Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 714
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Abbasi, H
  Nedbrytning, avdunstning, adsorption och extraherbarhet av oljehaltiga jordar. Laboratorieförsök1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Jordterminologi och teori; (2) Oljor, förändringsprocesser; (3) Fakta om oljeprodukter; (4) Experiment

 • 2. Adestam, L
  Lätt bärbar geoteknisk fältutrustning1980Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 3. Adestam, L
  et al.
  Rosén, B
  Mätning av infiltrationskapacitet och permeabilitet in situ1982Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 4. Ahlberg, P
  Grundvattenplanering. Styrning av grundvattennivåer i tätort. Delrapport 1: Nulägesbeskrivning från fyra kommuner1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5. Ahlberg, P
  et al.
  Bergdahl, U
  Berggren, B
  Johansson, L
  Schälin, J
  Geotekniska utredningar för stabilitetsanalyser. Allmänna råd för omfattning och kvalitet1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 6. Ahlberg, P
  et al.
  Lindmark, A
  Mätanordning vid markradonmätningar. Radonsond 21984Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 7. Ahlberg, P
  et al.
  Lundgren, T
  Grundvattensänkning till följd av tunnelsprängning1977Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 8. Ahlberg, P
  et al.
  Sunden, J
  Grundvattenplanering. Styrning av grundvattennivåer i tätort. Delrapport 2: Förutsättningar för planering1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Grundvatten som naturresurs; (2) Grundvattenplanering hittills; (3) Motiv för grundvattenplanering; (4) Strategifrågor; (5) Kunskapsförsörjning; (6) Planeringsprocessen

 • 9. Ahlberg, P
  et al.
  Sunden, J
  Grundvattenplanering. Styrning av grundvattennivåer i tätort. Slutrapport: Strategi, organisation, teknik1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Behov av målsättning; (2) Förslag till politiska beslut; (3) Planering med stöd av PBL; (4) Övrig kommunal planering; (5) Behöver grundvattenplanering organiseras?; (6) Några förutsättningar; (7) Förslag till organisation; (8) Förslagets innebörd

 • 10. Alén, C
  et al.
  Bengtsson, PE
  Berggren, B
  Johansson, L
  Johansson, Å
  Skredriskanalys i Göta älvdalen - Metodbeskrivning2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En utförlig introduktion till den statistiska/sannolikhetsbaserade metod för skredriskanalys som använts i två utredningar längs Göta älvdalen. I arbetet redovisas den skredriskanalys som genomförts i två etapper längs två sträckningar av Göta älvdalen, södra resp. nordöstra älvdalen. Totalt har ett tjugotal sektioner analyserats för varje delsträcka. Avståndet mellan de analyserade sektionerna kan ibland vara några kilometer. Därav följer att summariska antaganden har varit nödvändiga för mellanliggande områden. Den utförda utredningen betraktas därför som översiktlig. Mer detaljerade analyser måste genomföras i ett senare skede av projekteringsprocessen för de då aktuella sträckorna längs älvdalen. Utgångspunkten har varit en traditionell stabilitetsanalys med en beräknad säkerhetsfaktor mot brott. Denna traditionella stabilitetsanalys har kompletterats med en sannolikhetsbaserad analys i ett antal typsektioner. Denna senare analys har skilt sig något åt för de bägge etapperna (älvsträckorna), beroende på olika geotekniska förutsättningar. Tre olika metoder för att beskriva skredsannolikheten har utvecklats.

 • 11.
  Alén, Claes
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Olsson, Mats
  Statens geotekniska institut.
  Utbyggnad av E45 - Norge / Vänerbanan. Erfarenheter från flytande kalk-cement pelare2009Ingår i: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, nr 1, s. 26-28Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Utbyggnaden av E45 och Norge / Vänerbanan pågår för fullt. Mellan Göteborg och Trollhättan byggs ca 75 km motorväg och en ny hög hastighetsjärnväg på mycket lös, högplastisk, lera. För att reducera sättningarna och förbättra stabiliteten av bankarna installeras kalkcement (KC) pelare i stor omfattning, ca 9 miljoner löpmeter.

 • 12. Andersson, H
  Sättningsuppföljning vid funktionsanpassad design. E6 Stenungssund - Uddevalla1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 13. Andersson, H
  et al.
  Bengtsson, PE
  Berglund, C
  Larsson, R
  Sällfors, G
  Öberg-Högsta, AL
  Skredet i Vagnhärad. Teknisk/vetenskaplig utredning om skredets orsaker1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den 23 maj 1997 inträffade ett större skred i en bebyggd lerslänt i Ödesby, Vagnhärad. Skredet kom att omfatta en ca 200 m lång sträcka längs Trosaån och sträckte sig ca 60 m upp i slänten. Vid skredet totalförstördes eller underminerades sju villor, en gång- och cykelväg med tillhörande bro över ån och åfaran försköts ca 15 meter. Det större skredet hade föregåtts av ett mindre skred inom ett begränsat område vid släntfoten.

 • 14. Andersson, H
  et al.
  Bergdahl, U
  Jonforsen, H
  Ottosson, E
  Konsekvensanalys NR - SBN 80. Tekniska konsekvenser av övergång till Nybyggnadsregler för Geokonstruktioner (NR)1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 15. Andersson, H
  et al.
  Ottosson, E
  Horisontalrörelser och portryck i en lerslänt vid olika säkerhetsnivåer. Karls Grav, Vänersborg1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Utförda undersökningar; (2) Jord- och grundvattenförhållanden; (3) Utförda mätningar; (4) Stabilitetsberäkningar; (5) Beräkning av förskjutningar; (6) Jämförelser

 • 16. Andersson, H
  et al.
  Ottosson, E
  Sällfors, G
  Skredet i Ballabo, Västerlanda1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar den teknisk/vetenskapliga utredning som gjordes av det skred som inträffade den 16 april 1996 längs Göta älv, i Ballabo, Västerlanda, söder om Göta samhälle. Skredet utgjordes av åkermark och inga byggnader eller anläggningar berördes eller hotades av följdskred. Syftet med utredningen har varit att klarlägga förhållandena vid skredtillfället och att analysera skredorsak och skredförlopp. Erfarenhet från inträffade jordskred är av stort värde vid framtida tekniska värderingar och riskbedömningar i liknande områden.

 • 17. Andersson, M
  et al.
  Andersson, JV
  Hallingberg, A
  Lind, B
  Löfroth, H
  Förbättrade kontrollsystem för uppföljning av sättningar2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vid byggande av vägar och järnvägar utförs mätning och uppföljning av sättningar både på anläggningsobjekten och i omgivningen. Det finns en lång rad olika kontrollsystem för uppföljning av sättningar som kan vara användbara i olika situationer. Det handlar om att mäta sättningsförloppen både hos markytan och ytliga objekt och sättningens fördelning ner genom markprofilen. Inom detta projekt har tillgängliga metoder inventerats och en analys har gjorts av användningsområden samt möjligheter och begränsningar hos metoderna. Metoderna har delats in i tre olika typer: (I) Fasta geotekniska system som bygger på installerade mätkroppar i eller på marken; (II) Geodetisk mätning/ Terrestra metoder som i huvudsak bygger på mätning från marken; (III) Geodetisk mätning/ Luftburna/ Fjärranalys som avser analys av större ytor med fjärrtekniker (från flygplan eller satellit).

 • 18. Andersson, M
  et al.
  Lundström, K
  Rankka, W
  Rydell, B
  Erosion och sedimenttransport i vattendrag2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Geomorfologi och vattendrag; (2) Hydrologi; (3) Hydraulik för vattendrag, kanalströmningslära; (4) Erosion; (5) Sedimenttransport; (6) Sedimentation

 • 19. Andersson, M
  et al.
  Rogbeck, Y
  Westerberg, B
  Djupstabilisering i sulfidjord - laboratorie- och fältstudie. Botniabanan delen Stöcke - centrala Umeå2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Provlokal; (2) Laboratorieförsök; (3) Fältförsök; Bilagor: (1) Installationsplan för djupstabilisering; (2-11) Pelarsonderingar; (12) Spetstrycksmätning med CPT i naturlig jord; (13) Pelarsondering i naturlig jord; (14) Resultat av CPT-sonderingar i naturlig jord; (15) Kemiska undersökningar

 • 20.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Rogbeck, Yvonne
  Statens geotekniska institut.
  Westerberg, Bo
  Statens geotekniska institut.
  Deep stabilisation in sulphide soil for embankments in Sweden - laboratory and field studies2015Ingår i: Proceedings of the International Conference on Deep Mixing 2015, San Francisco, USA, June 2-5, 2015 / [ed] Sehn, A, Large, ME, Marzano, IP, Takahashi, H, Hawthorne, New Jersey: Deep Foundations Institute, DFI , 2015, s. 965-974Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Deep stabilisation has been used in Sweden for decades. The method has been improved to allow it to be used in different types of soils and with new binders. One challenging soil type in Sweden is so- called sulphide soil, a fine-grained soil which contains organic material and iron sulphides. There have been some cases in Sweden of problems when using deep stabilisation in this type of soil, and in one case a slope failure occurred. This paper shows that it is possible to achieve good results with deep stabilisation in sulphide soils. Laboratory and field studies from a test site along the Botniabanan railway line in Sweden are presented. Geotechnical and chemical properties of the natural soil were investigated in the laboratory and one or more of these properties may explain the differences in the stabilising effect of sulphide soils. The strength of the laboratory samples and the columns in the field were tested and compared. It is shown that a satisfactory stabilization effect can be achieved with the proper choice of binder, amount of binder added, curing time and mixing energy. In sulphide soils, more binder additive is needed than in "ordinary" inorganic clays.

 • 21.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Rogbeck, Yvonne
  Statens geotekniska institut.
  Westerberg, Bo
  Statens geotekniska institut.
  Djupstabilisering i sulfidjord längs Botniabanan2009Ingår i: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, nr 4, s. 48-52Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Byggande i sulfidjord har ökat de senaste åren, exempelvis i projekt som Botniabanan, Ådalsbanan, Haparandabanan och olika ombyggnationer av E4:an. Skärpta miljökrav har lett till att tidigare vanligen använda metoder som till exempel urgrävning kan bli jämförelsevis kostsamma beroende på merarbete avseende hantering och omhändertagande av sulfidjordsmassor.

 • 22.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Westerberg, Bo
  Statens geotekniska institut.
  Etablering av provbankar på sulfidjord. Provfält - en investering för framtiden2013Ingår i: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, Vol. 105, nr 1, s. 50-52, 54 - 55Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Problemställning - sättningar i sulfidjord; (2) Fält- och laboratorieundersökningar; (3) Byggande av provbankar, instrumentering och mätningar; (4) Sättningsprognostisering.

 • 23. Andersson, O
  et al.
  Bergdahl, U
  Ottosson, E
  Palmgren, C
  Rydell, B
  Mät- och undersökningsmetoder vid tillämpad markvärmeteknik – en studie av förekommande metoder. Etapp I och II1984Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 24. Andersson, Robert
  Back, Pär-Erik
  Statens geotekniska institut.
  Söderqvist, Tore
  Rosén, Lars
  What's the point? The contribution of a sustainability view in contaminated site remediation2018Ingår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 630, s. 103-116Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Decision support tools (DST) are often used in remediation projects to aid in the complex decision on how best to remediate a contaminated site. In recent years, the sustainable remediation concept has brought increased attention to the often-overlooked contradictory effects of site remediation, with a number of sustainability assessment tools now available. The aim of the present study is twofold: (1) to demonstrate how and when different assessment views affect the decision support outcome on remediation alternatives in a DST, and (2) to demonstrate the contribution of a full sustainability assessment. The SCORE tool was used in the analysis; it is based on a holistic multi-criteria decision analysis (MCDA) approach, assessing sustainability in three dimensions: environmental, social, and economic. Four assessment scenarios, compared to a full sustainability assessment, were considered to reflect different possible assessment views; considering public and private problem owner perspectives, as well as green and traditional assessment scopes. Four real case study sites in Sweden were analyzed. The results show that the decision support outcome from a full sustainability assessment most often differs to that of other assessment views, and results in remediation alternatives which balance trade-offs in most of the scenarios. In relation to the public perspective and traditional scope, which is seen to lead to the most extensive and expensive remediation alternatives, the trade-off is related to less contaminant removal in favour of reduced negative secondary effects such as emissions and waste disposal. Compared to the private perspective, associated with the lowest cost alternatives, the trade-off is higher costs, but more positive environmental and social effects. Generally, both the green and traditional assessment scopes miss out on relevant social and local environmental secondary effects which may ultimately be very important for the actual decision in a remediation project.

 • 25. Andersson-Sköld, Y
  Collocation of experiences with SGI Matrix based decision support tool (MDST) within SAWA2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 26. Andersson-Sköld, Y
  et al.
  Bergman, R
  Energieffektiv vägkonstruktion - Pilotstudie Väg 1612012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 27. Andersson-Sköld, Y
  et al.
  Bergman, R
  Nyberg, L
  Johansson, M
  Persson, E
  Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS). En kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Stabilitetskarteringar och utredningar; (2) Resultat från tidigare studier om nyttjande av karteringar; (3) Riskanalyser och förebyggande arbete; (4) Lärande från tidigare händelser; (5) Intervjuer; (6) Resultat av intervjuer; Bilagor: (1) Frågor till användare av skrednett.no; (2) Intervjufrågeunderlag för kommuner

 • 28. Andersson-Sköld, Y
  et al.
  Enell, A
  Blom, S
  Rihm, T
  Angelbratt, A
  Haglund, K
  Wik, O
  Bardos, P
  Track, T
  Keuning, S
  Biofuel and other biomass based products from contaminated sites - Potentials and barriers from Swedish perspectives2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  (1) Marginal land in Sweden; (2) Phytoremediation - remediation, control or increased natural attenuation; (3) Bioenergy; (4) Available additional resources - recycled manure, compost and municipal waste; (5) Bioenergy from contaminated land; (6) Environmental impacts; (7) Social and economical aspects; (8) Opportunities and barriers in Sweden; Appendices: (1) Arable area of potential contaminated sites in Sweden; (2) Phyto remediation measures, advantages and disadvantages; (3) Brief summary of biofuel methods/techniques and the level of development, advantages and disadvantages; (4) Examples of ongoing activities and reseach promoting bioenergy and other alternatives to fossil fuel

 • 29. Andersson-Sköld, Y
  et al.
  Göransson, G
  Enell, A
  Larsson, L
  Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Litteraturstudie2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Kreosot; (2) Kreosot i mark vid banverksområden; (3) Nedbrytning och omvandling av kreosotkomponenter; (4) Utlakning av kreosot från impregnerat trä

 • 30. Andersson-Sköld, Y
  et al.
  Helgesson, H
  Enell, A
  Suer, P
  Bergman, R
  Matrisbaserat beslutsstödsverktyg för bedömning av miljö- och samhällsaspekter vid markanvändning2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Matrisverktyget; (2) Arbetsprocessen; (3) Arbetet med matrisverktyget; (4) Råd och tips vid tillämpning; (5) Utveckling av resultat och process; Bilagor: (1) Grundmatriser: Matris 1 - Matris 4 http://www.swedgeo.se/upload/publikationer/Varia/pdf/SGI-V612.xls (2) Ett exempel på hur det matrisbaserade beslutsverktyget kan användas

 • 31. Andersson-Sköld, Y
  et al.
  Helgesson, H
  Enell, A
  Suer, P
  Bergman, R
  Matrix decision support tool for evaluation of environmental, social and economic aspects of land use2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  (1) The Matrix Decision Support Tool; (2) The Work Process; (3) Preparation; (4) The work with the MDST; (5) Further application advices; Appendix: (1) The Matrix Decision Support Tool: Matrix 1 - Matrix 4 http://www.swedgeo.se/upload/publikationer/Varia/pdf/SGI-V613.xls

 • 32. Andersson-Sköld, Y
  et al.
  Nyberg, H
  Göransson, G
  Lindström, Å
  Nordbäck, J
  Gustafsson, M
  Föroreningsspridning vid översvämningar - Etapp II2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Spridning i mark och vatten; (2) Kort summering av inverkan av förändrat klimat på föroreningsspridningen; (3) Förutsättningar för beräkning av potentiell föroreningsspridning vid översvämning; (4) Beräkningar av potentiell föroreningsspridning vid översvämning; (5) Utsläpp av olja och diesel i samband med olycka eller annat större spill; (6) Gruvor och gruvavfall; (7) Förändrad föroreningsbelastning vid ändrad nederbörd - Göta älv ett exempel; (8) GIS-analyser och kartbearbetning; Bilagor: (1) Underlagsdata för fallstudieberäkningar; (2) Hälso- och miljöeffekter av beaktade föroreningar

 • 33. Andersson-Sköld, Y
  et al.
  Nyberg, H
  Nilsson, G
  Föroreningsspridning vid översvämningar - Etapp I2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Genomgång av erfarenheter av föroreningsspridning vid översvämningar, höga kraftiga flöden samt skyfall nationellt och relevanta fall internationellt; (2) Känslighet för översvämningar i olika verksamheter; (3) GIS-analyser och kartbearbetning

 • 34. Andersson-Sköld, Y
  et al.
  Toomväli, C
  Larsson, L
  Nilsson, P
  Hemström, K
  Enell, A
  Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Ytutlakning av PAH från kreosotimpregnerade sliprar2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 35. Andersson-Sköld, Y
  et al.
  Toomväli, C
  Larsson, L
  Nilsson, P
  Hemström, K
  Enell, A
  Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Ytutlakning av PAH från kreosotimpregnerade sliprar. Bilaga2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bilagor: (1) Analysprotokoll från SGI:s miljölab.; (2) Analysprotokoll från Analytica, ALS Laboratory Group

 • 36.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Falemo, Stefan
  Statens geotekniska institut.
  Tremblay, Marius
  Statens geotekniska institut.
  Development of methodology for quantitative landslide risk assessment - Example Göta river valley2014Ingår i: Natural Science, ISSN 2150-4091, E-ISSN 2150-4105, Vol. 6, nr 3, s. 130-143Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Effective landslide risk management requires knowledge of the landslide risks. This paper presents a risk assessment methodology for semi-regional scale. The landslide probability is assessed taking into account expected climate change in the case study area (the Göta river valley). Climate change is expected to result in increased erosion and water fluctuations. There are large areas with marine clays, often quick clay, in the area and the landslide process can be rapid with extensive damages and casualties. The consequence methodology includes a wide range of consequences assessed by monetary valuation. The consequences and the landslide probability are combined as pairs of values in a risk matrix and the risk is also presented on a map. The map has been used as discussion and decision bases in the municipalities in the Göta river valley, in the county administration and on governmental level to estimate the needs of risk mitigation and to make priorities.

 • 37. Arm, M
  Mechanical properties of residues as unbound road materials - experimental tests on MSWI bottom ash, crushed concrete and blast furnace slag. Diss2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The study has concentrated on residues in unbound road layers. The materials selected were processed municipal solid waste incinerator (MSWI) bottom ash, crushed concrete and air-cooled blast furnace slag (AcBFS). The deformation on loading the possible strength development over time and the resistance to mechanical and climatic action were studied in the laboratory and in the field The results were compared with those of the conventional aggregates they could possibly replace, such as sand, gravel and crushed rock. The methods used in the laboratory were cyclic load triaxial tests, Los Angeles tests, micro-Deval tests and freeze-thaw tests. In the field, test sections with residues and reference sections with conventional aggregates in the unbound layers were monitored by means of falling weight deflectometer (FWD) measurements.

 • 38. Arm, M
  Slaggrus i väg- och anläggningsarbeten. Handbok2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Projekteringsförutsättningar; (2) Redovisning i bygghandling; (3) Utförande; (4) Drift och underhåll; (5) Återbruk, deponering och överlåtelse; (6) Kvalitetskrav och kontroll; Bilagor: (1) Törringevägen - förstärkningslager i gata; (2) Malmö - förstärkningslager i parkeringsplatser; (3) Malmö - fyllning och rörgravstäckning; (4) Umeå - förstärkningslager i transportväg på deponi; (5) Uppsala - förstärkningslager i transport på deponi

 • 39. Arm, M
  et al.
  Arvidsson, H
  Höbeda, P
  Inverkan av glimmer på ett obundet vägmaterials deformationsegenskaper. Resultat från laboratorieförsök2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 40. Arm, M
  et al.
  Lindeberg, J
  Helgesson, H
  Sammanställning av material och användningsområden. Underlag i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 'Återvinning av avfall i anläggningsarbeten'2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Informationskällor; (2) Avgränsning och definitioner; (3) Resultat - inventerade mängder och användning; Bilagor: (1) Myndighetskontakter, uppgifter om material och användning; (2) Diskussion kring risker vid olika användning

 • 41. Arm, M
  et al.
  Rihm, T
  Fejes, J
  Lagerkvist, A
  Effekter av samhällets säkerhetsarbete (ESS). Beskrivning och analys av samhällets förebyggande och skadebegränsande säkerhetsåtgärder inom deponering samt kemikaliehantering utanför deponier2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Begrepp och definitioner; (2) Metodik för projektarbetet; (3) Lagstiftning och regelverk; (4) Kemikaliehantering utanför deponier; (5) Deponering; (6) Identifierande brister och goda exempel / Vad kan vi lära?; (7) Kostnad-nytta bedömning; (8) Fortsatt arbete inom projektet; Bilaga: (1) Enkät om olyckor på deponier

 • 42. Arm, M
  et al.
  Tiberg, C
  Bottenaskor från kol-, torv- och biobränsleeldning i väg- och anläggningsarbeten. Handbok2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Projekteringsförutsättningar; (2) Redovisning i bygghandling; (3) Utförande; (4) Drift och underhåll; (5) Återbruk, deponering och överlåtelse; (6) Kvalitetskrav och kontroll; Bilagor: Exempel på utförda objekt: (1) Hudiksvall – bio / RT-rosteraska, botten- och flygaska i transportväg på deponi; (2) Norrtälje – biorosteraska, botten- och flygaska i skogsbilväg

 • 43. Arm, Maria
  et al.
  Göransson, Gunnel
  Helgesson, Helena
  Kiilsgaard, Ramona
  Zetterlund, Miriam
  Hållbar samhällsplanering med Backcasting-SAMLA. En metodbeskrivning2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Backcasting-SAMLA är en systematisk metod för att bedöma åtgärder och planera stra-tegiskt för en hållbar utveckling. Metoden är utvecklad ur de två delarna Backcasting – en metod som kan användas för strategisk planering för en hållbar utveckling och SAMLA – ett verktyg för multikriterieanalys med hållbarhetsbedömning. Backcasting-SAMLA ger stöd för beslut om hållbara och genomförbara åtgärder vid exploateringen och ändrad markanvändning. Metoden är lämplig för komplexa frågeställningar med relativt långt tidsperspektiv och passar bra att använda vid exempelvis detaljplanearbetet, när det finns en aktuell översiktsplan. Denna beskrivning är framtagen inom forskningsprojektet Land Plan – Metoder som integrerar hållbarhet i kommunal planering. Den vänder sig främst till tjänstemän inom kommunen och resultatet blir mest värdefullt om många olika fackområden involveras. Förutom specialister inom fysisk planering behövs företrädare för frågor om miljö, natur, kultur, näringsliv och sociala aspekter m.m., liksom politiker. Den övergripande ambitionen i projektet Land Plan har varit att utveckla robusta metoder för att stödja hållbarhetsbedömningar med hänsyn till markanvändning, det vill säga med hänsyn till markens geotekniska förhållanden, föroreningsinnehåll, känslighet för effekter av klimatförändring (översvämning) och hållbar resurshantering. Dessa metoder ska även bidra till att göra beslutsprocessen mer transparent. Förutom Backcasting-SAMLA har GIS- verktyget Geokalkyl1 testats och vidareutvecklats inom projektet.

 • 44.
  Arm, Maria
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Wik, Ola
  Statens geotekniska institut.
  Engelsen, CJ
  Erlandsson, M
  Sundqvist, JO
  Oberender, AN
  Hjelmar, O
  Wahlström, M
  Evaluation of the European recovery target for construction and demolition waste2015Ingår i: WASCON 2015 - Resource Efficiency in Construction: 9th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials, Santander, Spain, 10-12 June, 2015. Book of extended abstracts, Santander: ISCOWA , 2015, s. 31-38Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The revised EU Waste Framework Directive (WFD) includes a 70 % target for recovery of construction and demolition waste (excl. energy recovery), which will be evaluated by the commission in a near future. In order to provide some of the basis for this evaluation, the Swedish Environmental Protection Agency launched a Nordic project, ENCORT-CDW, which was reported in 2014. The project aimed to study the potential change in the resource management of the main C&D waste fractions as a consequence of fulfilling the WFD target. Recovery scenarios were identified and estimations were made regarding expected savings of primary materials, impact on transports, and pollution and emissions. For wood waste, the main differences between re-use, material recycling and energy recovery were evaluated in a screening LCA. The main conclusions were that the EU recovery target does not ensure the most efficient and sustainable waste recovery in its present form: Interpretations of waste and recovery definitions affect the monitoring; The general weight-based target has to be altered to favour not only the recycling of heavyweight materials but materials where recycling implies large environmental benefits; High grade recycling should be distinguished and prioritized to ensure safe recovery. This requires improved knowledge on waste generation and handling as well as on emissions of dangerous substances.

 • 45. Axelström, K
  et al.
  Back, PE
  Carling, M
  Platsspecifika riktvärden för f d impregneringsanläggningar. Förstudie2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Metodik för riskbedömning av förorenad mark; (2) Impregneringsplatser – bakgrund; (3) Viktiga faktorer vid riskbedömning; (4) Kravspecifikation på platsspecifik riskbedömningsmodell; (5) Tillämpning; (6) Inventering av riskbedömningsmodeller; (7) Testfall; (8) Förslag till fortsättning

 • 46. Back, PE
  Sampling strategies and data worth analysis for contaminated land. A literature review2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 47. Back, PE
  et al.
  Enell, A
  Fransson, M
  Hermansson, S
  Rosén, L
  Volchko, Y
  Wiberg, K
  Åberg, A
  Markmiljöns skyddsvärde. En härledning med utgångspunkt i miljöetik och lagstiftning2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Värdegrund för skydd av markmiljön; (2) Härledning av markmiljöns skyddsvärde; (3) Diskussion om värdegrunden; (4) Slutsatser och fortsatt arbete: Bilaga: (1) Naturens skyddsvärde - Juridik och policy

 • 48. Back, PE
  et al.
  Rosén, B
  Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser. Metodutveckling2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Metodik för riskanalys; (2) Gruppering av farligt gods ur spridningssynpunkt; (3) Sannolikhet för olycka och utläckage av farligt gods; (4) Sannolikhetsberäkningar för ytvattentäkter; (5) Beräkning av konsekvenskostnader; (6) Beräkning av risk; (7) Praktiska råd för beräkningarna; (8) Riskvärdering; Bilagor: (1) Hydrogeologiska typmiljöer; (2) Felträd - skadat tätskikt

 • 49. Bardos, R Paul
  et al.
  Bone, Brian
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Statens geotekniska institut.
  Suer, Pascal
  Statens geotekniska institut.
  Track, Thomas
  Wagelmans, Marlea
  Crop-based systems for sustainable risk-based land management for economically marginal damaged land2011Ingår i: Remediation Journal, ISSN 1051-5658, E-ISSN 1520-6831, Vol. 21, nr 4, s. 11-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The increasing need for biomass for energy and feedstocks, along with the need to divert organic methane generating wastes from landfills may provide the economic leverage necessary to return this type of marginal land to functional and economic use and is strongly supported by policy at an European Union (EU) level. The use of land to produce biomass for energy production or feedstocks for manufacturing processes (such as plastics and biofuels) has, however, become increasingly contentious, with a number of environmental, economic, and social concerns raised. The REJUVENATE project has developed a decision support framework to help land managers and other decision makers identify potential concerns related to sustainability and what types of biomass re-use for marginal land might be possible, given their particular circumstances. The decision-making framework takes a holistic approach to decision making rather than viewing biomass production simply as an adjunct of a planned phytoremediation project. The framework is serviceable in Germany, Sweden, and the United Kingdom. These countries have substantive differences in their land and biomass re-use circumstances. However, all can make use of the set of common principles of crop, site, value, and project risk management set out by REJUVENATE. This implies that the framework should have wider applicability across the EU. This paper introduces the decision support framework.

 • 50. Belfrage, J
  Horisontalarmerade fyllningar på lös jord1981Rapport (Övrigt vetenskapligt)
1234567 1 - 50 av 714
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf