk based limit values for the protection of soil and groundwater below construction works will still bet set nationally. In this paper we review the possibilities to expand the ongoing harmonisation to include risk assessment and life cycle assessment (LCA). Based on reviews of national European limit value models (LMVs) for assessment of release to soil and groundwater, two areas for harmonisation emerge: (1) The toxicological criteria. Toxicological endpoints to protect human health and environment are similar, and data from the same toxicological data sets are used to establish acceptance criteria. (2)The emission part of LMVs. We extracted six generic construction works for granular materials. These encompass the most common choices and span the different release scenarios applied.

 • 545. Sundberg, J
  Termiska egenskaper i jord och berg1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Exempel på användningsområden; (2) Termiska egenskaper i jord och berg; (3) Termiska egenskaper - några viktiga faktorer; (4) Metoder för bestämning av termiska egenskaper; (5) Jord- och bergarter

 • 546. Sundberg, J
  Thermal properties of soils and rocks. Diss1988Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Experimental probe methods for determining thermal properties; (2) Theoretical methods for determining thermal properties; (3) Thermal properties of rocks and soils

 • 547.
  Svahn, Victoria
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Fallsvik, Jan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Falemo, Stefan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Kostnadsnyttoanalys för förebyggande åtgärder mot skred och ras2010In: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, no 4, p. 34-39Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att beräkna skredrisk måste skredsannolikheten och skredkonsekvenserna vägas samman. I tre fallstudier har kostnadsnyttoanalys genomförts för utförande av preventiva åtgärder mot jordskred för olika bebyggda slänter mot vattendrag i Sverige med hänsyn av klimatförändringens inverkan. Metoden bedöms kunna tillämpas vid stabilitetsutredningar så att faktorerna klimatförändring, skredsannolikhet och skredkonsekvenser belyses, som sedan vägs mot åtgärdskostnader samt den reducerade sannolikheten för skred efter dessa åtgärder.

 • 548. Svedberg, Bo
  et al.
  Batman, Matthew
  Holm, Göran
  Swedish Geotechnical Institute.
  Miljösmart och kostnadseffektiv hantering av förorenade muddermassor2009In: Svensk Hamntidning, no 3, p. 18-19Article in journal (Other academic)
 • 549. Svedberg, Bo
  et al.
  Holm, Göran
  Swedish Geotechnical Institute.
  Lundberg, Karin
  Knutsson, Sven
  Förorenade muddermassor kan med fördel användas. Hållbar hantering av förorenade sediment (SMOCS) - ett EU-projekt (Baltic Sea Region)2011In: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 103, no 1, p. 41-44Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det EU-finansierade projektet, Sustainable Management of Contaminated Sediments (SMOCS), kommer en vägledning för hantering av förorenade sediment att arbetas fram. Deltagande partners är institut, universitet och hamnar i Sverige, Finland, Litauen, Polen och Tyskland. Statens geotekniska institut (SGI) är projektledare. Projektet har ett brett stöd av sjöfartsverk, departement, miljömyndigheter och andra universitet och institut i sju länder runt Östersjön, samt av Helsinki Commission. Baltic Marine Environment Protection Commission (Helcom).

 • 550. Svensson, M
  et al.
  Möller, B
  Geophysics in soil mechanics - in situ shear moduli determined by SASW-technique and more traditional geotechnical methods2001Report (Other academic)
891011121314 501 - 550 of 713
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf