Change search
Refine search result
891011121314 501 - 550 of 763
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 501. Pusch, Roland
  Investigation of clay microstructure by using ultra-thin sections1966Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 502. Pusch, Roland
  Technique for investigation of clay microstructure1968Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 503. Pusch, Roland
  Ultrasonic dispersion of clay suspensions1966Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 504. Rankka, Karin
  Kvicklera - bildning och egenskaper. Litteraturstudie2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Kvicklera; (2) Leras beståndsdelar; (3) Bildning av kvicklera; (4) Geotekniska egenskaper hos kvicklera; (5) Exempel på kvicklereförekomst vid några olika försöksplatser

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 505. Rankka, Karin
  et al.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Hultén, Carina
  Larsson, Rolf
  Leroux, Virginie
  Dahlin, Torleif
  Quick clay in Sweden2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Processes leading to formation of quick clay; (2) Geological and hydrogeological conditions for formation of quick clay nature; (3) Mapping of quick clay formations by geotechnical and geophysical methods

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 506. Rankka, Karin
  et al.
  Fallsvik, Jan
  Stability and run-off conditions - Guidelines for detailed investigation of slopes and torrents in till and coarse-grained sediments2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Destructive mass movements; (2) General description for guidelines on detailed investigations; (3) Slope stability analysis, (4) Run-off conditions; (5) Precipitation; (6) Masses transported by a debris flow; (7) Field investigation in torrents; (8) Documentation of the detailed investigation

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 507. Rankka, Karin
  et al.
  Rankka, Wilhelm
  Mekanismer vid stranderosion2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Stranderosion - vad är det?; (2) Hur ser våra stränder ut?; (3) Vilka krafter påverkar våra stränder?; (4) Vad leder krafterna till?; (5) Hur påverkas stränder av mänsklig aktivitet?; (6) Hur kan man mäta och modellera det som påverkar våra stränder?; (7) Hur kan man mäta och modellera förändringar hos våra stränder?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 508.
  Rankka, Wilhelm
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Holmén, Martin
  Swedish Geotechnical Institute.
  Laboratory study of repeated cyclic loading of soft clays2017In: Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Seoul, Korea, 17-22 September, 2017 / [ed] Lee, W, Lee, JS, Kim, HK, Kim, DS, Seoul: Korean Geotechnical Society , 2017, p. 497-500Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A laboratory study was performed of how soft clays respond to repeated sequences under cyclic loading. Two types of soft Swedish clays were tested in a triaxial cell. Each load sequence consisted of a number of stress-controlled load-cycles during undrained conditions, equalization of pore water pressure and subsequent draining. The frequency of axial stress variation during cyclic loading was 0.1 Hz. The tested clays were normally consolidated and had a low to medium plasticity, a low to very low undrained shear strength and a medium to high sensitivity. For two of the tests, where the cyclic loading of each sequence had been interrupted for draining well before the increment per cycle of the cyclic average of axial strain had started to increase, the value of the increment decreased with number of sequence. It was concluded that the capacity of the clays to withstand cyclic loading increased during these tests.

 • 509. Rankka, Wilhelm
  et al.
  Löfroth, Hjördis
  Dehlbom, Björn
  Markunderbyggnaders egenskapsförändringar med klimatlaster. BIG A2017-282019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Uppgraderingar av det befintliga väg- och järnvägsnätet sker årligen, exempelvis för att öka kapaciteten eller kvaliteten och minska underhållet. Kontinuerligt underhåll av väg- och järnvägsnätet utförs som förebyggande underhåll eller som avhjälpande underhåll. Dessa åtgärder påverkas av geokonstruktionernas funktion dvs. dess egenskaper. Kunskapen om befintliga konstruktioners egenskaper är grunden för tillståndsbedömning, planerat effektivt underhåll och för att kunna projektera relevanta ombyggnadsåtgärder. Klimatförändringar kan förändra geokonstruktionernas egenskaper. Detta kan exempelvis bero på förändrad (minskad eller ökad) regnintensitet, vattennivå, grundvattennivå samt förändrade tjälnings- och tiningsförhållanden, kyla och snödjup. Målsättningen med detta projekt inom Trafikverkets forskningsprogram BIG (Branschsamverkan i grunden) är att en bedömning av egenskapsförändringar på grund av olika klimatförutsättningar ska kunna göras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 510. Rehnman, Sven-Erik
  Bärförmåga hos släntberg vid statisk belastning av bergspets. Resultat från modellförsök1968Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 511. Rihm, Thomas
  Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier. Information och råd2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Publikationen syftar till att fördjupa kunskaperna om äldre nedlagda deponier och till att utgöra ett komplement till Naturvårdsverkets rapport 4918 "Metodik för inventering av förorenade områden" (MIFO-handboken). Målsättningen är att främja kommunernas och länsstyrelsernas arbete med inventering, riskbedömning och riskklassning av nedlagda deponier, samt att möjliggöra likvärdiga bedömningar och underlätta för tillsynsmyndigheterna att fokusera på arbetet med nedlagda deponier.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 512. Rihm, Thomas
  Sorptions- och markfilter för deponier - Förstudie2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Generella krav på skyddsnivå; (2) Deponier som berörs; (3) Vilka ämnen eller grupper av ämnen bör prioriteras?; (4) Förväntade lakvattenmängder och filterstorlekar; (5) Olika typer av filter och sorbenter; (6) Slutsatser; (7) Förslag till fortsatt utveckling

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 513. Rihm, Thomas
  et al.
  Arm, Maria
  Lagerkvist, Anders
  Effekter av samhällets säkerhetsarbete inom deponering. Slutrapport från ESS-projektet, delområde deponiolyckor2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Deponering; (2) Identifierade säkerhetsåtgärder; (3) Kompletterande undersökningar; (4) Kostnad/nytta-bedömning; (5) Brister i dagens säkerhetsarbete och förslag på förbättringar; Bilagor: (A) Lagstiftning och regelverk med direkt koppling till deponering; (B) Enkät om olyckor på deponier (för kalenderåren 2009, 2010 och 2011)

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 514. Rihm, Thomas
  et al.
  Göransson, Gunnel
  Impact of Climate Change on the Quality of Urban and Coastal Waters - Diffuse Pollution (diPol). Case site Göteborg, Sweden. Urban groundwater impact2012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 515. Rinkert, Arne
  Earth pressure from friction soils. A report on half scale tests1959Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 516. Rogbeck, Jan
  Secondary and feeder road development programme for Zimbabwe, 3: Literature study. Material: Laboratory and in-situ testing1986Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 517. Rogbeck, Jan
  et al.
  Bengtsson, Per-Evert
  Larsson, Rolf
  Rogbeck, Yvonne
  Westberg, Gunnar
  Deponiers stabilitet. Vägledning för beräkning2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Sluttäckning; (2) Skjuvhållfasthet; (3) Bestämning av skjuvhållfasthet; (4) Deponiers stabilitet; (5) Slutsatser och rekommendationer; (6) Begreppsförklaringar; Bilagor: (1) SGI:s beräkningsmodelll för stabilitet i deponislänter; (2) Beräkningsexempel

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 518. Rogbeck, Yvonne
  Parameterstudie avseende sättningsberäkningar i lera1990Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 519. Rogbeck, Yvonne
  Svealandsbanan. Funktionsuppföljning av kalkcementpelarförstärkning1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Förutsättningar; (2) Egenskaper KC-pelare; (3) Uppföljningsområde; (4) Mätresultat från uppföljningsområdet; (5) Sättningsberäkningar; (6) Slutstaser och rekommendationer

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 520. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Bertilsson, Rebecca
  Hedfors, Jim
  Hågeryd, Ann-Christine
  Helgesson, Helena
  Kiilsgaard, Ramona
  Lind, Bo
  Geokalkyl för planering av bebyggelse i tidiga skeden. Metodbeskrivning2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Uppdrag och bakgrund; (2) Nytta och användning av systemet; (3) Arbetsprocessen; (4) Metodbeskrivning - utförande; (5) Geotekniska faktorer som kan påverka geokalkylen; (6) Miljöföroreningar från tidigare verksamhet; (7) Klimatpåverkan; (8) Andra faktorer som påverkar kalkylen; Bilagor: (1) Ingående poster i kostnadsberäkningen; (2) Checklista för tidiga planeringsskeden

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 521. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Cristensen, Jimmy Wael
  Johansen, Öivind
  Johansson, Ulrika
  Rathmayer, Hans
  Test methods for durability of geomembranes. Stage 1: Inventory and evaluation of existing test methods. Final report1994Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Chemical effects; (2) Biological effects; (3) Mechanical effects; (4) Thermal effects; (5) Stress cracking; (6) Ageing tests; (7) Detection and investigation of leaks and seames; (8) Plan for future work in NORDTEST

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 522. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Larsson, Lennart
  Åhnberg, Helen
  Rodenstam, Sten
  Kalkrik aska som bindemedel i markstabilisering2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Användningsområde markstabilisering; (2) Tillverkningsprocessen; (3) Ekonomi; (4) Teknisk dimensionering; (5) Förenklad miljöbedömning; (6) Genomförda undersökningar; (7) Utvärdering av resultat; Bilagor: (1) Produktblad Nordkalk Terra E; (2) Sammanställningar av laboratorieundersökningar och pelarprovningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 523. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Lindmark, Per
  Johansson, Ulrika
  Geosynteter. Beständighet och provningsmetoder. Förstudie1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Geosynteter i anläggningsverksahhet; (2) Beständighet hos geosynteter; (3) Provningsmetoder; (4) Förslag till forskning och utveckling i Sverige

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 524. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Löfroth, Hjördis
  Persson, Håkan
  Baltic Challenges and Chances for local and regional development generated by Climate Change - Tools for soil movements (landslides and erosion)2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Baltic climate general toolkit; (2) Modelling tools for soil movements; (3) Climate and vulnerability analyses - the SGI methods for assessing soil movements; (4) Examples from Sweden; (5) Risk analysis and management for European roads; Appendices: (1) Questionnaire about tools / models for soil movements; (2) List of participants in Baltic Climate and their tools / models; (3) List of other organisations tools / models

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 525.
  Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Rydell, Bengt
  Swedish Geotechnical Institute.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Swedish Geotechnical Institute.
  Tools for natural hazard management in a changing climate2013In: Challenges and Innovations in Geotechnics: Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, 2-6 September, 2013 / [ed] Delage, P, Desrues, J, Frank, R, Puech, A, Schlosser, F, Paris: Presses des Ponts, 2013, Vol. 4, p. 3247-3250Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper will give an overview of some existing tools and models that can be used for risk analyses due to natural hazards (landslides, erosion and consequences of flooding) in a changing climate. Tools from several countries have been investigated by a literature survey and a questionnaire. A more comprehensive tool developed by Swedish Geotechnical Institute (SGI) will be presented more in detail. A compilation of tools has been carried out in the project "Baltic Climate", funded by the EU Baltic Sea Region Programme 2007-2013 and its partners. The investigation shows that there is a general lack of tools for soil movements in the countries in the Baltic Sea Region and that most of the existing ones don´t take climate change into consideration. The paper will present a model that can be used separately or as a complement to more general tools for spatial planning. The tool for soil movements considers the consequences of flooding, landslides and erosion in a changing climate and it can be used on both regional and local levels. The tool is described as a general method with examples from municipal level. The SGI tool has been used in several practical cases both on a regional and local level.

 • 526. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Serban, Radu
  Uppföljning av armerade stödmurar - Norra Länken, Linköping1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Rörelsemätningar; (2) Töjningsmätningar; (3) Kontroll av fyllnadsmaterial; (4) Dimensionering av syntetarmering

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 527.
  Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Svedberg, Bo
  Håkansson, N
  Use of alternative materials in civil engineering - Handbooks, experiences and future development in a Swedish context2012In: WASCON 2012 - Towards Effective, Durable and Sustainable Production and Use of Alternative Materials in Construction: Proceedings of the 8th International Conference on Sustainable Management of Waste and Recycled Materials in Construction / [ed] Arm, M, Vandecasteele, C, Heynen, J, Suer, P, Lind, B, Linköping: ISCOWA , 2012, p. 1-12Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In early 2000 and during some years forward the transport administrations in Sweden and Norway and several material suppliers as well as authorities initiated and performed works in order to develop handbooks on the use of alternative materials such as waste and by-products. Do the handbooks and guidance documents change the use of alternative materials? Are there technical or environmental issues that need to be further elaborated to either promote or limit the use? Are there any key success factors where the provided guidance has supported the key stakeholders? In this paper the authors give an overview on the work performed upon a Stakeholder opinion assessment. All in all the study indicates that co-operation, communication and information are key factors for a successful use of alternative materials. A key baseline is that the material provides good technical function to the end-user. With good quality assurance of such materials, an improved material supplier perspective on client needs, an open mind to development of new constructions, a developed use of life cycle per-spective in practice and a policy on assessment of hazardous substances and resource aspects is a key for optimizing the future material supply for the built society.

 • 528. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Tränk, Roland
  Funktionsuppföljning av kalk- och kalk/cementpelare. E4 delen Lövstad-Norrköping, Östergötlands län1995Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 529. Rosén, Bengt
  Prognoser av grundvattennivåer / portryck. Etapp 1: Jämförande beräkningsexempel med Lathunden och HBV-modellen1991Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 530. Rosén, Bengt
  Radonavgång från torvaska1985Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 531. Rosén, Bengt
  Samband klimatdata - jordrörelser, Norsälven1982Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 532. Rosén, Bengt
  Utveckling av apparat för mätning av radonexhalation1985Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 533. Rosén, Bengt
  et al.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Starzec, Peter
  Emissioner från bränder - Spridning till mark och vatten2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Miljörisker till följd av brand - fokus på mark och vatten; (2) Spridning i mark och vatten; (3) Modellverktyg; (4) Modellering av spridning i mark och vatten till följd av brand; (5) Grundvattenströmning - Demonstration från modelleringsförsök med GMS; (6) Ytvattenströmning; (7) Platsspecifik bedömning av spridning i mark - Fallstudie Nolåns dalgång och beräkning med Bioscreen

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 534. Rosén, Bengt
  et al.
  Ek, Britt-Marie
  Ek, John
  Mattson, Håkan
  Radon i bostäder. Markradonhaltens betydelse för riskklassificering1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Markradonklassificering; (2) Mätlokaler; (3) Mätmetoder; Bilagor: (A) Slaka; (B) Börje; (C) Statistisk undersökning; (D) Fotobilaga

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 535. Rosén, Bengt
  et al.
  Gabrielsson, Anna
  Fallsvik, Jan
  Hellström, Göran
  Nilsson, Gunnel
  System för värme och kyla ur mark. En nulägesbeskrivning2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Värme- och kylasystem med och utan värmepump; (2) Geologiska och geotekniska förutsättningar i Sverige; (3) Markvärmeväxlare; (4) Installation horisontella markvärmeväxlare; (5) Installation spiralformad markvärmeväxlare – Slinky; (6) Installation vertikala markvärmeväxlare; (7) Markvärmeväxlares termiska prestanda; (8) Dimensionering; (9) Drift och underhåll; (10) Ekonomisk analys; (11) Markvärme och miljö

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 536. Rosén, Bengt
  et al.
  Gabrielsson, Anna
  Hellström, Göran
  Nilsson, Gunnel
  System för värme och kyla ur mark - Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Demonstrationsobjekt - Förutsättningar och teknisk installation; (2) Demonstrationsobjekt - Uppföljning och resultat under drift; (3) Demonstrationsobjekt - Utvärdering och beräkning av optimal kollektorlängd; Bilagor: (1) Produktblad BioetanoL Svedol KBS Bio+; (2) Jordartsbestämning, vattenkvot, kornstorleksfördelning och densitet; Flistad, Motala resp. Lidingö; (3) Regionala grundvattennivåer; Flistad, Motala resp. Lidingö; (4) Beräkning av värmeledningsförmåga, värmekapacitet och latent värme; (5) Mätdata grundvattennivåer och vattenmättnadsgrad; Flistad resp. Motala; (6) Dimensionering av slinkykollektor; (7) Dimensionering av tvåslangskollektor

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 537. Rosén, Bengt
  et al.
  Lindmark, Alf
  Hågeryd, Ann-Christine
  Nord, Camilla
  Markradondatabank1990Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 538. Rosén, Bengt
  et al.
  Paulsson, Helena
  Hydrogeologisk modellering med GMS. Handledning för användare1999Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 539. Rydell, Bengt
  Geoteknik i det nationella miljömålsarbetet2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Syfte och avgränsning; (2) Det svenska miljömålsarbetet; (3) Geoteknik i miljömålen; (4) Genomförande av miljömålsarbetet; (5) Förslag till SGI:s fortsatta arbete

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 540. Rydell, Bengt
  Kvalitetsstyrning - geoteknik och grundläggning1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Geoteknisk kvalitetsstyrning i en byggsektor under förändring; (2) Branschgemensam kvalitetsutveckling; (3) Behörig fältgeotekniker för geotekniska fältarbeten; (4) Förslag till fortsatt arbete

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 541. Rydell, Bengt
  Nationell databas för geotekniska undersökningar - Förstudie2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Behov och nytta; (2) Databaser med geoteknisk/geologisk information; (3) Förslag till nationell databas för geotekniska undersökningar (GDB); (4) Intressenter och finansiering; (5) Förslag till fortsatt arbete; Bilagor: (1) Underlag för bedömning av kostnadsbesparingar med en nationell databas för geotekniska undersökningar; (2) Insamling och lagring av geoteknisk och geologisk information; (3) Standarder för geografisk information; (4) Skiss till uppbyggnad och kostnader för nationell databas för geotekniska undersökningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 542. Rydell, Bengt
  Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (I) Syfte och målgrupper; (II) Genomförande: (1) Gemensamt för seminarierna; (2) Seminariet i Göteborg; (3) Stockholm; (4) Härnösand; (5) Skellefteå; (III) Sammanfattande kommentarer

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 543. Rydell, Bengt
  SGI:s samordningsansvar för stranderosion2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inventering av tidigare arbete; (2) Stranderosion - begrepp och avgränsning; (3) Integrerad förvaltning av kustområden; (4) Omvärldsanalys - intressenter och aktörer; (5) Kompetensbehov; (6) Finansiering av åtgärder; (7) Roll och arbetsuppgifter inom stranderosion; (8) Organisation; (9) Handlingsplan

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 544. Rydell, Bengt
  et al.
  Angerud, Per
  Hågeryd, Ann-Christine
  Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Kartor2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Kartor över kända erosionsförhållanden och förutsättningar för erosion; (2) Register över karterade kommuner i alfabetisk ordning

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 545. Rydell, Bengt
  et al.
  Angerud, Per
  Hågeryd, Ann-Christine
  Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Metodik och redovisning2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Struktur och metodik för inventering; (2) Insamling av data; (3) Lagring av data; (4) Redovisning av information; Bilagor: (1) Enkät till kommunerna; (2) Förklaring till enkät "Inventering av stranderosion"; (3) Databashanteraren; (4:1) Malmö, Vellinge och Trellborgs kommuner - Redovisning av kända erosionsförhållanden; (4:2) Malmö, Vellinge och Trellborgs kommuner – Översiktlig kartläggning av erosionsförutsättningar; (5) Utvärdering av pilotstudien och förslag till fortsatt arbete

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 546. Rydell, Bengt
  et al.
  Angerud, Per
  Hågeryd, Ann-Christine
  Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Underlagsmaterial2005Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 547. Rydell, Bengt
  et al.
  Arvidslund, Ola
  Fallsvik, Jan
  Undersökningar i strandnära områden - Mätning av topografi och batymetri. Tillämpning för erosion och släntstabilitet2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Strategier och principer för mätningar i strandnära områden; (2) Undersökningsmetoder; (3) Fjärranalys och flygbaserade metoder; (4) Flygbaserade metoder; (5) Markbaserade metoder; (6) Tillstånd för mätningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 548. Rydell, Bengt
  et al.
  Bergman, Ramona
  Lerman, Peggy
  Hållbar utveckling av kustområden. Integrerad förvaltning och samspel mellan hav och land2012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 549. Rydell, Bengt
  et al.
  Blied, Linda
  Göta älvutredningen. Beräkningsförutsättningar för erosion vid stabilitetsanalys2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Utgångspunkter; (2) Principer för erosionspåverkan i stabilitetsutredningar; (3) Beräkningsförutsättningar; Bilaga: (1) Erosionsförhållanden 2100

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 550. Rydell, Bengt
  et al.
  Blied, Linda
  Hedfors, Jim
  Hågeryd, Ann-Christine
  Turesson, Stefan
  Metodik för översiktlig kartering av risker för stranderosion2012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
891011121314 501 - 550 of 763
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf