Publikationer från SGI
Här i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA, kan du fritt söka och ladda ner publikationer från Statens geotekniska institut. Här finns bland annat rapportserien SGI Vägledning, samt uppdragsrapporter och tidskrifts- och konferensartiklar.