Change search
Refine search result
9101112131415 551 - 600 of 768
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 551. Rydell, Bengt
  et al.
  Fallsvik, Jan
  Lind, Bo
  Ottosson, Elvin
  Geotekniska konsekvenser av klimatförändringar. Statusrapport och kunskapsbehov2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Klimatförändringar – scenarier; (2) Konsekvenser av klimatförändringar; (3) Underlag och utredningar; (4) Risk och sårbarhet; (5) Kunskapsbehov; (6) FoU-behov

 • 552. Rydell, Bengt
  et al.
  Hågeryd, Ann-Christine
  Axelsson, Johan
  Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag. Metodik och redovisning2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Struktur och metodik för inventering; (2) Redovisning; (3) Bilaga 1-1: Vattendraget i Nissan i Halmstad kommun (del av). Översiktlig invententering av erosionsförutsättningar; (4) Bilaga 1-2: Vattendraget Ljungan i Sundsvalls kommun (del av). Översiktlig inventering av erosionsförutsättningar

 • 553. Rydell, Bengt
  et al.
  Hågeryd, Ann-Christine
  Lerman, Peggy
  Helgesson, Helena
  Dokumentation av skredseminarier 2000-2003. Kunskapsförmedling om risker för ras och skred till samtliga kommuner och länsstyrelser i Sverige2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Innehåll och uppläggning; (2) Teknisk uppbyggnad; (3) Nyttiggörande och implementering; (4) Förslag till projektutveckling; Bilagor: (1) Referensgrupp; (2) Seminarium i Stockholm den 9 oktober 2003

 • 554. Rydell, Bengt
  et al.
  Joelson, Karl-Gustav
  Kvalitetsstyrning i praktiken1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Praktikfall – Motala; (2) Praktikfall – Linköping; (3) Erfarenheter och slutsatser

 • 555. Rydell, Bengt
  et al.
  Johansson, Åke
  Kvalitetsvärdering inom geoteknikområdet. Resultat och förslag till utvecklingsarbete. Slutrapport över verksamheten 1997-20012001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Geotekniska kvalitetsbrister; (2) Åtgärder för att förbättra den geotekniska kvaliteten; (3) Förslag till utvecklingsarbete; Bilagor: (1) Rapporter och tidskriftsartiklar; (2) Projektets etapper; (3) Branschens synpunkter; (4) Förslag till aktiviteter

 • 556. Rydell, Bengt
  et al.
  Lind, Bo
  Mål och indikatorer för anpassning till förändrat klimat med avseende på naturolyckor2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Klimatförändringar och anpassning av samhället; (2) Klimatanpassning och miljökvalitetsmålen; (3) Behov av kompletteringar av miljökvalitetsmål för anpassning till ett förändrat klimat med avseende på naturolyckor; (4) Förslag till komplettering av miljökvalitetsmål och nytt delmål; Bilagor: (1) Det svenska miljömålssystemet – en sammanfattning; (2) Utdrag ur Miljömål för Västra Götalands län. Begränsad klimatpåverkan; (3) Förändringar i Plan- och bygglagen

 • 557. Rydell, Bengt
  et al.
  Lundström, Karin
  Erosion vid kuster och vattendrag. Probleminventering och kunskapsbehov2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund och syfte; (2) Problemställningar och utmaningar; (3) Vem har behov av kunskap?; (4) Kunskapsbehov; (5) Kompetensförsörjning; (6) Forskningsmiljöer i Sverige; (7) Förslag till branschgemensamt utvecklingsprogram; Bilagor: (1) Litteratur om stranderosion med SGI-medverkan; (2) Centrala myndigheter med ansvar inom strandnära områden

 • 558. Rydell, Bengt
  et al.
  Palmgren-Magnusson, Caroline
  Dahlöf, Peter
  Värmelagring i lera med värmepump för skola och sporthall i Söderköping: Projektering1986Report (Other academic)
 • 559.
  Rydell, Bengt
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Persson, Håkan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Blied, Linda
  Swedish Geotechnical Institute.
  Erosion i Göta älv - ett underlag till stabilitetsberäkningar2012In: Proceedings of the 16th Nordic Geotechnical Meeting, NGM 2012, 16, Copenhagen, 9-12 May, 2012, Copenhagen: Dansk Geoteknisk Forening, DGF , 2012, Vol. 2, p. 697-704Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  En utredning om erosionsförhållandena i Göta älv har gjorts som underlag för en skredriskanalys för älven som ett led i anpassning till förändrat klimat. Utredningen har syftat till att klargöra erosion och sedimenttransport för hela och för olika delsträckor av älven. Undersökningar har utförts av bottenförhållanden, hydrodynamiska förhållanden och sedimenttransport. Analys av förändringar av bottenförhållanden har gjorts utifrån batymetriska mätningar från olika tidpunkter. Erosionen har beräknats utifrån undersökningar och bedömningar av materialegenskaper, bottenskjuvspänningar och för olika vattenflöden. Resultaten visar att bottenmaterialens erosionsegenskaper varierar kraftigt längs älven och att för noggrann bestämning av erosionen erfordras omfattande undersökningar i fält och på laboratorium. Som underlag för beräkning av stabiliteten längs älven har erosionsförhållandena värderats för dagens klimat och för framtida klimatförändringar. Under utredningen har identifierats behov av fortsatta undersökningar liksom behov av kunskapsuppbyggnad om bland annat erosionsprocesser, undersökningar i fält och på laboratorium samt beräkningsmetodik.

 • 560. Rydell, Bengt
  et al.
  Persson, Håkan
  Blied, Linda
  Göta älvutredningen. Klimateffekt på vattennivåer, erosion och grundvattenförhållanden i Göta älv. Underlag till styrdokument 99ST0032012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund och syfte; (2) Klimatförändringar och hydrodynamiska beräkningar för Göta älvdalen; (3) Vattennivåer i dagens klimat; (4) Vattennivåer i framtida klimat; (5) Grundvatten och portryck; (6) Erosion; Bilagor: (1) Redovisning av grundvattensituation i sektion (V15020 vid Åkerström); (2) Typsektioner för beräkning av erosionspåverkan

 • 561. Rydell, Bengt
  et al.
  Persson, Mats
  Andersson, Mattias
  Falemo, Stefan
  Hållbar utveckling av strandnära områden. Planerings- och beslutsunderlag för att förebygga naturolyckor i ett förändrat klimat2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Syfte och avgränsningar; (2) Möjligheter och begränsningar i strandnära områden; (3) Modell för hållbar utveckling av strandnära områden; (4) Förutsättningar / prognos för fara; (5) Konsekvenser; (6) Potentiella riskområden; (7) Strategier och alternativa skyddsåtgärder; (8) Samhällsekonomisk analys; (9) Miljökonsekvenser; (10) Underlag för fysisk planering; (11) Beslutsunderlag för åtgärder för klimatanpassning och förebyggande åtgärder

 • 562. Rydell, Bengt
  et al.
  Rogbeck, Yvonne
  Joelson, Karl-Gustav
  Gunnarsson, Agne
  Kvalitetsstyrning. Geoteknik och grundläggning. Inventering, åtgärdsbehov och handlingsplan1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Kvalitetsstyrning och geoteknik - en modenyck eller en nödvändighet?; (2) Rätt kvalitet; (3) Kvalitetsstyrning vid geotekniska utredningar och grundläggning; (4) Kvalitetskostnader; (5) Användning av geo-information vid planering och byggande; (6) Geotekniska kvalitetsfel och brister; (7) Upphandling och kvalitetssäkring; (8) Dokument för kvalitetsstyrning; (9) Kvalitetsstyrning i ett Europa-perspektiv; (10) Så här gör vi vidare med kvalitetsarbetet!

 • 563. Rydell, Bengt
  et al.
  Skånes, Helle
  Tulldahl, Michael
  Wikström, Sofia
  Laserskanning och digitala flygbilder för miljöövervakning. Kustzonen – tillämpning i Åhus2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Demonstrationsprojektet Kustzonen - tillämpning i Åhus ingår som en del inom forskningsprogrammet EMMA. Studien avser en tillämpning för strandzonen och har genomförts för ett område i Åhus i Kristianstads kommun. Syftet är att illustrera hur batymetrisk laser, topografisk laser och flygbilder kan kombineras i övergången mellan land och vatten för att ta fram kartunderlag för kustzonsplanering. Syftet har också varit att ta fram en integrerad databas över kustzonen som beskriver såväl akvatiska som terrestra biotoper, tänkt att användas både för fysisk planering och naturvård. I studien ingår även beskrivning av vilka indikatorer/kriterier som behövs för att värdera förändringar av strandzonen för bedömning av erosionsförhållanden.

 • 564. Rydell, Bengt
  et al.
  Törnqvist, Oskar
  Wiman, Sara
  Hågeryd, Ann-Christine
  CoastSat. Fjärranalys med satellitbilder för uppföljning av erosion i kustområden2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Behov av information om förändringar i kustområden; (2) Satellitbilder - översiktlig beskrivning; (3) Insamling av mätdata; (4) Indikatorer för förändringsanalys; Bilagor: (1) Grundläggande information om fjärranalys; (2) Definitioner av termer vid fjärranalys

 • 565. Rydell, Bengt
  et al.
  Öberg, Mats
  Geoteknisk sektorsportal. Nationell datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar. Huvudstudie2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Översikt av teknisk utformning; (2) Registerapplikation för geotekniska undersökningsområden; (3) Från GeoSuite via databas till WMS-publicering; (4) Ansvarsförhållanden; (5) Workshop; (6) Förslag till organisation; (7) Förslag till fortsatt arbete; Bilaga: (1) Ordlista

 • 566. Sandebring, Hans
  et al.
  Ottosson, Elvin
  Agnesbergsskredet. Skredförebyggande åtgärder. Agnesbergsutredningen1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Utredningsuppdrag; (2) Beskrivning av Agnesbergskredet; (3) Riskbild; (4) Juridisk bedömning av ansvarsförhållandena; (5) Genomförda förstärkningsåtgärder; (6) Restriktioner och kontrollprogram; (7) Vattendom; (8) Kostnadsfördelning; (9) Underlagsrapporter

 • 567.
  Schälin, David
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Kartering av kvicklera utifrån CPT- och totaltrycksondering2012In: Proceedings of the 16th Nordic Geotechnical Meeting, NGM 2012, 16, Copenhagen, 9-12 May, 2012, Copenhagen: Dansk Geoteknisk Forening, DGF , 2012, Vol. 1, p. 237-241Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Statens geotekniska institut har av regeringen fått i uppdrag att utreda hur ett förändrat klimat påverkar stabiliteten i Göta Älvdalen. I uppdraget ingår det bl.a att kartlägga områden med kvicklera och hur stor skredutbredningen kan bli. Inom Göta Älv utredningen har, som ett komplement till ostörd provtagning CPT- och totaltrycksondering med registrering av totalt nerdrivningsmotstånd använts för att utvärdera förekomsten av kvicklera. Utvärderingsmetodiken testades i 2 delområden inom Göta Älvuppdraget. Resultatet visade att nästan samtliga nivåer som utifrån fallkonförsök klassats som kvicklera registrerades som kvicklera med båda sonderingsmetoderna. Dessutom registrerades ytterligare ett antal nivåer som kvicklera, vilket innebär att utvärderingen med CPT- och totaltrycksondering visade en större förekomst av kvicklera än bestämning med fallkonförsök på laboratoriet. Skillnader mellan sonderingsmetoderna kan också urskiljas, där en utvärdering med data från CPT-sondering har en bättre noggrannhet. Med utgångspunkt från de erfarenheter testområdena gav användes båda sonderingsmetoderna för att utvärdera kvicklera i de resterande delområdena inom Göta Älvuppdraget. Sonderingsmetoderna är ett komplement till ostörd provtagning och bidrar till att den geologiska modellen förbättras.

 • 568. Silfverberg, Lennart
  Chemical determination of soil organic matter. A critical review of existing methods1957Report (Other academic)
 • 569. Silfverberg, Lennart
  Influence of organic matter on differential thermal analysis of clays1955Report (Other academic)
 • 570. Sjöberg, Sven-Gunnar
  et al.
  Nord, Monica
  Bergdahl, Ulf
  Dimensionering av brogrundläggning. En studie av konsekvenser av övergång från Bronorm 76 till 'Bronorm 89'1992Report (Other academic)
 • 571. Sjöstedt, C
  et al.
  Löv, Å
  Olivecrona, Z
  Boye, K
  Berggren Kleja, Dan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Improved geochemical modeling of lead solubility in contaminated soils by considering colloidal fractions and solid phase EXAFS speciation2018In: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 92, p. 110-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lead (Pb) is a common contaminant in soils at e.g. mining, shooting range, and glassworks sites. In order to make reliable risk assessments and appropriate decisions on various "gentle remediation options", such as applying phosphate, compost, or zero-valent iron to soils, the binding mechanism of Pb and its speciation needs to be known. Multi-surface geochemical equilibrium models are useful tools for estimating trace metal solubility and speciation, but for Pb the predictions are often poor. This study evaluates the recent parameterization for Pb in the Visual MINTEQ code for its ability to predict the solubility of Pb at different pH values in four historically contaminated Swedish soils. As an independent validation of the model performance, the modeled solid-phase speciation was compared to measured Pb speciation retrieved using extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) spectroscopy.

 • 572. Smethurst, JA
  et al.
  Smith, A
  Uhlemann, S
  Wooff, C
  Chambers, J
  Hughes, P
  Lenart, S
  Saroglou, H
  Springman, SM
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hughes, D
  Current and future role of instrumentation and monitoring in the performance of transport infrastructure slopes2017In: Quarterly journal of engineering geology and hydrogeology, ISSN 1470-9236, E-ISSN 2041-4803, Vol. 50, p. 271-286Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Instrumentation is often used to monitor the performance of engineered infrastructure slopes. This paper looks at the current role of instrumentation and monitoring, including the reasons for monitoring infrastructure slopes, the instrumentation typically installed and parameters measured. The paper then investigates recent developments in technology and considers how these may change the way that monitoring is used in the future, and tries to summarize the barriers and challenges to greater use of instrumentation in slope engineering. The challenges relate to economics of instrumentation within a wider risk management system, a better understanding of the way in which slopes perform and/or lose performance, and the complexities of managing and making decisions from greater quantities of data.

 • 573. Stiernström, Sara
  et al.
  Breitholtz, Magnus
  Linde, Margareta
  Hemström, Kristian
  Swedish Geotechnical Institute.
  Enell, Anja
  Swedish Geotechnical Institute.
  Wik, Ola
  Swedish Geotechnical Institute.
  Classification of waste to enable utilization in an environmental safe way2012In: WASCON 2012 - Towards Effective, Durable and Sustainable Production and Use of Alternative Materials in Construction: Proceedings of the 8th International Conference on Sustainable Management of Waste and Recycled Materials in Construction, Gothenburg, Sweden, 30 May - June 1, 2012 / [ed] Arm, M, Vandecasteele, C, Heynen, J, Suer, P, Lind, B, Linköping: ISCOWA , 2012, p. 1-4Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Dept. of Applied Environmental Science (ITM), Stockholm University, and the Swedish Geotechnical Institute (SGI) have worked in projects with the main aim to improve the understanding of governing mechanisms for ecotoxicity of ash materials. With the ambition to provide recommendations on classification of waste according to H-14, we have characterised bottom and fly ash materials based on total levels in solid materials and eluates. In addition, the eluates have been characterized with a battery of ecotoxicity tests. The most important findings from the projects are: (1) considering harmonization of waste and chemical legislations (i.e. CLP), the classification of waste according to H-14 will involve drastic changes as opposed to more traditionally waste characterization methods, both related to choice of leaching conditions (e.g. L/S ratios (greater than 1000), pH) and ecotoxicity tests (test species, endpoints) (2) classification based on total content of substances over-estimates the ecotoxicological hazard potential as compared with ecotoxicity testing of eluates; (3) when leaching is performed at L/S (less than or equal) 10 L/kg, components not classified as hazardous, in particular potassium, significantly influence the toxicity of the eluates, which is problematic from a hazard classification perspective, but likely negligible from a long-term environmental risk perspective.

 • 574. Stiernström, Sara
  et al.
  Wik, Ola
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Evaluation of frameworks for ecotoxicological hazard classification of waste2016In: Waste Management, ISSN 0956-053X, E-ISSN 1879-2456, Vol. 58, p. 14-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A new harmonized EU regulation for the classification of waste came into effect on 1st June 2015, in which the criteria and assessment methods for the classification of hazardous waste are harmonized with other internationally agreed-upon systems for hazard classification of chemicals (CLP). However, criteria and guidance for the assessment of ecotoxicological hazard (Hazard Property 14, HP14) are still lacking for waste classification. This paper have evaluated and compared two HP14 classification frameworks: (i) a calculation method (summation) for mixtures, and (ii) leaching tests. The two frameworks were evaluated by surveying and evaluating ecotoxicological data for Cu, Zn, K and Ca species in bottom ash from incinerated waste, together with geochemical speciation modelling. Classification based on the summation method proved to be highly sensitive to the choice of speciation and ecotoxicological classification. This results in a wide range of critical concentrations triggering hazardous classification (in particular for Cu and Zn). Important parameters governing the availability of toxic elements, such as transformation from one species to another and complexation on organic or inorganic sorbents, are not accounted for. Geochemical modelling revealed that a testing strategy built on CLP based leaching tests (liquid/solid ratio (L/S) 10,000, pH range 5.5-8.5) avoids bias and is superior to the summation method with respect to both precision and accuracy. A testing strategy built on leaching tests, designed for risk assessment purposes, (L/S ratio of 10, natural pH of the ash) severely underestimate the hazard associated with the presence of toxic compounds (Cu and Zn), while simultaneously falsely indicate a hazardousness due to the presence of non-toxic compounds (Ca and K). However, the testing methods adopted by CLP are problematic from a practical and functional point of view. To conclude, the L/S ratio and pH were found to be critical for hazard classification based on leaching test methods. Further studies are needed to develop a relevant, practical and functional testing strategy for HP14 hazardous waste classification.

 • 575.
  Suer, Pascal
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Swedish Geotechnical Institute.
  Biofuel or excavation? - Life cycle assessment (LCA) of soil remediation options2011In: Biomass and Bioenergy, ISSN 0961-9534, E-ISSN 1873-2909, Vol. 35, no 2, p. 969-981Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The environmental consequences of soil remediation through biofuel or through dig and dump were compared using life cycle assessment (LCA). Willow (Salix viminalis) was actually grown in situ on a discontinued oil depot, as a phytoremediation treatment. These data were used for the biofuel remediation, while excavation and refill data were estimated from experience. The biofuel remediation had great environmental advantages compared to the ex situ excavation remediation. With the ReCiPe impact assessment method, which included biodiversity, the net environmental effect was even positive, in spite of the fact that the wood harvest was not utilised for biofuel production, but left on the contaminated site. Impact from the Salix viminalis cultivation was mainly tbrough land use for the short rotation coppice, and through journeys of control personnel. The latter may be reduced when familiarity with biofuel as a soil treatment method increases. The excavation and refill remediation was dominated by the landfill and the transport of contaminated soil and backfill.

 • 576. Suer, Pascal
  et al.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Blom, Sonja
  Bardos, Paul
  Track, Thomas
  Polland, Marcel
  Environmental impact assessment of biofuel production on contaminated land - Swedish case studies2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Selection of cases; (2) Normal Swedish Salix Vinimalis cultivation procedure; (3) Scope: The methods and what they measure; (4) Inventory Karlstad oil pepot; (5) LCA-impact Karlstad oil depot; (6) Inventory Fagervik; (7) LCA-impact Fagervik; (8) Carbon footprint calculations; (9) Carbon footprint results; (10) Discussion and interpretation; Appendices: (1) Detailed inventory for Karlstad oil depot; (2) Detailed inventory for Fagervik

 • 577.
  Suer, Pascal
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hallberg, Niklas
  Carlsson, Christel
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Holm, Göran
  Swedish Geotechnical Institute.
  Biogrouting compared to jet grouting: Environmental (LCA) and economical assessment2009In: Journal of Environmental Science and Health. Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, ISSN 1093-4529, E-ISSN 1532-4117, Vol. 44, no 4, p. 346-353Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to predict consequences of replacing jet grouting with biogrouting, and identify major contributors to the cost of both technologies, a large road project in Stockholm, Sweden, was used as a case study. Jet grouting had been used to seal the contact between sheet piling and bedrock, biogrouting for the same function was computed. A comparative environmental and economical assessment was carried out using life cycle assessment (LCA). The results show that biogrouting was cheaper than jet grouting and would have had lower environmental impact The major difference was the transport and use of heavier equipment for jet grouting. Biogrouting also used less water and produced less landfilled waste. However, the production of urea and CaCk for biogrouting required much energy.

 • 578.
  Suer, Pascal
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Swedish Geotechnical Institute.
  Ion exchange as a cause of natural restabilisation of quick clay - a model study2014In: Landslides in sensitive clays: From geosciences to risk management / [ed] L'Heureux, JS, Locat, A, Leroueil, S, Demers, D, Locat, J, Dordrect: Springer , 2014, p. 51-62Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Quick clay may be stabilised by increased magnesium concentrations in the pore water. Weathering has so far been cited as the source of magnesium, but is an unlikely process at 15 m depth in clays, were it was found at a test site in the south of Sweden. This study investigates the explanatory power of ion exchange as the source of magnesium. A rough PHREEQC model incorporating ion exchange, but not weathering, is used to model geochemical and transport processes since the last ice age for a borehole in the Göta River valley. Rain water, or rain water with added calcium or magnesium carbonate, is used as infiltrating solution. Calcium or magnesium could come from weathering in the dry crust. Advection, diffusion and ion exchange are sufficient to approximate pore water concentrations, if the infiltrating water contains calcium. Weathering at depths below 5 m is not included in the model, but observations of magnesium are reproduced nevertheless. The magnesium comes from the sea water at the end of the last ice age and has been stored on the ion exchange sites in the clay. The magnesium is displaced into the pore water when calcium enters the soil, is transported downwards, and partly reenters the exchange sites. The rough model supports the importance of ion exchange for the restabilisation of quick clay by natural magnesium at this site.

 • 579.
  Suer, Pascal
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Wik, Ola
  Swedish Geotechnical Institute.
  Erlandsson, Martin
  CPR: From material emission data to a life cycle perspective2012In: WASCON 2012 - Towards Effective, Durable and Sustainable Production and Use of Alternative Materials in Construction: Proceedings of the 8th International Conference on Sustainable Management of Waste and Recycled Materials in Construction, Gothenburg, Sweden, 30 May - June 1, 2012 / [ed] Arm, M, Vandecasteele, C, Heynen, J, Suer, P, Lind, B, Linköping: ISCOWA , 2012, p. 1-11Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The European Construction Products Regulation (CPR, 305/2011/EU) requires environmental assessment of construction works, but performance data (CE-marking) are of construction products. Both environmental risk assessment (ERA) and life cycle assessment (LCA) need to derive emissions from construction works from harmonised tests on products. Several European countries use national assessment schemes with models of construction works, in order to calculate ERA limit values for construction products. We summarise a number of European construction work ERA schemes for emissions to soil and water. A typical construction works model scenario is a paved road or parking lot, 1m high, with 300 mm/a infiltration and emissions to the groundwater. The scenarios ranged from an infinite bare fill layer through a walking path to an enclosed material inside a road. Water movement modelling ranged from as “batch test” to detailed hydraulic modelling. It seems desirable to have several scenarios for the intended use of construction products in ERA and LCA. This paper shows several examples of existing scenarios, but more work will be needed to find a coherent framework for assessment of emissions from construction works with greater harmonisation.

 • 580.
  Suer, Pascal
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Wik, Ola
  Swedish Geotechnical Institute.
  Erlandsson, Martin
  Reuse and recycle - Considering the soil below constructions2014In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 485-486, p. 792-797Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The European Construction Products Regulation provides a life cycle based framework for the environmental assessment of construction products. Harmonised European standards for the assessment of the release of dangerous substances and for declaration of environmental performance are in progress. Risk based limit values for the protection of soil and groundwater below construction works will still bet set nationally. In this paper we review the possibilities to expand the ongoing harmonisation to include risk assessment and life cycle assessment (LCA). Based on reviews of national European limit value models (LMVs) for assessment of release to soil and groundwater, two areas for harmonisation emerge: (1) The toxicological criteria. Toxicological endpoints to protect human health and environment are similar, and data from the same toxicological data sets are used to establish acceptance criteria. (2)The emission part of LMVs. We extracted six generic construction works for granular materials. These encompass the most common choices and span the different release scenarios applied.

 • 581. Sundberg, Jan
  Termiska egenskaper i jord och berg1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Exempel på användningsområden; (2) Termiska egenskaper i jord och berg; (3) Termiska egenskaper - några viktiga faktorer; (4) Metoder för bestämning av termiska egenskaper; (5) Jord- och bergarter

 • 582. Sundberg, Jan
  Thermal properties of soils and rocks. Diss1988Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Experimental probe methods for determining thermal properties; (2) Theoretical methods for determining thermal properties; (3) Thermal properties of rocks and soils

 • 583.
  Svahn, Victoria
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Fallsvik, Jan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Falemo, Stefan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Kostnadsnyttoanalys för förebyggande åtgärder mot skred och ras2010In: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, no 4, p. 34-39Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att beräkna skredrisk måste skredsannolikheten och skredkonsekvenserna vägas samman. I tre fallstudier har kostnadsnyttoanalys genomförts för utförande av preventiva åtgärder mot jordskred för olika bebyggda slänter mot vattendrag i Sverige med hänsyn av klimatförändringens inverkan. Metoden bedöms kunna tillämpas vid stabilitetsutredningar så att faktorerna klimatförändring, skredsannolikhet och skredkonsekvenser belyses, som sedan vägs mot åtgärdskostnader samt den reducerade sannolikheten för skred efter dessa åtgärder.

 • 584.
  Svahn, Victoria
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Tremblay, Marius
  Swedish Geotechnical Institute.
  Lundström, Karin
  Swedish Geotechnical Institute.
  Sannolikhet eller konsekvens - avslutandet av ett riskfyllt Göta älvuppdrag2012In: Geoteknik från stort till smått: Grundläggningsdagen 2012, Stockholm, 8 mars, 2012, Stockholm: Svenska Geotekniska Föreningen, SGF , 2012, p. 157-170Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Göta älvdalen har en lång historia av skred och årligen sker nya av varierande storlek. Dessa sker i en region med stora samhällsvärden och det är av stor betydelse att förhindra att dessa sker där konsekvenserna är höga. Med anledning av framtida klimatförändringar fick därför Statens geotekniska institut (SGI) i uppdrag av regeringen att, under åren 2009-2011, utföra en översiktlig undersökning och analys av skredriskerna i Göta älvdalen. Göta älvutredningen (GÄU) har tagit fram metodiker för sannolikhetsbedömning och konsekvensinventering samt vidareutvecklat en matris som beskriver den slutliga risken i området. Risken redovisas på riskkartor som beskriver förhållanden för både dagens situation samt en beskrivning av den framtida. Utredningen visar att skredriskerna ökar med ett förändrat klimat men stora risker är ett faktum redan för dagens förhållanden. Uppdraget slutredovisas till regeringen i slutet av mars 2012 i form av slutrapporter och riskkartor. Den direkta samhällsnyttan av utredningsresultatet är bland annat som ett planeringsverktyg för regionens kommuner och myndigheter.

 • 585. Svedberg, Bo
  et al.
  Batman, Matthew
  Holm, Göran
  Swedish Geotechnical Institute.
  Miljösmart och kostnadseffektiv hantering av förorenade muddermassor2009In: Svensk Hamntidning, no 3, p. 18-19Article in journal (Other academic)
 • 586. Svedberg, Bo
  et al.
  Holm, Göran
  Swedish Geotechnical Institute.
  Lundberg, Karin
  Knutsson, Sven
  Förorenade muddermassor kan med fördel användas. Hållbar hantering av förorenade sediment (SMOCS) - ett EU-projekt (Baltic Sea Region)2011In: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 103, no 1, p. 41-44Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det EU-finansierade projektet, Sustainable Management of Contaminated Sediments (SMOCS), kommer en vägledning för hantering av förorenade sediment att arbetas fram. Deltagande partners är institut, universitet och hamnar i Sverige, Finland, Litauen, Polen och Tyskland. Statens geotekniska institut (SGI) är projektledare. Projektet har ett brett stöd av sjöfartsverk, departement, miljömyndigheter och andra universitet och institut i sju länder runt Östersjön, samt av Helsinki Commission. Baltic Marine Environment Protection Commission (Helcom).

 • 587. Svensson, Mats
  et al.
  Möller, Björn
  Geophysics in soil mechanics - in situ shear moduli determined by SASW-technique and more traditional geotechnical methods2001Report (Other academic)
 • 588. Svensson, Per-Lennart
  et al.
  Ottosson, Elvin
  Några utländska grundläggningsnormer - sammanfattning och rekommendationer1982Report (Other academic)
 • 589. Sällfors, Göran
  et al.
  Larsson, Rolf
  Swedish Geotechnical Institute.
  Fc, en säkerHETSfaktor - nya rån och rön2017In: Knäck koden: Grundläggningsdagen 2017, Stockholm, 16 mars, 2017, Stockholm: Svenska Geotekniska Föreningen, SGF , 2017, p. 117-128Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den odränerade hållfastheten, cu, och säkerhetsfaktorn, Fc, har stor ekonomisk betydelse i många geotekniska problemställningar. Dessvärre uppvisar den rutinmässigt bestämda skjuvhållfastheten ofta stor spridning och det är inte ovanligt att det valda värdet på cu är behäftat med stor osäkerhet och valet hamnar därmed lite väl mycket på säkra sidan. I artikeln beskrivs Nya Rön, en metodik för bestämning och val av skjuvhållfasthet, som medför större fokus på kvalitet och eftertanke, och som förhoppningsvis medför att geotekniken i detta avseende blir mer tekniskt avancerad än vad som många gånger kännetecknar dagens praxis. Metodiken kommer sannolikt att medföra ett ökad användande av CRS-försök, direkta skjuvförsök och i viss mån triaxialförsök.

 • 590. Söderblom, Rolf
  Aspects on some problems of geotechnical chemistry1960Report (Other academic)
 • 591. Söderblom, Rolf
  Organic matter in Swedish clays and its importance for quick clay formation1974Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report deals wlth the importance of, primarily, organic matter in Swedish quick clays. Particularly, the relationship between dispersing agents and sensitivity has been investigated. A study of a great number of reports in the SGI files showed that varved, fresh-water sedimented quick clays are relatively common in Sweden. The adsorbed double layer as well as the Donnan effect and the chemical equilibrium between double layer composition and pore water composition is discussed. The possibility that organic matter can form a fissured structure in the clay is also treated. Methods have been developed to isolate dispersing agents from Swedish clays and attempts made to analyse these agents. It is found that it is easy to isolate dispersing substances but very difficult to find substances with a known composition. Especially the humic acids are impossible to analyse at present. One group of dispersing substances which can be isolated, purified and chromatographed is the soaps. These are occurring in series of both saturated and unsaturated fatty acids. Another group that can be detected comprises the ten sides. It has also been shown that dispersing agents isolated from quick clay can originate from impurities infiltrated in the ground.

 • 592. Söderblom, Rolf
  Salt in Swedish clays and its importance for quick clay formation. Results from some field and laboratory studies1969Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report deals mainly with the importance of salt in Swedish clays. Especially the relationship between salt and sensitivity has been investigated. Methods have been developed by which the salt content in Swedish clays can be determined rapidly. A special instrument, "the salt sounding tool", has been used in the field to determine the approximate salt content in a clay. Rapid chromatographic methods have been developed and used to study the ionic composition of the pore water in clays. The salt conditions in clays from different parts of Sweden are discussed. It has not been possible to correlate the sensitivity of Swedish clays with the total salt content. There exists, however, a correlation between the ionic composition of the pore water of a clay and the sensitivity. Quick clays have an ionic composition which is not in accordance with the simple Donnan effect condition due to the presence of organic material in the clay. The investigation also shows that the strength properties of extracted samples of quick clay change with time. A method has been developed to detect slip surfaces in slides from salt soundings. The report also includes a study of the diffusion processes in clays as well as a laboratory investigation of the leaching processes.

 • 593. Söderqvist, Tore
  et al.
  Brinkhoff, Petra
  Norberg, Tommy
  Rosén, Lars
  Back, Pär-Erik
  Swedish Geotechnical Institute.
  Norrman, Jenny
  Cost-benefit analysis as a part of sustainability assessment of remediation alternatives for contaminated land2015In: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 157, p. 267-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is an increasing demand amongst decision-makers and stakeholders for identifying sustainable remediation alternatives at contaminated sites, taking into account that remediation typically results in both positive and negative consequences. Multi-criteria analysis (MCA) is increasingly used for sustainability appraisal, and the Excel-based MCA tool Sustainable Choice Of REmediation (SCORE) has been developed to provide a relevant and transparent assessment of the sustainability of remediation alternatives relative to a reference alternative, considering key criteria in the economic, environmental and social sustainability domains, and taking uncertainty into explicit account through simulation. The focus of this paper is the use of cost-benefit analysis (CBA) as a part of SCORE for assessing the economic sustainability of remediation alternatives. An economic model is used for deriving a cost-benefit rule, which in turn motivates cost and benefit items in a CBA of remediation alternatives. The empirical part of the paper is a CBA application on remediation alternatives for the Hexion site, a former chemical industry area close to the city of G€oteborg in SW Sweden. The impact of uncertainties in and correlations across benefit and cost items on CBA results is illustrated. For the Hexion site, the traditional excavation-anddisposal remediation alternative had the lowest expected net present value, which illustrates the importance of also considering other alternatives before deciding upon how a remediation should be carried out.

 • 594. Tiberg, Charlotta
  et al.
  Back, Pär-Erik
  Ohlsson, Yvonne
  Carling, Maria
  Berggren Kleja, Dan
  Kvalitetssäkring av ämnesdata för beräkning av hälsoriskbaserade riktvärden för förorenade områden2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning; (2) Förutsättningar; (3) Föreslagen metodik; (3.1) Arbetsgång; (3.2) Översiktlig datainventering och genomgång av särskilda egenskaper; (3.3) Fördjupad datainventering; (3.4) Kvalitetsklassning av ämnesdata; (3.5) Kvalitetssäkring av riktvärden; (3.6) Granskning av riktvärden; (3.7) Dokumentation; Bilagor: (1) Databaser och andra källor för ämnesspecifika data; (2) Mall till Ämnesdatablad (http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/amnesdatablad-rev-20150928.docx)

 • 595.
  Tiberg, Charlotta
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Theorin, Gunilla
  Berggren Kleja, Dan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Evaluating solubility of Zn, Pb, Cu and Cd in pyrite cinder using leaching tests and geochemical modelling2017In: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 85, p. 106-117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Production of sulfuric acid by roasting of pyrite (Fe sulfide) produces a Fe rich waste product, pyrite cinder (or pyrite ash), which often contains high levels of trace metals such as Zn and Pb. The chemical forms of the metals and their solubility in these materials are poorly known. To evaluate the risks associated with pyrite cinder and manage cinder contaminated sites efficiently more knowledge on the chemical processes in pyrite cinder is needed. In this study the solubility of Zn, Pb, Cu and Cd in a pyrite cinder from Bergvik, Sweden, was investigated. The objectives were to (i) identify the solubility controlling processes for Zn, Pb, Cu, and Cd in the pH range 3-9, (ii) characterize the Fe (hydr)oxides present in these materials and (iii) to identify implications for management strategies of pyrite cinder contaminated sites. This was done using a combination of batch experiments, selective extractions, X-ray absorption spectroscopy and geochemical modelling. Hematite was identified as the dominating Fe mineral in the cinder. A geochemical model using generic binding parameters could describe the solubility of Zn, Cu and Cd in the cinder well, while Pb concentrations were generally underestimated. The modelling indicated that adsorption to Fe (hydr)oxides was the most important solubility controlling mechanism for all metals, except for Zn at pH greater than 6, where Zn minerals seemed to control the concentrations of Zn. To minimize leaching of Zn, Pb, Cu and Cd from cinder materials, remediation strategies should be focused on keeping the pH greater than 6.

 • 596. Tiberg, Charlotta
  et al.
  Edebalk, Paul
  Dehlbom, Björn
  Pålning i förorenade områden. Kunskapssammanställning2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport sammanfattar den litteratur som hittats men innehåller också allmänna introduktioner till pålning, föroreningar och riskbedömning. Dessa avsnitt vänder sig framförallt till dem som inte arbetar inom respektive område och kan förhoppningsvis underlätta kommunikationen mellan geotekniker, miljötekniker och tillsynsmyndigheter. Mot slutet av rapporten finns också en sammanställning av vad som behövs för att bedöma riskerna med att påla i ett förorenat område samt en diskussion om kunskapsluckor.

 • 597. Tiberg, Charlotta
  et al.
  Enell, Anja
  Back, Pär-Erik
  Berggren Kleja, Dan
  Fördjupad markekologisk riskbedömning: Skönsmon 2:12, fd Kubikenborgs sågverk och Sundsvalls fönsterfabrik2018Report (Other academic)
 • 598. Tien, Nguyen Truong
  Design of piles in cohesive soil1981Report (Other academic)
 • 599. Tien, Nguyen Truong
  Design of piles in non-cohesive soil1981Report (Other academic)
 • 600. Tien, Nguyen Truong
  Dynamic and static behaviour of driven piles. Diss1987Report (Other academic)
9101112131415 551 - 600 of 768
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf