Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 767
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51. Bastani, Mehrdad
  et al.
  Persson, Lena
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Smith, Colby A
  Schälin, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Analysis of ground geophysical, airborne TEM, and geotechnical data for mapping quick clays in Sweden2017In: Landslides in sensitive clays: From research to implementation / [ed] Thakur, V, L'Heureux, JS, Locat, A, Cham: Springer , 2017, p. 463-474Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Airborne transient electromagnetic (ATEM) data for mapping clay areas are acquired in four areas in Sweden. The resistivity models from the inversions of ATEM data are compared to the existing geotechnical, geological and ground geophysical data in one of the areas at Slumpån located in the Göta River valley. The ATEM models reveal information about layering and thickness of the sediments, the river depth and bedrock undulations. The estimated resistivities at the known locations of quick clays are within the range of 8-40 ohmm. The variation is dependent on the type of the surrounding sediments and the leaching process. The resistivity models have a limited resolution and must always be integrated with geotechnical and geological information for a confident and precise interpretation that leads to a realistic model. The method can be utilized as an effective tool prior to planning of any detailed and costly ground geotechnical investigations.

 • 52. Belfrage, Johan
  Horisontalarmerade fyllningar på lös jord1981Report (Other academic)
 • 53.
  Bendz, David
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Tiberg, Charlotta
  Swedish Geotechnical Institute.
  Berggren Kleja, Dan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Toomväli, Cecilia
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hågeryd, Ann-Christine
  Swedish Geotechnical Institute.
  Ndayikengurukiye, Godefroid
  Swedish Geotechnical Institute.
  Ohlsson, Yvonne
  Swedish Geotechnical Institute.
  Alwmark, Carl
  Kisaskans kemi2015In: Geologiskt forum, ISSN 1104-4721, Vol. 22, no 86, p. 14-15Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns många hundratusentals ton kisaska på gamla industriområden där svavelsyratillverkning för pappersbruken ägt rum.

 • 54. Bengtsson, PE
  et al.
  Johansson, L
  Development of methods for settlement calculations. Analysis of two test embankments using the CESAR-LCPC program1999Report (Other academic)
 • 55. Bengtsson, Per-Evert
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Olsson, Lars
  Ouacha, Monica
  Petersson, Eva
  Statistiskt beräknade partialkoefficienter till Nybyggnadsregler för geokonstruktioner. Etapp 1 - en förstudie1993Report (Other academic)
 • 56. Bergau, Werner
  Measurements in grain silos during filling and emptying1959Report (Other academic)
 • 57. Bergdahl, Karin
  et al.
  Cederbom, Charlotte
  Göransson, Gunnel
  Prioritering av områden för skredriskanalys. Klimatanpassningsanslag 20132013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att skredriskkarteringarna ska ge så stor samhällsnytta som möjligt så har SGI studerat de tidigare identifierade vattendragsområden (Slutrapport: Nyttiggörande av material från Göta älvutredningen, SGI 2012) närmare och tagit fram en inbördes prioriteringsordning. Prioriteringen har gjorts i två steg: (I) statistisk analys av förutsättningar för skred, möjliga konsekvenser av skred samt förväntad klimatpåverkan med två olika metoder baserat på ett antal specificerade kriterier; (II) sammanvägning av resultatet från den statistiska analysen och andra samhällsaspekter som är viktiga i sammanhanget. Baserat på resultatet från den statistiska analysen så har områdena rangordnats från 1-12. Ångermanälven får högst rangordning sammanlagt. Därefter kommer områdena Säveån, Umeälven och Dalälven A med något varierande inbördes ordning. Beroende på osäkerheter och ojämnhet i data kan endast en relativ ordningsföljd ges, observera att samtliga områden bedöms viktiga att skredriskkartera ur ett samhällsperspektiv. Efter en sammanvägning med andra samhällsaspekter blir rekommendationen att Ångermanälven, Säveån och Norrströms utlopp är de mest angelägna att skredriskkartera före övriga vattendrag.

 • 58. Bergdahl, Karin
  et al.
  Odén, Karin
  Landslide risks in a changing climate - The Nors River valley. Part 1: Map report and summary of results2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Landslide risk analysis along the Nors River valley – in brief; (2) Landslide risks in Nors River valley; (3) Reducing landslide risk; Appendices: (1) Overview of map charts; (2) Probability maps; (3) Consequence maps; (4) Landslide risk maps

 • 59. Bergdahl, Karin
  et al.
  Odén, Karin
  Skredrisker i ett förändrat klimat - Norsälven. Del 1: Kartredovisning och sammanfattning av resultat2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Skredriskanalys Norsälven - i korthet; (2) Skredrisker i Norsälvens dalgång; (3) Minskning av skredrisk; Kartbilagor: (1) Bladindelning; (2) Sannolikhetskartor; (3) Konsekvenskartor; (4) Skredriskkartor

 • 60. Bergdahl, Karin
  et al.
  Odén, Karin
  Löfroth, Hjördis
  Göransson, Gunnel
  Jönsson, Åsa
  Kiilsgaard, Ramona
  Skredrisker i ett förändrat klimat - Norsälven. Del 2: Metod för kartläggning2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund; (2) Utredningens genomförande; (3) Klimat; (4) Geologi; (5) Geoteknik; (6) Yt- och grundvattenförhållanden; (7) Erosion; (8) Stabilitetsberäkningar; (9) Sannolikhetsanalys; (10) Konsekvensanalys; (11) Analys av skredrisker; (12) Åtgärdsbehov och klimatanpassning; Bilaga: (1) Inventerade geotekniska utredningar

 • 61.
  Bergdahl, Karin
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Odén, Karin
  Swedish Geotechnical Institute.
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Jönsson, Åsa
  Swedish Geotechnical Institute.
  Kiilsgaard, Ramona
  Swedish Geotechnical Institute.
  Landslide risks in a changing climate, Nors River pilot study area2016In: Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting, NGM 2016, Reykjavik, Iceland, 25-28 May, 2016, Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society , 2016, p. 1193-1202Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish Geotechnical Institute (SGI) is commissioned by the Swedish government to perform risk assessment for landslides within the national climate change adaptation allowance. Our commission includes mapping the risks in present and future climate conditions. Making use of material from the previously completed Göta River valley Investigation (GRI), SGI identified and prioritized Swedish watercourses for landslide risk mapping (Bergdahl et al in 2013). The Nors River valley was chosen as a pilot area for the development of a simplified methodology for landslide risk mapping. The investigation along the river is based on the methodology that was developed within the GRI. It aims to provide a sufficient basis for planners in municipalities and county administrative boards in their work with prioritization and preparation of adaptation measures. Methodological development has been carried out in order to reduce the costs of investigation and to simplify the interpretation of the maps, thereby increasing the societal relevance and usability of the results. The landslide risk analysis along the Nors River valley has resulted in a comprehensive overview of the risk of landslides in the present and future climate, for built-up as well as yet undeveloped land and areas with vital infrastructure. The methodology for risk mapping, that has been developed, is applicable for landslide risk mapping along other streams and river valleys. The resulting maps are made available in a free GIS Webb application, accustomed to the users of the information.

 • 62. Bergdahl, Ulf
  et al.
  Eriksson, Ulf
  Bestämning av jordegenskaper med sondering - en litteraturstudie1983Report (Other academic)
 • 63. Bergdahl, Ulf
  et al.
  Fogelström, Rolf
  Larsson, Karl-Gustaf
  Liljekvist, Per
  Förebyggande av sättningar i ledningsgravar - en förstudie1979Report (Other academic)
 • 64. Bergdahl, Ulf
  et al.
  Hult, Gunnar
  Ottosson, Elvin
  Belastningsförsök på plattor grundlagda i friktionsjord för bestämning av jords deformationsegenskaper. Försök vid Albysjön, Fittja1986Report (Other academic)
 • 65. Bergdahl, Ulf
  et al.
  Hult, Gunnar
  Ottosson, Elvin
  Belastningsförsök på plattor grundlagda i friktionsjord för bestämning av jords deformationsegenskaper. Försök vid SGI:s provfält - Kolbyttemon, Linköping1984Report (Other academic)
 • 66. Bergdahl, Ulf
  et al.
  Hult, Gunnar
  Ottosson, Elvin
  Spread footings in sands. Calculation of bearing capacity and settlements1986Report (Other academic)
 • 67. Bergdahl, Ulf
  et al.
  Lindahl, Annika
  Ouacha, Monica
  Bro över Öre älv vid Skarda, Väg 353 Bjurholm – Lycksele. Sättningsuppföljning av bro2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund och syfte; (2) Geotekniska undersökningar; (3) Geologiska och geotekniska förhållanden; (4) Beskrivning av bro; (5) Uppföljningar; (6) Nya beräkningar; (7) Jämförelse av sättningsförlopp; Bilagor: (A) CPTU-sonderingen, Borrhål, 1, Västra stödet; (B) CPTU-sondering, Borrhål 4, Östra stödet; (C) Resultat av laboratorieundersökningar

 • 68. Bergdahl, Ulf
  et al.
  Möller, Björn
  Utveckling av hejarsonderingsmaskin. Hejarsond för jordparameterbestämning. Resultat av ett utvecklingsprojekt1980Report (Other academic)
 • 69. Bergdahl, Ulf
  et al.
  Olsson, Connie
  Ouacha, Monica
  Kontrollberäkning av Eurocodes. Grundläggning /ENV 1991-1 Basis of Design; ENV 1997-1-1, General rules for geotechnical design/1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Beräkningsförutsättningar; (2) Sammanfattning av beräkningsresultat; (3) Beskrivning av exemplet; (4) Exempel: Grundläggning på friktionsjord; (5) Grundläggning på berg

 • 70. Bergdahl, Ulf
  et al.
  Sällfors, Göran
  Geotekniska undersökningar i fält1984Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Sonderingsmetoder; (2) Provtagningsmetoder; (3) In situ-provning; (4) Grundvattenmätningar; (5) Redovisning av fältundersökningsresultat; (6) Metoder för kontroll och uppföljning; Bilagor: Svenska Geotekniska Föreningens beteckningsblad

 • 71. Bergdahl, Ulf
  et al.
  Tränk, Roland
  Korrosionsskyddande beläggningar på stålpålar i jord - Provning och reptålighet2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Program för undersökningarna; (2) Genomförande av försöken; (3) Resultat av undersökningarna; (4) Analys av resultaten; Bilagor: (1) Påltyper, dimensioner, stålkvalitet och beläggningskvalitet; (2) Fält- och laboratorieundersökningar. Provplats Universitetsområdet, Linköping; (3) Skikttjockleksmätningar och skadebedömning före pålslagning samt efter pålslagning och uppdragning; (4) Pålslagningsprotokoll; (5) Skikttjockleksmätningar m m efter uppdragning av pålar; (6) Jämförelser mellan skikttjocklekar före och efter pålslagning; (7) Noterade skador på pålar efter uppdragning

 • 72. Bergenståhl, Lovisa
  Temperaturens inverkan på leras egenskaper. Resultat av triaxialförsök vid olika temperaturer1993Report (Other academic)
 • 73. Bergenståhl, Lovisa
  et al.
  Lehtmets, Marti
  Sundberg, Jan
  Försöksfält för högtemperaturlagring i lera. Förprojektering1990Report (Other academic)
 • 74. Bergenståhl, Lovisa
  et al.
  Magnusson, Caroline
  Rydell, Bengt
  Dahlöf, Peter
  Värmepumpanläggning med värmelager i lera för skola och sporthall i Söderköping. Mätning och utvärdering. Delrapport 1 1987-19891990Report (Other academic)
 • 75. Berggren, Bo
  et al.
  Bengtsson, Per-Evert
  Anvisningar för dimensionering, utförande och kontroll av prylprintar1986Report (Other academic)
 • 76. Berggren, Bo
  et al.
  Fallsvik, Jan
  Riskvärdering av slänters stabilitetsförhållanden1991Report (Other academic)
 • 77. Berggren, Bo
  et al.
  Fallsvik, Jan
  Stability of slopes in clay. A description of a risk evaluation method1991Report (Other academic)
 • 78. Berggren, Bo
  et al.
  Fallsvik, Jan
  Hintze, Staffan
  Stille, Håkan
  Lerslänters stabilitetsförhållanden. Riskvärdering och beslutsteori. Förslag till metod för riskvärdering1991Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Stability conditions in clay slopes. Risk assessment and decision theory. Risk assessment method - proposal

 • 79. Berggren Kleja, Dan
  et al.
  Ohlsson, Yvonne
  Kunskapsläge och förutsättningar för återvinning av metaller i förorenade massor2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För områden som är förorenade med höga metallkoncentrationer kan återvinning av metallerna potentiellt vara ett mer miljömässigt hållbart alternativ än att flytta de förorenade massorna till en deponi. Idén att återvinna metaller från förorenade områden anses god och har stor acceptans i ett internationellt perspektiv. I riktlinjer som utgivits av amerikanska Environmental Protection Agency, EPA, anges återvinning av metaller exempelvis som ett förstahandsval i fall då det är möjligt. Samtidigt finns det en rad hinder av såväl ekonomisk som teknisk natur. Vårt syfte med denna kunskapssammanställning är att: (1) Översiktligt inventera genomförda projekt nationellt och internationellt; (2) Sammanställa och utvärdera befintliga tekniker när det gäller återvinning av metaller från förorenad mark; (3) Inventera möjligheter och hinder att i framtiden återvinna metaller från förorenade jord i större omfattning.

 • 80. Bergman, Ramona
  et al.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Fallsvik, Jan
  Hultén, Carina
  Elliot, AnnLouise
  Measures for climate change in Sweden. Altered rainfall and sea levels2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Planning and monitoring; (2) Resistance; (3) Resilience; (4) Domestic measures

 • 81. Bergman, Ramona
  et al.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Fallsvik, Jan
  Hultén, Carina
  Elliot, AnnLouise
  Åtgärdsförslag vid ett förändrat klimat i Sverige. Förändrad nederbörd och vattenståndsnivåer2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Planering och uppföljning; (2) Resistance; (3) Resilience; (4) Åtgärder för enskilda fastigheter och i hemmet

 • 82. Bergman, Ramona
  et al.
  Suer, Pascal
  Säkra vägar i nytt klimat. Jämförande livscykelanalys mellan aska och grus i skogsbilväg2011Report (Other academic)
 • 83. Bernander, Stig
  et al.
  Kullingsjö, Anders
  Gylland, Anders S
  Bengtsson, Per-Evert
  Swedish Geotechnical Institute.
  Knutsson, Sven
  Pusch, Roland
  Olofsson, Jan
  Elfgren, Lennart
  Downhill progressive landslides in long natural slopes: triggering agents and landslide phases modeled with a finite difference method2016In: Canadian geotechnical journal (Print), ISSN 0008-3674, E-ISSN 1208-6010, Vol. 53, no 10, p. 1565-1582Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A large landslide in Tuve (Gothenburg, Sweden, 1977) initiated the development of a model for slope stability analysis taking the deformation-softening of soft sensitive clays into consideration. The model studies triggering agents and five phases in progressive slope failure are identified: (1) in situ, (2) disturbance, (3) unstable "dynamic", (4) transitory (or permanent) equilibrium, and (5) "global" failure. The clay resistance in these phases may differ widely; mostly due to different rates of loading. Two time-dependent failure criteria are defined: (i) the triggering load condition in the disturbance phase 2 and (ii) the transitory equilibrium in phase 4, indicating whether minor downhill displacements or a veritable landslide catastrophe will occur. The analysis explains why downhill landslides tend to spread over vast areas of almost horizontal ground further downslope. The model has been applied to landslides in Scandinavia and Canada. Three case studies are briefly discussed. The model is a finite difference approach, where local downhill deformations caused by normal forces is maintained compatible with deviatory shear deformations above - and, if relevant, below - the potential (or the established) failure surface. Software and an easy-to-use spreadsheet are introduced as well as recent developments.

 • 84. Berntson, Jan A
  Portrycksvariationer i leror i Göteborgsregionen1983Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Befintliga teorier och tidigare fallstudier; (2) Grundvattengeotekniska modeller; (3) Portrycksvariationer - teoretiska beräkningar; (4) Fältmätningar; (5) Stationer för studier av korttidsvariationer; (6) Stationer för studier av långtidsvariationer; (7) Samband resp avvikelser mellan modellberäknade och uppmätta portrycksprofiler; (8) Möjligheter till prognoser av portryckets variationer; (9) Sammanställning av underlag för beräkning och prognostisering av portryck

 • 85.
  Bertilsson, Rebecca
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Numerical modelling of negative pore water pressures - influence of water retention parameters2012In: Proceedings of the 16th Nordic Geotechnical Meeting, NGM 2012, Copenhagen, 9-12 May, 2012, Copenhagen: Dansk Geoteknisk Forening, DGF , 2012, Vol. 1, p. 317-321Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In all kinds of analyses that reflect negative pore water pressures, the water retention curve (WRC) of the soil is considered to be one of the most important parameters. The objective of this paper was to illustrate what influence the choice of WRC has on the outcome of numerical simulation of negative pore water pressures. WRCs were estimated with three different methods for the same soil samples. It is evident that WRCs that are intended to describe the same material in most cases differ at substantial parts. Simple numerical analyses were also conducted to illustrate the effect these differences in estimated or determined WRCs have on the outcome of a numerical pore pressure analyses. Even minor variations in the WRC might have significant impact on the outcome of the pore pressure calculation. In the cases when negative pore water pressures are considered in pore pressure analyses, it is crucial that correctly determined, site specific water retention data is used.

 • 86.
  Bertilsson, Rebecca
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Stabilit eller inte i siltslänten?2013In: Geologiskt forum, ISSN 1104-4721, Vol. 20, no 79, p. 22-25Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns ett antal områden med leriga och siltiga jordar. Dessa områden kan utgöraa en risk för ras och skred - vid ökad nederbörd.

 • 87.
  Bertilsson, Rebecca
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Westerberg, Bo
  Swedish Geotechnical Institute.
  Negativa portryck och stabilitet i branta siltslänter2014In: Geoteknikerns framtida roll: Grundläggningsdagen 2014, Stockholm, 13 mars, 2014, Stockholm: Svenska Geotekniska Föreningen, SGF , 2014, p. 263-271Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett forskningsprojekt har genomförts för att öka kunskapen om negativa portryck i branta siltslänter. I projektet har bland annat långtidsmätningar av negativa portryck utförts för att öka kunskapen om hur dessa varierar såväl i olika delar av en slänt som med årstid och nederbörd. I denna artikel presenteras några lärdomar och rekommendationer från forskningsprojektet. Mer information kring utförda portrycksmätningar, undersökningar och beräkningar finns beskrivna i SGI Publikation 9 (Westerberg et al., 2014). I rapporten ges rekommendationer avseende bland annat portrycksmätningar och fält- och laboratorieundersökningar som underlag till stabilitetsberäkningar.

 • 88. Bjelkås, Jan
  et al.
  Lindmark, Per
  Förorening av mark och vägdagvatten på grund av trafik. VV objektnummer 4221994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Föroreningskällor; (2) Spridning av föroreningar från vägar; (3) Föroreningar i dagvatten, snö och jord

 • 89. Bjerin, Lars
  et al.
  Viberg, Leif
  Påhängskrafter på långa betongpålar1977Report (Other academic)
 • 90. Bles, Thomas
  et al.
  Bessembinder, Janette
  Chevreuil, Martial
  Danielsson, Per
  Swedish Geotechnical Institute.
  Falemo, Stefan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Venmans, Arjan
  Ennesser, Yves
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Climate change risk assessments and adaptation for roads; results of the ROADAPT project2016In: Transportation Research Procedia, ISSN 2324-9935, E-ISSN 2352-1465, Vol. 14, p. 58-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Infrastructures are the backbone of our society. Citizens, companies and governments have come to rely on and expect uninterrupted availability of the road network. Extreme weather is an important factor for the reliability of the road network. At the same time it is generally understood that the climate is changing and that this will have significant effects on the road infrastructure. Since road infrastructure is vital to society, climate change calls for timely adaptation. Immediately, questions arise how to deal with the large uncertainties involved in the projections of future climate, how to assess their effects on the road infrastructure and related socio economic developments, and how to integrate adaptation into decision making. The ROADAPT project was granted under the CEDR Call 2012 'Road owners adapting to climate change'. It adopts a risk based approach using the RIMAROCC framework (Risk Management for Roads in a Changing Climate). The approach addresses cause, effect and consequence of weather related events to identify the top risks that require action with mitigating measures for climate change adaptation. Output of the ROADAPT project is one ROADAPT-RIMAROCC integrating guideline.

 • 91. Blomquist, Thorsten
  et al.
  Gustafson, Gunnar
  Tuveskredet. Hydrogeologi1981Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Tuveområdet; (2) Utförda undersökningar; (3) Skredets inverkan på grundvattenförhållandena; (4) Hydrometeorologi; (5) Modellstudie av grundvattenmagasinet

 • 92.
  Blomén, Hanna
  Swedish Geotechnical Institute.
  Pore pressure response in the upper open aquifer - Field investigations and modelling2016In: Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting, NGM 2016, Reykjavik, Iceland, 25-28 May, 2016, Reykjavik: Icelandic Geotechnical society , 2016, p. 1173-1182Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For many slopes in clay where the stability is unsatisfactory, high pore pressures is one of the main potential factors triggering a shallow landslide. During rainfall water infiltrates into the soil, which cause a decrease in soil strength, which can be crucial and decisive for whether the slope fails or not. The pore pressure distribution in the slope is part of the data needed for modelling the stability. A question of great importance, and where there is a lack of knowledge today, is regarding the variation of the pressure in the upper 10 meters of the soil profile during different rainfall scenarios, in the short as well as during the long term. The pore pressure in this zone is often crucial for the stability, as the pore pressure to a great extent governs the strength of the soil at these shallow depths. The pore pressure must not be underestimated as the prediction then would be on the unsafe side indicating a fictitiously high factor of safety. When a detailed slope stability analysis is made, including expected climate change, reliable pore pressure predictions are important from an economical point of view. Pore pressure, rainfall and water levels in the nearby rivers have been measured for a long period in two test sites in south-western Sweden. This paper presents an analysis of the measurements and seepage modelling using a commercial seepage modeling software. A better and more reliable prediction of the pore pressure in the entire soil profile, and thereby improving the validity of the stability analysis, can be obtained by using the results presented in this paper together with earlier research.

 • 93.
  Blomén, Hanna
  Swedish Geotechnical Institute.
  Portrycksvariationer i de översta metrarna av lerslänter2018In: Grundläggningsdagen 2018: Stött och blöt, Stockholm, 15 mars, 2018, Stockholm: Svenska Geotekniska Föreningen, SGF , 2018, p. 115-127Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I ett doktorandprojekt har portrycksvariationerna i de övre delarna av slänter med lera i sydvästra Sverige studerats med fokus på naturliga korttidsvariationer. Syftet med projektet var att ta fram underlag och metoder för att kunna göra bättre och mer tillförlitliga bedömningar av portrycksvariationerna och därigenom kunna förbättra släntstabilitetsanalyser. Långtidsmätningar av portryck och nederbörd har utförts på två platser i Göteborgsområdet. Baserat på dessa undersökningar samt litteraturstudier har det kunnat fastslås att portrycket i de flesta fall är hydrostatiskt ner till 5 meters djup under markytan. I artikeln presenteras de fältområden som studerats samt slutsatser och rekommendationer rörande grundvattenytans läge i slänter. Portrycksfördelningen i slänter och kring vattendrag diskuteras samt att en rekommenderad arbetsgång för val av dimensionerande portryck presenteras.

 • 94.
  Bolin, Per
  Swedish Geotechnical Institute.
  Stabilitetshöjande åtgärder längs Göta älv - Göta älvdelegationen ska göra älvdalen tryggare för alla2019In: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 111, no 1, p. 18-21Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I ett framtida klimat räknar vi med långa och torra perioder av torka, men även nederbörd i form av skyfall i mycket större omfattning än idag. Samtidigt kommer havsnivån att stiga. Detta kommer att förändra de geotekniska förutsättningarna i Götaälvdalen och hota både liv och egendom. För att lösa svårigheterna bildades sommaren 2018 Delegationen för Göta älv som ska arbeta för att ras- och skredsäkra älvdalen.

 • 95. Branzén, Helena
  et al.
  Vestin, Jenny
  Berggren Kleja, Dan
  Utvärdering av grundvattenprovtagning för pH- och redoxkänsliga ämnen2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) pH och redoxpotential; (2) Markprocesser av betydelse för pH- och redoxkänsliga ämnen; (3) Genomgång av vägledningsmaterial; (4) Intervjuer; (5) Kursmaterial Nordtest; (6) Fallstudie Klippans läderfabrik; (7) Kunskapsbehov och rekommendationer

 • 96. Broms, Bengt
  Beräkning av pålar vid olika belastningsförhållanden1965Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  3 artiklar: (1) Broms, B: Beräkningsmetoder för sidobelastade pålar; (2) Broms, B: Brottlast för snett belastade pålar; (3) Broms, B: Beräkning av vertikala pålars bärförmåga

 • 97. Broms, Bengt
  Bärförmåga hos pålar slagna mot släntberg1966Report (Other academic)
 • 98. Broms, Bengt
  Något om svensk geoteknisk forskning1966Report (Other academic)
 • 99. Broms, Bengt
  Pålgruppers bärförmåga1967Report (Other academic)
 • 100. Broms, Bengt
  et al.
  Bennermark, Hans
  Stability of clay at vertical openings1967Report (Other academic)
1234567 51 - 100 of 767
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf